We beschermen uw gegevens

Deze pagina beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en waarom we gebruik maken van cookies.

Privacybeleid

Intrum respecteert de privacy van alle betrokkenen waarmee we in contact staan; ongeacht of we de persoonlijke gegevens namens ons of namens anderen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat iedereen begrijpt welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken, waarom wij het doen en wat uw rechten zijn. We raden u aan dit privacybeleid te lezen, zodat u meer informatie krijgt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Intrum.

Versie 1.0 van toepassing vanaf 25 mei 2018

Intrum respecteert de privacy van al wie met ons in contact staat; ongeacht of wij de persoonsgegevens namens onszelf of namens andere partijen verwerken. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn. Daarom dringen wij erop aan dat u dit Privacybeleid leest, zodat u beter geïnformeerd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum.

Deze verklaring van ons Privacybeleid zet uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij bijvoorbeeld invorderingsactiviteiten uitvoeren en schuldvorderingen overnemen. Voor sommige van onze diensten treden wij enkel op als een verwerker en verwerken we uw persoonsgegevens volgens de instructies van onze klant (bv. wanneer we facturerings- en/of rappeldiensten leveren). Voor informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze diensten, neemt u best contact op met de andere partij met wie u een overeenkomst hebt afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en in verschillende situaties verwerken, afhankelijk van of u een vertegenwoordiger van een klant bent of een debiteur, een leverancier, een partner of een sollicitant voor een vacante betrekking bij ons. We kunnen ook persoonsgegevens over bezoekers van onze website(s) verwerken, afhankelijk van hoe u verkiest met ons in contact te staan. Ongeacht de situatie, beloven we om uw persoonsgegevens nooit te verkopen, te commercialiseren, noch te gebruiken op een manier die strijdig is met de toepasselijke wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intrum maakt deel uit van een internationale groep met meerdere vestigingen in diverse landen. De Belgische entiteit, Intrum nv, die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke).

Intrum respecteert uw privacy, ongeacht of we uw persoonsgegevens verwerken voor onszelf of namens derden. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom we dat doen of welke uw rechten daarbij zijn. Daarom verzoeken wij u om deze verklaring van ons Privacybeleid, die u meer informatie geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum, door te nemen.

Als u een debiteur bent, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een vertegenwoordiger van een bestaande of potentiële klant, leverancier of partner bent of wordt, of op een andere manier in contact staat met ons, kunt u hier verdere informatie vinden over onze gegevensverwerking.

Als u een sollicitant bent, kunt u hier verdere informatie vinden over de gegevensverwerking.

Als u ons op de hoogte wilt brengen van een inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens of ons een verzoek wilt richten betreffende uw rechten inzake persoonsgegevens, gelieve dan deze link naar onze website te volgen.

Privacy verklaring enquêtes

De gegevensbeheerder voor enquêtes is Intrum nv. Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we verwerken in verband met deze privacyverklaring.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO via dpo.be@intrum.com

 

Persoonlijke informatie die Intrum verzamelt en gebruikt

Intrum gebruikt en verzamelt persoonlijke informatie van u als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze enquête. Intrum zal de volgende persoonlijke informatie over u gebruiken:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (alleen voor opvolging)
 • Taal

Intrum verzamelt de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw antwoorden op de enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en tijd waarop u de enquête heeft ingevuld of het formulier hebt verzonden

Intrum kan met betrekking tot de enquête de volgende informatie uit andere bronnen verzamelen en gebruiken:

 • Diensten die worden gebruikt door het bedrijf dat u vertegenwoordigt
 • Uw rol en relatie met Intrum
 • Bedrijfsinformatie
 • Uw gebruik van de diensten van Intrum

Waarom Intrum persoonlijke informatie over u verzamelt

We gebruiken de middels de enquête verzamelde persoonlijke informatie samen met andere informatie die we over u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt hebben voor de volgende doeleinden:

 • Uw mening en feedback (tevredenheid) ontvangen over de service of een specifieke dienst geleverd door Intrum,
 • uw mening en feedback opvolgen om onze klantrelatie te verbeteren,
 • administratie van de enquête, bijvoorbeeld het verifiëren van uw identiteit en het sturen van herinneringen,
 • onze enquêtes aanpassen of verbeteren,
 • verkoop-, markt- of andere statistische en onderzoeksdoeleinden

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met accountmanagers om de klantrelatie te verbeteren.

