Veelgestelde vragen

Hieronder volgt een overzicht van de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik betalen?

Gebruik de betaalgegevens op onze brieven en e-mails of bel naar 02/708.30.33 of betaal online via www.intrum.be/uwdossier 

Tip: Controleer altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer, de correcte mededeling en het juiste bedrag gebruikt.

Wat als ik betaald heb?

1. U hebt betaald aan Intrum

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 3 werkdagen nog niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekening uittreksel (of schermafdruk/printscreen van PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

 2. U hebt betaald aan de betrokken firma of leverancier

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 5 werkdagen niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekeninguittreksel (of schermafdruk/printscreen PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

• Stuur ons het betaalbewijs online via www.intrum.be/uwdossier.

• Indien u alleen de hoofdsom betaalde, verwachten wij nog de betaling van het schadebeding en de rente, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van uw contract of bestelling.

Waarom moet ik een schadebeding en interesten betalen?
 • Door het niet betalen van facturen, komt u de voorwaarden van het contract of de bestelling niet na. Daarom is er een schadebeding verschuldigd aan de betrokken firma of leverancier.
 • Intresten zijn dan weer verschuldigd wegens laattijdige betaling van deze facturen.
 • Welk schadebeding en intresten kunnen worden aangerekend, wordt bepaald in de algemene voorwaarden van het contract of de bestelling.
 • De wettelijke intresten worden altijd aangerekend.
Waar kan ik informatie vinden over de te betalen bedragen?
 • Op de voorkant van onze brieven of e-mails vindt u informatie over de opbouw van het bedrag (hoofdsom, schadevergoeding, interesten, al betaald bedrag en openstaand saldo)
 • Op de achterkant van onze eerste aanmaningsbrief vindt u informatie over de inhoud van de vordering (welk artikel, welk product, welke dienst …)
 • Bel naar onze klantendienst op 09/265.65.03 voor alle andere informatie.
Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de aanmaning?

1. U hebt het gekochte artikel teruggestuurd?

• Hebt u dit tijdig teruggestuurd naar de betrokken firma of leverancier (standaard 14 à 30 dagen)?

• Stuur ons het retourbewijs met stempeldatum van B-Post online via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen retourbewijs hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

2. U hebt het gekochte artikel niet ontvangen?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een kopie van deze melding via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen kopie van deze melding hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

3. U hebt het contract opgezegd?

• Hebt u dit tijdig, schriftelijk en correct opgezegd, volgens de algemene voorwaarden van het betrokken contract/product?

• Stuur ons het bewijs van opzeg met vermelding van de opzegdatum via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen bewijs van opzeg hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

4. U hebt nog facturen ontvangen na de opzeg?

• Dat kan! Kijk de opzegtermijn na in de algemene voorwaarden van uw contract.

• Hou rekening met eindafrekeningen die nog kunnen aankomen na de opzegdatum.

 

Tip: Enkele nuttige links met informatie over hoe en wanneer u een overeenkomst correct opzegt.
• Voor gas, elektriciteit, … in Vlaanderen: http://www.vreg.be/nl/wanneer-een-energiecontract-stopzetten
• Voor gas, elektriciteit in Brussel: https://www.brugel.brussels/nl_BE/documents
• Voor gas, elektriciteit in Wallonië: http://www.cwape.be/?dir=2.3.01
• Voor telefoon, internet, …: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/telecommunicatie/veelgestelde-vragen-over
• Voor verzekeringen: https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/verzekeringen

 

5. U hebt geen contract getekend of verkoopovereenkomst aangegaan?

• Bel naar onze klantendienst op 02/708.30.33. We kijken het samen met u na. Let op bij online verkoop: als u bijv. een button 'bevestigen' heeft aangeklikt, dan geldt dit als contract, ook al heeft u dus niet met de hand getekend. De firma of leverancier bevestigt dergelijke online verkopen nadien.

Tip: een nuttige link rond handelspraktijken en verkoop op afstand: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/vormen-van-verkoop/verkoop-op-afstand

 

6. U hebt de factuur niet ontvangen?

• De betrokken firma of leverancier is verantwoordelijk voor het verzenden van de factuur, maar als consument bent u zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de factuur.

• Hebt u tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier dat u uw factuur niet hebt ontvangen?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw melding via www.intrum.be/uwdossier.

 

7. U hebt de dienstverlening / productkwaliteit betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw betwisting via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen kopie van deze betwisting hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

Tip: Wat is een duidelijk en voldoende bewijs van betwisting?

