Hoe verloopt het incassoproces precies?

In België verloopt een incassoproces in verschillende stappen, waarbij zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke maatregelen worden genomen om onbetaalde schulden te innen.

Minnelijke incasso

De eerste fase, de buitengerechtelijke of minnelijke incasso, begint wanneer een schuldeiser een onbetaalde factuur ter minnelijke inning overmaakt aan een gespecialiseerde partij. In plaats van direct naar de rechtbank te stappen, wordt de zaak immers vaak overgedragen aan een gespecialiseerd incassobureau, zoals Intrum.

Dit incassobureau zal proberen een minnelijke schikking te treffen met de schuldenaar zonder gerechtelijke stappen te ondernemen. Er worden betalingsherinneringen en aanmaningen gestuurd, er wordt digitaal gecommuniceerd en telefonisch contact opgenomen om de schuldenaar aan te sporen tot betaling. In zeer specifieke gevallen wordt een inspecteur ter plaatse gestuurd.

Deze fase is cruciaal omdat het in veel gevallen tot een minnelijke regeling kan leiden, wat voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar minder kost dan een gerechtelijke procedure. Intrum hanteert “maatschappelijk verantwoorde incasso”, een benadering van incassobeheer die gericht is op het innen van openstaande schulden op een ethische en verantwoordelijke manier, met respect voor de rechten en waardigheid van de schuldenaar.

Intrum houdt rekening met de financiële situatie van de schuldenaar en tracht tot een duurzame oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er samen met de schuldenaar gezocht wordt naar een realistische betalingsregeling of dat er bemiddeld wordt met andere partijen, zoals schuldhulpverleners of maatschappelijke organisaties.

Gerechtelijke incasso?

Als de buitengerechtelijke fase niet succesvol is, kan de zaak overgaan naar de gerechtelijke fase. Dit houdt in dat de schuldeiser in samenspraak met Intrum beslist om juridische stappen te ondernemen om de schuld te innen.

Dagvaarding

De schuldeiser zal dan een dagvaarding uitbrengen tegen de schuldenaar. Hiermee wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank, en de schuldenaar wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen en zijn standpunt uiteen te zetten.

Vonnis

Na de dagvaarding volgt een gerechtelijke procedure waarin de rechter een vonnis kan uitspreken. Dit vonnis bepaalt of de schuldenaar verplicht is te betalen en in welke mate.

Uitvoering vonnis

Als de schuldenaar niet vrijwillig betaalt na het verkrijgen van een vonnis, kan de schuldeiser overgaan tot de uitvoering ervan. Dit kan onder meer het inschakelen van deurwaarders en het beslag leggen op goederen inhouden.

In het algemeen is het streven altijd om een minnelijke regeling te treffen, maar als dat niet lukt, biedt het Belgische rechtssysteem een gestructureerde aanpak om onbetaalde schulden te innen. In zo’n gerechtelijk traject kunnen de kosten echter hoog oplopen. Als schuldenaar zorgt u daarom best dat het zover niet komt.