We kunnen serviceproviders gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van een verwerker zal Intrum een ​​verwerkersovereenkomst aangaan om uw privacyrechten te waarborgen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven om te voldoen aan de wet of om te reageren op juridische procedures of wettige verzoeken, inclusief van wetshandhavings- en overheidsinstanties.

Informatie die Intrum heeft verzameld of anderszins geanonimiseerd mag zonder beperkingen worden gedeeld met derden, behalve voor zover anders vermeld in de enquête.

De verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op een legitiem belang / artikel 6.1 (f) AVG, aangezien Intrum een ​​legitiem belang heeft om haar diensten te verbeteren door klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en de klantrelatie te verbeteren. Intrum beoordeelt dat de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor dit belang en dat ons belang zwaarder weegt dan het belang van de respondent om zijn of haar persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

We zullen de informatie die in de enquête is verzameld, verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, bijv. wanneer u niet langer optreedt als vertegenwoordiger in de relatie tussen uw bedrijf en Intrum.

Uw rechten en klachten

U bent altijd vrij om u af te melden voor verdere enquêtes door u af te melden. Gebruik de link in de e-mail met de uitnodiging voor de enquête om u af te melden.

U mag ook:

 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring
 • een kopie vragen van de informatie die we over u hebben
 • alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen

Op deze pagina kan u uw rechten uitoefenen of een klacht indienen als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Rechten van betrokkene

Als u een aanvraag wenst in te dienen met betrekking tot eender welke van uw privacy-rechten, dan kunt u hier via elektronische weg een aanvraag indienen d.m.v. uw login-gegevens.

Als u niet over de passende toegangsrechten beschikt voor de bovenstaande link, vul dan a.u.b. het formulier in.

Gegevenslek

Wanneer een inbreuk op de persoonlijke gegevens naar verwachting een groot risico oplevert voor de rechten en vrijheden van personen, zijn we verplicht ook de betrokkene (wiens gegevens het betreft) zonder onnodige vertraging hierover te informeren. Om ons te helpen deze belangrijke verplichtingen na te leven, verzoeken wij u ons via deze formulier op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken op uw gegevens.

Cookiebeleid

Wij - Intrum AB (publ) - maken op deze website (www.intrum.be) gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestandjes met letters en cijfers die tijdens uw bezoek aan een website op uw toestel (computer, tablet, enz.) worden opgeslagen. De cookies maken het u mogelijk om deze website en alle functies ervan te gebruiken. Zonder die cookies kunt u de website of bepaalde functies ervan niet gebruiken. We gebruiken ook cookies om de werking van onze website te verbeteren. Zo geniet u van een betere surfervaring op onze website (performance cookies). We gebruiken ook cookies om een beter zicht te krijgen op wie onze website gebruikt. Zo kunnen we onze website, producten, diensten en marketingacties verbeteren (analysecookies). 

In overeenstemming met de geldende wetgeving plaatsen we die performance en analysecookies enkel op uw toestel wanneer u daarmee hebt ingestemd door het vakje aan te vinken in het bericht over het gebruik van cookies, dat wordt getoond wanneer u onze website opent. Dat bericht kan in de loop van uw bezoek aan onze website opnieuw verschijnen, bijvoorbeeld wanneer het betreffende cookie ('Cookie-instellingen', zie verder) wordt geweigerd of verwijderd. 

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Merk op dat dit dan ook geldt voor de strikt noodzakelijke cookies die onmisbaar zijn om deze website correct te doen werken. Als u (alle) cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet meer correct werken. Zonder cookies kunnen we bovendien uw surfervaring op onze website niet verbeteren. Zo zal het bericht over het gebruik van cookies steeds opnieuw verschijnen en zult u uw taalvoorkeuren herhaaldelijk moeten opgeven. Nog een optie is om in uw browserinstellingen op te geven dat u wilt gewaarschuwd worden wanneer er cookies worden opgeslagen. 

