We beschermen uw gegevens

Deze pagina beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en waarom we gebruik maken van cookies.

Privacybeleid

Intrum respecteert de privacy van alle betrokkenen waarmee we in contact staan; ongeacht of we de persoonlijke gegevens namens ons of namens anderen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat iedereen begrijpt welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken, waarom wij het doen en wat uw rechten zijn. We raden u aan dit privacybeleid te lezen, zodat u meer informatie krijgt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Intrum.

Versie 1.0 van toepassing vanaf 25 mei 2018

Intrum respecteert de privacy van al wie met ons in contact staat; ongeacht of wij de persoonsgegevens namens onszelf of namens andere partijen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn. Daarom dringen wij erop aan dat u dit Privacybeleid leest, zodat u beter geïnformeerd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

Deze verklaring van ons Privacybeleid zet uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij bijvoorbeeld invorderingsactiviteiten uitvoeren en schuldvorderingen overnemen. Voor sommige van onze diensten treden wij enkel op als een verwerker en verwerken we uw persoonsgegevens volgens de instructies van onze klant (bv. wanneer we facturerings- en/of rappeldiensten leveren). Voor informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze diensten, neemt u best contact op met de andere partij met wie u een overeenkomst hebt afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en in verschillende situaties verwerken, afhankelijk van of u een vertegenwoordiger van een klant bent of een debiteur, een leverancier, een partner of een sollicitant voor een vacante betrekking bij ons. We kunnen ook persoonsgegevens over bezoekers van onze website(s) verwerken, afhankelijk van hoe u verkiest met ons in contact te staan. Ongeacht de situatie, beloven we om uw persoonsgegevens nooit te verkopen, te commercialiseren, noch te gebruiken op een manier die strijdig is met de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intrum maakt deel uit van een internationale groep met meerdere vestigingen in diverse landen. De Belgische entiteit, Intrum nv, die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke).

Intrum respecteert uw privacy, ongeacht of we uw persoonsgegevens verwerken voor onszelf of namens derden. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom we dat doen of welke uw rechten daarbij zijn. Daarom verzoeken wij u om deze verklaring van ons Privacybeleid, die u meer informatie geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum, door te nemen.

Als u een debiteur bent, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een vertegenwoordiger van een bestaande of potentiële klant, leverancier of partner bent of wordt, of op een andere manier in contact staat met ons, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een sollicitant bent, kunt u hier verdere informatie vinden over de gegevensverwerking.

Als u ons op de hoogte wilt brengen van een inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens of ons een verzoek wilt richten betreffende uw rechten inzake persoonsgegevens, gelieve dan deze link naar onze website te volgen.

Privacy verklaring enquêtes

De gegevensbeheerder voor enquêtes is Intrum nv. Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we verwerken in verband met deze privacyverklaring.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO via dpo.be@intrum.com

 

Persoonlijke informatie die Intrum verzamelt en gebruikt

Intrum gebruikt en verzamelt persoonlijke informatie van u als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze enquête. Intrum zal de volgende persoonlijke informatie over u gebruiken:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (alleen voor opvolging)
 • Taal

Intrum verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw antwoorden op de enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en tijd waarop u de enquête heeft ingevuld of het formulier hebt verzonden

Intrum kan met betrekking tot de enquête de volgende informatie uit andere bronnen verzamelen en gebruiken:

 • Diensten die worden gebruikt door het bedrijf dat u vertegenwoordigt
 • Uw rol en relatie met Intrum
 • Bedrijfsinformatie
 • Uw gebruik van de diensten van Intrum

Waarom Intrum persoonlijke informatie over u verzamelt

We gebruiken de middels de enquête verzamelde persoonlijke informatie samen met andere informatie die we over u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt hebben voor de volgende doeleinden:

 • Uw mening en feedback (tevredenheid) ontvangen over de service of een specifieke dienst geleverd door Intrum,
 • uw mening en feedback opvolgen om onze klantrelatie te verbeteren,
 • administratie van de enquête, bijvoorbeeld het verifiëren van uw identiteit en het sturen van herinneringen,
 • onze enquêtes aanpassen of verbeteren,
 • verkoop-, markt- of andere statistische en onderzoeksdoeleinden

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met accountmanagers om de klantrelatie te verbeteren.

We kunnen serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van een verwerker zal Intrum een ​​verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te waarborgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan de wet of om te reageren op juridische procedures of wettige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsinstanties.

Informatie die Intrum heeft verzameld of anderszins geanonimiseerd mag zonder beperkingen worden gedeeld met derden, behalve voor zover anders vermeld in de enquête.

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op een legitiem belang / artikel 6.1 (f) AVG, aangezien Intrum een ​​legitiem belang heeft om haar diensten te verbeteren door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en de klantrelatie te verbeteren. Intrum beoordeelt dat de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor dit belang en dat ons belang zwaarder weegt dan het belang van de respondent om zijn of haar persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

We zullen de informatie die in de enquête is verzameld, verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, bijv. wanneer u niet langer optreedt als vertegenwoordiger in de relatie tussen uw bedrijf en Intrum.

Uw rechten en klachten

U bent altijd vrij om u af te melden voor verdere enquêtes door u af te melden. Gebruik de link in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête om u af te melden.

