Waarschuwing: er circuleert een nieuwe, frauduleuze e-mail die de merknaam Intrum misbruikt. 

Een nieuwe phishing e-mail doet de ronde. Het doel van de oplichters is "hengelen" naar gevoelige gegevens en/of betalingen ontvangen van het slachtoffer. 

Kom hier te weten hoe u deze e-mail kan herkennen en wat u moet doen.

 

Privacy verklaring enquêtes

De gegevensbeheerder voor enquêtes is Intrum nv. Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we verwerken in verband met deze privacyverklaring.

Persoonlijke informatie die Intrum verzamelt en gebruikt

Intrum gebruikt en verzamelt persoonlijke informatie van u als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze enquête. Intrum zal de volgende persoonlijke informatie over u gebruiken:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (alleen voor opvolging)
 • Taal


Intrum verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw antwoorden op de enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en tijd waarop u de enquête heeft ingevuld of het formulier hebt verzonden

Intrum kan met betrekking tot de enquête de volgende informatie uit andere bronnen verzamelen en gebruiken:

 • Diensten die worden gebruikt door het bedrijf dat u vertegenwoordigt
 • Uw rol en relatie met Intrum
 • Bedrijfsinformatie
 • Uw gebruik van de diensten van Intrum

Waarom Intrum persoonlijke informatie over u verzamelt

We gebruiken de middels de enquête verzamelde persoonlijke informatie samen met andere informatie die we over u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt hebben voor de volgende doeleinden:

 • Uw mening en feedback (tevredenheid) ontvangen over de service of een specifieke dienst geleverd door Intrum,
 • uw mening en feedback opvolgen om onze klantrelatie te verbeteren,
 • administratie van de enquête, bijvoorbeeld het verifiëren van uw identiteit en het sturen van herinneringen,
 • onze enquêtes aanpassen of verbeteren,
  verkoop-, markt- of andere statistische en onderzoeksdoeleinden

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met accountmanagers om de klantrelatie te verbeteren.

We kunnen serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van een verwerker zal Intrum een ​​verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te waarborgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan de wet of om te reageren op juridische procedures of wettige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsinstanties.

Informatie die Intrum heeft verzameld of anderszins geanonimiseerd mag zonder beperkingen worden gedeeld met derden, behalve voor zover anders vermeld in de enquête.

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op een legitiem belang / artikel 6.1 (f) AVG, aangezien Intrum een ​​legitiem belang heeft om haar diensten te verbeteren door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en de klantrelatie te verbeteren. Intrum beoordeelt dat de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor dit belang en dat ons belang zwaarder weegt dan het belang van de respondent om zijn of haar persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

We zullen de informatie die in de enquête is verzameld, verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, bijv. wanneer u niet langer optreedt als vertegenwoordiger in de relatie tussen uw bedrijf en Intrum.

Uw rechten en klachten

U bent altijd vrij om u af te melden voor verdere enquêtes door u af te melden. Gebruik de link in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête om u af te melden.

U mag ook:

 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring
 • een kopie vragen van de informatie die we over u hebben
 • alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen

Op deze pagina kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.