Nuttige algemene informatie over cookies vindt u op de website http://www.allaboutcookies.org/

Cookies

Strikt noodzakelijke cookies

Eerste partij

Host: www.intrum.be
Naam: ASP.NET_SessionId
Beschrijving: platformsessiecookie voor algemene doeleinden, gebruikt door websites die zijn geschreven met op Microsoft.NET gebaseerde technologieën. Meestal gebruikt om een geanonimiseerde gebruikerssessie bij te houden door de server.
Levensduur: sessie

Host: www.intrum.be
Naam: __RequestVerificationToken
Beschrijving: dit is een antivervalsingcookie ingesteld door webtoepassingen die zijn gebouwd met behulp van ASP.NET MVC-technologieën. Het zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om op ongeoorloofde wijze inhoud op een website te plaatsen, bekend als Cross-Site Request Forgery. Het bevat geen informatie over de gebruiker en wordt vernietigd bij het sluiten van de browser.
Levensduur: sessie

Host: intrum.be
Naam: OptanonAlertBoxClosed
Beschrijving: dit cookie wordt ingesteld door websites die bepaalde versies van de cookie-complianceoplossing van OneTrust gebruiken. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten. Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan eenmaal aan een gebruiker te laten zien. Het cookie heeft een levensduur van een jaar en bevat geen persoonlijke informatie.
Levensduur: een jaar

Host: www.intrum.be
Naam: OptanonConsent
Beschrijving: dit cookie wordt ingesteld door de cookie-complianceoplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de website gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Dit stelt website-eigenaars in staat om te voorkomen dat cookies van elke categorie worden ingesteld in de browser van de gebruiker, wanneer er geen toestemming is gegeven. Het cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat de voorkeuren van terugkerende bezoekers op de website bewaard blijven. Het bevat geen informatie waarmee de websitebezoeker geïdentificeerd kan worden.
Levensduur: een jaar

 

Prestatiecookies

Eerste partij

Google (_ga; _gat; _gid)
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de website, vanwaar bezoekers naar de website gekomen zijn en welke pagina’s ze bezoeken, zonder dat iemand rechtstreeks geïdentificeerd wordt.

Lees het artikel over het privacybeleid en de gegevensbeveiliging van Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Host: intrum.be
Naam: _ga
Beschrijving: deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, een belangrijke update van de meer gangbare analysedienst van Google. Dit cookie wordt gebruikt om individuele gebruikers te onderscheiden door hen een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een website en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de website. Standaard wordt het cookie geconfigureerd om na 2 jaar te verlopen, hoewel website-eigenaars deze instelling kunnen personaliseren.
Levensduur: 2 jaar

Host: www.intrum.be
Naam: _gat_UA-118269715-25
Beschrijving: dit is een patrooncookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op het _gat-cookie, dat wordt gebruikt om de hoeveelheid door Google opgeslagen gegevens op websites met veel verkeer te beperken.
Levensduur: enkele seconden

Host: www.intrum.be
Naam: _gat_UA-118269715-3
Beschrijving: dit is een patrooncookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op het _gat-cookie, dat wordt gebruikt om de hoeveelheid door Google opgeslagen gegevens op websites met veel verkeer te beperken.
Levensduur: enkele seconden

Host: www.intrum.be
Naam: _gat_UA-nnnnnnn-nn
Beschrijving: dit is een patrooncookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op het _gat-cookie, dat wordt gebruikt om de hoeveelheid door Google opgeslagen gegevens op websites met veel verkeer te beperken.
Levensduur: enkele seconden

Host: www.intrum.be
Naam: _gid
Beschrijving: deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het bewaart en beheert een unieke waarde voor elke bezochte pagina.
Levensduur: een dag

 

Targeting cookies

Eerste partij

Pardot
Salesforce Pardot is het marketingautomatiseringsplatform dat we gebruiken om te communiceren met wie daarvoor geopteerd heeft. De cookies worden gebruikt om individuele gebruikers te onderscheiden door hen een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als identificatie. De cookies worden alleen geplaatst bij het bezoeken van onze bedrijfspagina’s, en ze helpen ons om relevante informatie te verstrekken aan bezoekers.

Host: www.intrum.be
Naam: visitor_id700283 (Pardot)
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

Host: www.intrum.be
Naam: visitor_id##### (Pardot)
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

Host: www.intrum.be
Naam: visitor_id700283-hash (Pardot)
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

 

Derde partij

Host: pardot.com
Naam: visitor_id#####
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

Host: pi.pardot.com
Naam: pardot
Beschrijving: dit domein is eigendom van Pardot, een marketingautomatiseringsplatform dat leads genereert naar ondernemingen.
Levensduur: sessie

Host: pardot.com
Naam: visitor_id700283-hash
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

Host: pardot.com
Naam: visitor_id700283
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

Host: pi.pardot.com
Naam: lpv700283
Beschrijving: dit domein is eigendom van Pardot, een marketingautomatiseringsplatform dat leads genereert naar ondernemingen.
Levensduur: enkele seconden

Host: pi.pardot.com
Naam: visitor_id#####
Beschrijving: dit is een cookiepatroon dat een unieke identificator toewijst aan een websitebezoeker, die gebruikt wordt voor trackingdoeleinden. De cookies in dit domein hebben een levensduur van 10 jaar.
Levensduur: 10 jaar

LinkedIn

Host: ads.linkedin.com
Naam: lang
Beschrijving: dit domein is eigendom van LinkedIn, het zakelijk netwerkplatform. Dit subdomein is gekoppeld aan de marketingdiensten van LinkedIn waarmee eigenaars van websites inzicht kunnen krijgen in de types gebruikers van hun website op basis van LinkedIn-profielgegevens, om zo gerichter te communiceren.
Levensduur: sessie

Host: linkedin.com
Naam: lissc, levensduur: een jaar
Naam: UserMatchHistory, levensduur: een maand
Naam: bscookie, levensduur: 2 jaar
Naam: bcookie, levensduur: 7.980 jaar
Naam: lang, levensduur: sessie
Naam: lidc, levensduur: een dag
Beschrijving: dit domein is eigendom van LinkedIn, het zakelijk netwerkplatform. Het fungeert doorgaans als een externe host voor pagina’s waarop eigenaars van websites een van hun knoppen voor het delen van informatie hebben geplaatst, hoewel de inhoud en diensten op andere manieren geïntegreerd kunnen zijn. Deze knoppen voegen weliswaar functionaliteit toe aan de websites waarop ze zich bevinden, maar er worden cookies geplaatst ongeacht of de bezoeker al dan niet een actief LinkedIn-profiel heeft of ingestemd heeft met hun voorwaarden. Daarom worden ze in eerste instantie als tracking-/targeting-domein geclassificeerd.

 

Google (test_cookie; IDE)
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de website, vanwaar bezoekers naar de website gekomen zijn en welke pagina’s ze bezoeken, zonder dat iemand rechtstreeks geïdentificeerd wordt.

Lees het artikel over het privacybeleid en de gegevensbeveiliging van Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Host: doubleclick.net
Naam: test_cookie
Beschrijving: dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De voornaamste businessactiviteit: Doubleclick is het veilingsysteem van Google waarop adverteerders in real-time kunnen bieden.
Levensduur: enkele seconden

Host: doubleclick.net
Naam: IDE
Beschrijving: dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De voornaamste businessactiviteit: Doubleclick is het veilingsysteem van Google waarop adverteerders in real-time kunnen bieden.
Levensduur: een jaar

Host: doubleclick.net
Naam: IDE
Beschrijving: dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De voornaamste businessactiviteit: Doubleclick is het veilingsysteem van Google waarop adverteerders in real-time kunnen bieden.
Levensduur: 2 jaar

 

YouTube
Wanneer wij video's van ons officiële YouTube-kanaal insluiten, maken we gebruik van de Privacymodus van YouTube. In deze modus kunnen er mogelijk cookies op uw computer worden geïnstalleerd wanneer u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube bewaart geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie wanneer ingesloten video's via de Privacymodus worden afgespeeld. Lees meer op de informatiepagina 'Video's insluiten' van YouTube.

 

Hoe verander ik mijn cookie-instellingen?

In veel webbrowsers is het mogelijk de meeste cookies tot op zekere hoogte te beheren via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, inclusief over hoe u kunt zien welke cookies ingesteld zijn, verwijzen we naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Ga na hoe u cookies kunt beheren op populaire browsers:


Voor meer informatie over andere browsers kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar van die browser.

Contact
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Meest recente update: 2020-05-26

Terms & conditions

The information contained within this web site, and those of all Intrum companies linked hereto is provided purely for informational purposes regarding Intrum, its subsidiaries and partners and the services that they offer. It does not constitute an offer to sell any securities and must not be relied upon in connection with any investment decision.

Information on this web site is provided "as is" without warranty or term of any kind, either express or implied, including, but not limited to, any implied warranties or terms of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. All such implied terms and warranties are hereby excluded.

By accessing this web site you agree that Intrum will not be liable for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of the information and material contained in this web site, or any other hyperlinked website, including, without limitation, any lost profits, business interruption, loss of programs or other, even if we are expressly advised of the possibility of such damages.

Other sites that may be listed or linked in this web site are not under the control of Intrum.  Accordingly, Intrum can make no representation concerning the content of these sites to you, nor can the fact that Intrum has given you this listing serve as an endorsement by Intrum of any of these sites. Intrum is providing links to these as a convenience to you.

Permission is granted to download and print materials from this web site for the purpose of viewing, reading, and retaining for reference. Any other copying, distribution, or modification of materials on this site, whether in electronic or hard copy form, without the express prior written permission from Intrum Justitia, is strictly prohibited.

There are inherent dangers in the use of any software found on the Internet, and Intrum cautions you to make sure that you completely understand the risk before retrieving any software on the Internet.

The above exclusions and limitations apply only to the extent permitted by law.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB All rights reserved. The copyright in the material contained in this web site belongs to Intrum Justitia AB, subsidiaries or its licensors.

Certain statements in the issued press releases are forward-looking statements. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. In addition, words such as "expects," "anticipates," "believes," "plans," "guidance" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. All such forward-looking statements are based on Intrum Justitia's reasonable expectations at the time that they are made. However, forward-looking statements are not guarantees of future performance as they involve risks, uncertainties and assumptions that may prove to be incorrect and that may cause Intrum Justitia's actual results and experience to differ materially from the anticipated results or other expectations expressed in such forward-looking statements.

The risks, uncertainties and assumptions that may affect Intrum Justitia's performance include: the possibility that economic or other conditions might lead to a reduction in the demand for Intrum Justitia products and services worldwide. Intrum Justitia's ability to successfully implement its plan for growth, including the ability to achieve its financial flexibility objectives on terms and conditions contemplated by Intrum Justitia; changes in the CMS industry and markets, including changes in clients preferences for services/products; competitive pressures causing price reductions and/or loss of market share; risks associated with investments and operations in foreign countries, including foreign economic conditions, exchange rate fluctuations, regulatory environment, and cultural factors; Intrum Justitia's ability to successfully integrate recent and future acquisitions, alliances and investments; Intrum Justitia's ability to protect its proprietary information and technology; the potential loss of key business assets, including data center capacity, or interruption of telecommunication links or power sources; changes in the legislative, accounting, regulatory and commercial environments affecting Intrum Justitia's ability to collect, manage, aggregate and use data; Intrum Justitia's ability to attract and retain key employees; and the competitive implications that the conversion to the euro may have on Intrum Justitia's pricing and marketing strategies.

Intrum Justitia  undertakes no obligations to update any forward-looking statements to reflect future events or circumstances.

Cookies When you visit our web site, we may send "cookies" to your computer. A cookie is a small text file or piece of data that a web site that you visit can place or save onto your computer. Cookies do not themselves contain any personally identifiable information. However, if you provide such personally identifiable information to us (such as by registering for an Internet related service or password provided by us), such information may be linked to the data stored in the cookie. There are two types of cookies. One saves a file for a longer period of time onto your computer, and it can remain on your computer after you shut it off. Such cookie could, for example, be used to remember the visitors settings on her last visit to that web site. The second type of cookie is called "session cookie." While you are visiting a website, session cookies are temporarily stored in your computer's memory. Session cookies are not stored for a long period of time on your computer, since they disappear when you close your web browser. The Intrum Justitia web site does not use Session cookies.

How to avoid Cookies With most Internet browsers, you can set the browser to block cookies, erase cookies from your computer hard drive, or notify you that a web page contains cookies before a cookie is stored. Please refer to your browser instructions or help screen to learn more about these functions. Please note that some of our web pages may not work properly without the use of cookies.

Personally identifiable information We will not collect your personally identifiable information without your knowledge and permission, nor will we sell or rent any such data. In order to provide you with a specific product, service, or information or to process a transaction, we may request your personally identifiable information. This information may for example include your name, title, shipping address, billing address, e-mail address, telephone numbers, and/or telefax numbers. Personally identifiable information is only collected when necessary to provide a product, service, or information, process a transaction, or if you submit it to us for other purposes, for instance if applying for employment.