Waarschuwing: er circuleert een nieuwe, frauduleuze e-mail die de merknaam Intrum misbruikt. 

Een nieuwe phishing e-mail doet de ronde. Het doel van de oplichters is "hengelen" naar gevoelige gegevens en/of betalingen ontvangen van het slachtoffer. 

Kom hier te weten hoe u deze e-mail kan herkennen en wat u moet doen.

 

Veelgestelde vragen

Hier is een lijst met vragen die veel worden gesteld door de klanten van onze opdrachtgevers.

Ik wil betalen

Hoe betaal ik mijn rekening?

Er zijn een aantal manieren waarop u kan betalen. Klik hier om de opties te bekijken.

Wat als ik niet kan betalen?

Als u in financiële problemen zit, neem dan zeker contact met ons op. Wij zijn er om u te helpen. opnieuw schuldenvrij te worden.

Ik heb een afbetaalplan

Ik wil de voortgang van mijn afbetaalplan bekijken

Log in op uw persoonlijke pagina om de voortgang in uw afbetaalplan te bekijken.

Ik heb al betaald

Wat als ik betaald heb?

Indien u heeft betaald aan Intrum of aan onze opdrachtgever, kan u inloggen op uw persoonlijke pagina en controleren als uw betaling goed werd geregistreerd.

Als uw betaling na vijf dagen nog niet zichtbaar is, maak ons dan een betaalbewijs over.

 

 

 

 

 

Een geldig betaalbewijs bevat volgende gegevens:

 - Een valutadatum

- Het betaalde bedrag

- Het rekeningnummer van de uitvoerder

- Het rekeningnummer van de begunstigde

- De gebruikte mededeling

 

Om een digitaal betaalbewijs te downloaden:

- Ga naar de verrichting in uw bank app

- Sla de verrichting op als PDF => Gebruik de optie "Opslaan als PDF"

- het PDF document maakt u over aan ons

 

Log in op uw persoonlijke pagina en laat een bericht na in uw dossier. U kan ook uw betaalbewijs toevoegen als bijlage in uw bericht.

 

Ik heb een vraag over mijn schuld

Kan ik een kopie van mijn facturen raadplegen?

Dit kan zeker. Log in op uw persoonlijke pagina. Deze kan u vinden op uw startpagina onder “Mijn dossier” U kan de keuze maken tussen facturen en documenten. Er is ook een mogelijkheid om een overzicht van uw dossier te downloaden.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de aanmaning?
 • Artikel geretourneerd?
 • Artikel niet ontvangen?
 • Contract opgezegd?
 • Nog facturen ontvangen na uw opzeg?
 • Geen overeenkomst?
 • Factuur niet ontvangen?
 • Dienstverlening/productkwaliteit betwist bij de schuldeiser?
 •          …

Tip: Wat is een duidelijk en voldoende bewijs van betwisting?

Uw originele mail met de verzenddatum duidelijk zichtbaar aan de betrokken firma of een brief met bewijs van aangetekende zending.

Log in op uw persoonlijke pagina en laat een bericht na in uw dossier. Vergeet uw bewijzen niet in bijlage. 

Voor verdere vragen kan u terecht bij één van onze medewerkers op het nummer 02/708.30.33.

Wij zijn er om u te helpen.

Waarom moet ik schadebeding en interesten betalen? Wetgeving inzake de “schulden van de consument”

Boek XIX vervangt de Wet van 20 december 2002 (“Wet van 2002”) betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument en introduceert enkele nieuwigheden, zoals een eerste kosteloze herinnering, een wachttijd van 14 dagen voordat schadebedingen kunnen worden toegepast en een plafonnering van deze schadebedingen.

De nieuwe regels treden in werking vanaf 1 september 2023 voor nieuwe contractuele en reglementaire schulden. Vanaf 1 december 2023 treedt deze nieuwe regelgeving evenwel ook in werking voor schulden die ontstaan na deze datum maar die voortvloeien uit contracten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels werden gesloten.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na het verstrijken van een termijn van 14 dagen kan enkel volgende worden ingevorderd:

1) De verwijlinteresten mogen niet hoger zijn dan de interesten bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

2) De forfaitaire schadevergoedingen zijn ook beperkt:

 • Voor elke schuld tot €150 kan een vergoeding van maximaal €20 worden toegepast.
 • Voor elke schuld tussen €150,01 euro en €500 kan een vergoeding worden gevraagd van €30 plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is.
 • Voor elke schuld hoger dan €500,01 kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van maximaal €65, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan €500,01 en dit zonder meer dan €2.000 te bedragen.

Ik heb veel schulden

Wat moet ik doen als ik in Collectieve schuldenregeling zit via de rechtbank of als ik in schuldbemiddeling zit via een sociale instantie?

Als u toegelaten bent tot collectieve schuldenregeling of hulp krijgt van een schuldbemiddelaar (OCMW, CAW,…), vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw situatie en de contactgegevens van uw bemiddelaar te bezorgen. Zo kunnen wij samen met u en de bemiddelaar uw zaak tot een goed einde brengen.

U kan en mag ook altijd vragen aan uw schuldbemiddelaar om contact op te nemen met ons.

Contacteer ons door in te loggen op uw persoonlijke pagina en een bericht na te laten in uw dossier.

NOOT: Indien toegelaten tot collectieve schuldenregeling, graag een kopie overmaken van de beschikking van toelaatbaarheid.

Dit is Intrum

Wie is en wat doet Intrum?

Intrum is een invorderingskantoor, wat wil zeggen dat wij namens een opdrachtgever achterstallige vorderingen innen.

U heeft op een bepaald moment ingestemd te betalen voor een product of dienst en nu heeft de opdrachtgever ons gevraagd u te helpen die belofte te houden. Wij zijn er om u te helpen. Onze ervaren medewerkers zijn experts op het gebied van schulden en ze staan klaar om u te helpen uw verplichtingen na te komen.

Als u niet in staat bent onmiddellijk te kunnen betalen, dan helpen wij u een haalbaar afbetalingsplan op te stellen.

Als u ervan overtuigd bent dat u wel betaald heeft of als u het niet eens bent met de vordering, dan zullen wij dit verder onderzoeken voor u.

Neem vandaag nog contact met ons op om dit te bespreken met één van onze medewerkers of log in op uw persoonlijke pagina om uw dossier te bekijken.

Wat kan ik verwachten van Intrum?

Bij Intrum genereren we waarde voor mensen, bedrijven en de samenleving als geheel. We worden gedreven door ons doel om de weg te wijzen naar een gezonde economie en worden hierin geleid door onze vier waarden namelijk Empathie, Ethiek, Toewijding en Oplossingen.

Wij tonen geduld en bieden ondersteuning, luisteren actief en streven ernaar om elke individuele situatie te begrijpen om samen met u een oplossing te vinden voor uw situatie.

Kan ik langskomen bij Intrum?

Wij zijn een gesloten kantoor.

U kan ons via een aantal kanalen contacteren.

 

Wie reguleert Intrum?

De toezichthoudende overheid is: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

https://economie.fgov.be