Privacy Policy

Wij willen dat u zich vertrouwd voelt bij onze oplossingen en diensten. Hier leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacybeleid

Versie 2.0 van toepassing vanaf 1 mei 2023

Intrum respecteert de privacy van alle betrokkenen (een betrokkene is de persoon waar de persoonsgegevens bij horen) waarmee we in contact staan, ongeacht of we de persoonsgegevens namens ons of namens anderen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat iedereen begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG en relevante Belgische regelgeving. We raden u aan dit Privacy beleid te lezen, zodat u meer inzicht krijgt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

Ons Privacy beleid zet uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij invorderingsactiviteiten uitvoeren en schuldvorderingen overnemen. Voor sommige van onze diensten treden wij enkel op als een verwerker en verwerken we uw persoonsgegevens louter volgens de instructies van onze opdrachtgever (bv. wanneer we facturerings- en/of rappeldiensten leveren in naam van deze opdrachtgever). Voor informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze diensten, neemt u best contact op met de andere partij met wie u een overeenkomst hebt afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en in verschillende situaties verwerken, afhankelijk van of u een vertegenwoordiger van een (potentiële) opdrachtgever, een (ex-) klant van onze opdrachtgever, een leverancier, een partner of een sollicitant bent. We kunnen ook persoonsgegevens over bezoekers van onze website(s) verwerken, afhankelijk van hoe u met ons in contact staat. Ongeacht de situatie, beloven we om uw persoonsgegevens nooit te verkopen, te commercialiseren, noch te gebruiken op een manier die strijdig is met de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intrum maakt deel uit van een internationale groep met meerdere vestigingen in diverse landen. De Belgische entiteit, Intrum nv, die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke).

  • Als u een klant bent, d.i. een (ex-)klant van een opdrachtgever van Intrum bij wie u een schuld heeft (openstaande factuur of rekening), kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.
  • Als u een vertegenwoordiger van een bestaande of potentiële opdrachtgever, leverancier of partner bent of wordt, of op een andere manier in contact staat met ons, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.
  • Als u een sollicitant bent, kunt u hier verdere informatie vinden over de gegevensverwerking.

Als u ons op de hoogte wilt brengen van een inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens of ons een verzoek wilt richten betreffende uw rechten inzake persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren (i) per mail naar dpo.be@intrum.com, (ii) via deze link op onze website Intrum nv (iii) via Uw dossier toegankelijk via ons webportaal www.intrum.be/uwdossier (zie inloggegevens) of (iv) per post naar Intrum nv, Data Protection Officer, Martelaarslaan 21 bus 1001, 9000 Gent.  U dient bij uw melding of verzoek voldoende persoonsgegevens aan ons over te maken zodat wij u minimaal kunnen identificeren (naam, voornaam, geboortedatum, adres, emailadres, dossiernummer, …)