Privacy policy

Intrum respecteert de privacy van alle betrokkenen waarmee we in contact staan; ongeacht of we de persoonlijke gegevens namens ons of namens anderen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat iedereen begrijpt welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken, waarom wij het doen en wat uw rechten zijn. We raden u aan dit privacybeleid te lezen, zodat u meer informatie krijgt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Intrum.

Privacybeleid

Versie 1.0 van toepassing vanaf 25 mei 2018

Intrum respecteert de privacy van al wie met ons in contact staat; ongeacht of wij de persoonsgegevens namens onszelf of namens andere partijen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn. Daarom dringen wij erop aan dat u dit Privacybeleid leest, zodat u beter geïnformeerd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

Deze verklaring van ons Privacybeleid zet uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij bijvoorbeeld invorderingsactiviteiten uitvoeren en schuldvorderingen overnemen. Voor sommige van onze diensten treden wij enkel op als een verwerker en verwerken we uw persoonsgegevens volgens de instructies van onze klant (bv. wanneer we facturerings- en/of rappeldiensten leveren). Voor informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze diensten, neemt u best contact op met de andere partij met wie u een overeenkomst hebt afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en in verschillende situaties verwerken, afhankelijk van of u een vertegenwoordiger van een klant bent of een debiteur, een leverancier, een partner of een sollicitant voor een vacante betrekking bij ons. We kunnen ook persoonsgegevens over bezoekers van onze website(s) verwerken, afhankelijk van hoe u verkiest met ons in contact te staan. Ongeacht de situatie, beloven we om uw persoonsgegevens nooit te verkopen, te commercialiseren, noch te gebruiken op een manier die strijdig is met de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intrum maakt deel uit van een internationale groep met meerdere vestigingen in diverse landen. De Belgische entiteit, Intrum nv, die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke).

Intrum respecteert uw privacy, ongeacht of we uw persoonsgegevens verwerken voor onszelf of namens derden. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom we dat doen of welke uw rechten daarbij zijn. Daarom verzoeken wij u om deze verklaring van ons Privacybeleid, die u meer informatie geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum, door te nemen.

Als u een debiteur bent, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een vertegenwoordiger van een bestaande of potentiële klant, leverancier of partner bent of wordt, of op een andere manier in contact staat met ons, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een sollicitant bent, kunt u hier verdere informatie vinden over de gegevensverwerking.

Als u ons op de hoogte wilt brengen van een inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens of ons een verzoek wilt richten betreffende uw rechten inzake persoonsgegevens, gelieve dan deze link naar onze website te volgen.