U mag ook:

 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring
 • een kopie vragen van de informatie die we over u hebben
 • alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen

Op deze pagina kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Rechten van betrokkene

Als u een aanvraag wenst in te dienen met betrekking tot eender welke van uw privacy-rechten, dan kunt u hier via elektronische weg een aanvraag indienen d.m.v. uw login-gegevens.

Als u niet over de passende toegangsrechten beschikt voor de bovenstaande link, vul dan a.u.b. het formulier in.

Gegevenslek

Wanneer een inbreuk op de persoonlijke gegevens naar verwachting een groot risico oplevert voor de rechten en vrijheden van personen, zijn we verplicht ook de betrokkene (wiens gegevens het betreft) zonder onnodige vertraging hierover te informeren. Om ons te helpen deze belangrijke verplichtingen na te leven, verzoeken wij u ons via deze formulier op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken op uw gegevens.

Cookiebeleid

Wij - Intrum AB (publ) - maken op deze website (www.intrum.be) gebruik van cookies. Vind hier het beleid

Terms & conditions

The information contained within this web site, and those of all Intrum companies linked hereto is provided purely for informational purposes regarding Intrum, its subsidiaries and partners and the services that they offer. It does not constitute an offer to sell any securities and must not be relied upon in connection with any investment decision.

Information on this web site is provided "as is" without warranty or term of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranties or terms of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. All such implied terms and warranties are hereby excluded.

By accessing this web site you agree that Intrum will not be liable for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of the information and material contained in this web site, or any other hyperlinked website, including, without limitation, any lost profits, business interruption, loss of programs or other, even if we are expressly advised of the possibility of such damages.

Other sites that may be listed or linked in this web site are not under the control of Intrum.  Accordingly, Intrum can make no representation concerning the content of these sites to you, nor can the fact that Intrum has given you this listing serve as an endorsement by Intrum of any of these sites. Intrum is providing links to these as a convenience to you.

Permission is granted to download and print materials from this web site for the purpose of viewing, reading, and retaining for reference. Any other copying, distribution, or modification of materials on this site, whether in electronic or hard copy form, without the express prior written permission from Intrum Justitia, is strictly prohibited.

There are inherent dangers in the use of any software found on the Internet, and Intrum cautions you to make sure that you completely understand the risk before retrieving any software on the Internet.

The above exclusions and limitations apply only to the extent permitted by law.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB All rights reserved. The copyright in the material contained in this web site belongs to Intrum Justitia AB, subsidiaries or its licensors.

Certain statements in the issued press releases are forward-looking statements. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. In addition, words such as "expects," "anticipates," "believes," "plans," "guidance" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. All such forward-looking statements are based on Intrum Justitia's reasonable expectations at the time that they are made. However, forward-looking statements are not guarantees of future performance as they involve risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and that may cause Intrum Justitia's actual results and experience to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in such forward-looking statements.

The risks, uncertainties and assumptions that may affect Intrum Justitia's performance include: the possibility that economic or other conditions might lead to a reduction in the demand for Intrum Justitia products and services worldwide. Intrum Justitia's ability to successfully implement its plan for growth, including the ability to achieve its financial flexibility objectives on terms and conditions contemplated by Intrum Justitia; changes in the CMS industry and markets, including changes in clients preferences for services/products; competitive pressures causing price reductions and/or loss of market share; risks associated with investments and operations in foreign countries, including foreign economic conditions, exchange rate fluctuations, regulatory environment, and cultural factors; Intrum Justitia's ability to successfully integrate recent and future acquisitions, alliances and investments; Intrum Justitia's ability to protect its proprietary information and technology; the potential loss of key business assets, including data center capacity, or interruption of telecommunication links or power sources; changes in the legislative, accounting, regulatory and commercial environments affecting Intrum Justitia's ability to collect, manage, aggregate and use data; Intrum Justitia's ability to attract and retain key employees; and the competitive implications that the conversion to the euro may have on Intrum Justitia's pricing and marketing strategies.

Intrum Justitia  undertakes no obligations to update any forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

Cookies When you visit our web site, we may send "cookies" to your computer. A cookie is a small text file or piece of data that a web site that you visit can place or save onto your computer. Cookies do not themselves contain any personally identifiable information. However, if you provide such personally identifiable information to us (such as by registering for an Internet related service or password provided by us), such information may be linked to the data stored in the cookie. There are two types of cookies. One saves a file for a longer period of time onto your computer, and it can remain on your computer after you shut it off. Such cookie could, for example, be used to remember the visitors settings on her last visit to that web site. The second type of cookie is called "session cookie." While you are visiting a website, session cookies are temporarily stored in your computer's memory. Session cookies are not stored for a long period of time on your computer, since they disappear when you close your web browser. The Intrum Justitia web site does not use Session cookies.

How to avoid Cookies With most Internet browsers, you can set the browser to block cookies, erase cookies from your computer hard drive, or notify you that a web page contains cookies before a cookie is stored. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about these functions. Please note that some of our web pages may not work properly without the use of cookies.

Personally identifiable information We will not collect your personally identifiable information without your knowledge and permission, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This information may for example include your name, title, shipping address, billing address, e-mail address, telephone numbers, and/or telefax numbers. Personally identifiable information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment.