Wat is een afbetalingsplan?

Er bestaan verscheidene opties. Zo kunt u bijvoorbeeld de factuur op maandelijkse basis afbetalen. De grootte van het maandelijkse bedrag wordt in samenspraak bepaald.

Een afbetalingsplan is een manier om uw schulden te vereffenen. Met dit plan belooft u om een zeker bedrag maandelijks te betalen om uw schulden af te lossen. Samen met uw adviseurs kunt u een maandelijks bedrag bepalen dat bij uw financiële situatie aansluit.

U mag ook zelf een afbetalingsplan voorstellen of om hulp vragen aan een medewerker van onze klantendienst bij het opstellen van een afbetalingsplan.

Als u een betalingsverzoek ontvangen heeft van Intrum, gelieve dan onze klantendienst te contacteren. U kunt online een afbetalingsplan opstellen door met uw bankgegevens in te loggen op ons online portaal. 

Als u de betalingsdata of afbetalingsbedragen niet respecteert, is een nieuw afbetalingsplan opstellen misschien niet mogelijk. Het oude afbetalingsplan wordt dan automatisch ongeldig en de vordering van de resterende schuld wordt hervat. Gelieve daarom een afbetalingsplan op te stellen dat u denkt te kunnen naleven.

 

Als u op voorhand weet dat u niet zal kunnen betalen, is het beter om te vragen wat uw opties zijn. Contacteer ons ruim voor de afbetalingsdatum.