Uw originele mail, met de verzenddatum duidelijk zichtbaar, aan de betrokken firma of leverancier, een brief met bewijs van aangetekende zending of fax met faxrapport.

Wat kan ik doen als ik in schuldbemiddeling zit via een sociale instantie (bv. OCMW)?

Vraag uw sociaal assistent om ons vandaag nog (!) te bellen op 02/708.30.33.

Noot: Geef uw Intrum dossiernummer mee aan uw sociaal assistent.

Wat moet ik doen als ik in Collectieve Schuldenregeling zit (uitspraak via arbeidsrechtbank)?

• Stuur ons een kopie van de beschikking met datum van toelaatbaarheid (gerechtelijke uitspraak) en de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar.

• Stuur ons dit vandaag nog (!) op via www.intrum.be/uwdossier.

Hoe een phishing e-mail herkennen?

Wat doen als u een phishing e-mail ontvangen heeft?


Als u een e-mail zoals in onderstaande voorbeelden heeft ontvangen, doet u er best aan deze onmiddellijk te verwijderen en NIET te klikken op de aanwezige linken of bijlagen!

Oplichters proberen via de phishing e-mail uw persoonsgegevens in handen te krijgen en/of schadelijke software op uw computer te installeren. 

Intrum heeft reeds klacht ingediend bij de bevoegde gerechtelijke instanties. Wij raden u aan hetzelfde te doen! 

Intrum ontkent elke betrokkenheid en wenst zich te distantiëren van deze fraudepraktijken.

 

Voorbeelden van phishing e-mails in omloop:

Klik hier om voorbeelden van phishing e-mails te bekijken.

 • Fraudegeval 16: 01/06/2023 incasso intrum
 • Fraudegeval 15: 13/02/2021 INTRUM - Advocaten & Gerechtsdeurwaarders
 • Fraudegeval 14: 18/09/2020 Gerechtsdeurwaarder Lucas Jacobs
 • Fraudegeval 13: Begin januari 2017 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning betreffende Intrum Nederland.
 • Fraudegeval 12: Op 02/09/2016 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een nieuwe fictieve aanmaning betreffende een vordering van Eneco Holding N.V.
 • Fraudegeval 11: Op 11/07/2016 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning betreffende een vordering van Eneco Holding N.V.
 • Fraudegeval 10: Op 21/04/2016 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning over een "factuur internet" 
 • Fraudegeval 9: Op 14/09/2015 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning van de Politie Vereniging.
 • Fraudegaval 8: Op 09/09/2015 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning van Zalando 
 • Fraudegeval 7: Op 18/08/2015 werden wij geïnfomeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning van GymStudio 
 • Fraudegeval 6: Op 12/05/2015 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve aanmaning van Mobistar
 • Fraudegeval 5: Op 05/05/2015 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal een fictieve aanmaning van TransIP Domein Registratie
 • Fraudegeval 4: Op 23/04/2015 werden wij geïnformeerd over een nieuw fraudegeval: Ditmaal over een fictieve "Opgelegde administratieve sanctie" van de Federale Politie. 
 • Fraudegeval 3: Op 15/04/2015 werden wij geïnformeerd over een derde fraudegeval: Ditmaal over een fictieve schuld bij EDF Luminus.
 • Fraudegeval 2: Op 24/03/2015 werden wij geïnformeerd over een tweede fraudegeval: Ditmaal over een fictieve schuld bij Vodafone Libertel. 
 • Fraudegeval 1: Intrum Belgium werd 13/03/2015 op de hoogte gebracht van een fraudegeval waarbij onze naam en logo worden misbruikt in een aanmaning tot betaling van telecomoperator KPN Telecom B.V
Wie is de toezichthoudende overheid? Wat doet de Economische Inspectie?

De toezichthoudende overheid is: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel,

https://economie.fgov.be

De kernopdrachten van de Economische Inspectie zijn:

 1. toezicht houden op de naleving van de economische reglementering door informatie, preventie, guidance en repressief optreden. De Economische Inspectie is belast met de controle op het Wetboek van economisch recht (WER) en een 30-tal economische wetten;
 2. de strijd tegen economische fraude, massafraude en consumentenbedrog coördineren;
 3. alternatieve geschillenregeling bij geschillen tussen ondernemingen en consumenten en tussen ondernemingen onderling bevorderen.