Doel, missie en visie

Als de onbetwiste marktleider, nemen wij het voortouw in de weg naar een gezonde economie.

Purpose

Leading the way to a sound economy

In onze geglobaliseerde economie is het een grote sterkte dat Intrum aanwezig is op 24 markten, waar we expertise hebben van alles, van plaatselijke wetten en voorschriften tot industriestandaarden. Ons wereldwijde aanbod gecombineerd met lokale kennis laat ons de situatie of het bedrijf van onze opdrachtgevers en klanten begrijpen. Via ons aanvullende netwerk van 160 partners zijn onze services overal ter wereld beschikbaar.

Intrum leidt de weg naar een gezonde economie, voor individuen, bedrijven en voor de samenleving als geheel. Wij stellen dat op tijd betaald worden, een eerste vereiste is voor de voortdurende groei en ontwikkeling van onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd, op individueel niveau, vormt een gezonde economie de basis voor een goede kwaliteit van leven en schept het mensen kansen om hun dromen realiseren. Via onze diensten creëert Intrum banen en maakt het groei mogelijk.

 

 

 

Mission

We help companies prosper, by caring for their customers

Via Intrum's betalingsoplossingen, financiële - en incassodiensten helpen we bedrijven om betaald te worden voor hun goederen en diensten. We helpen ongeveer 90.000 bedrijven, onze opdrachtgevers, te groeien door voor hun klanten te zorgen. Onze focus is om gedeelde waarde te creëren voor het bedrijfsleven en de samenleving, die beide profiteren van het feit dat bedrijven op tijd worden betaald en dat burgers verlost geraken van hun schulden. Bij Intrum willen we een blijvende bijdrage leveren: we zien onszelf als partner van bedrijven, overheden en andere belanghebbenden bij het creëren van een gezonde economie.

Intrum heeft kantoren in 24 Europese landen en met een groot netwerk van partners kunnen we grote en kleine bedrijven en organisaties over de hele wereld bijstaan. Op basis van consumenteninzichten begrijpen we individuen, hun verschillende perspectieven en situaties. We behandelen anderen altijd met waardigheid en respect. Dit geldt voor onze opdrachtgevers en hun klanten, maar ook voor onze collega's. Op basis van deze waarden streeft Intrum naar vertrouwensrelaties en langetermijnrelaties met onze klanten.

Intrum werd in 2017 opgericht toen twee bedrijven - Intrum Justitia en Lindorff - fuseerden. Als één bedrijf bieden we slimme en efficiënte processen en oplossingen met een hoge mate van service en hoge ethische normen en waarden. Met onze expertise en wereldwijde dekking is Intrum de onbetwiste marktleider.

 

Vision

To be trusted and respected by everyone who provide or receives credit

Onze marktleidende positie brengt een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen alleen ons werk doen als we het volledige vertrouwen van onze opdrachtgevers en hun klanten hebben. Het is daarom belangrijk dat we onze positie als rolmodel in de sector behouden en de weg wijzen naar een gezonde economie voor iedereen. Uw klanten begrijpen en goed behandelen is de essentie van wie we zijn en wat we doen.

We streven ernaar om bij alles wat we doen aan de hoogste normen te voldoen, met een groot professionalisme waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onze acties. Onze visie is dat Intrum wordt vertrouwd en gerespecteerd door iedereen die krediet verstrekt of ontvangt. Met oplossingen die groei genereren en mensen helpen schuldenvrij worden, bouwen we waarde op voor individuen, bedrijven en de samenleving.