Wallonië scoort beter dan Vlaanderen in betaling van openstaande facturen

Jaarlijks organiseert Intrum op Europese schaal een groots onderzoek in 28 landen naar de ethiek rond betalen van facturen. Zo’n EPR (European Payment Report) verzamelt niet alleen data maar verbindt er ook conclusies aan en wordt stilaan een standaarddocument waar de hele financiële sector naar uitkijkt.

Voor het eerst werd in 2018 een splitsing gemaakt in vraagstelling tussen de regio’s Vlaanderen en Wallonië/Brussel. Zo’n 862 respondenten namen in totaal deel, verdeeld over de twee regio’s. Opvallend daarbij is dat de standaard clichés over Wallonië als late betalers die het niet zo nauw nemen met de betalingstermijnen, helemaal niet kloppen. Integendeel, vaak scoort Vlaanderen gewoon slechter. We proberen de belangrijkste verschillen en resultaten voor u samen te vatten.

Wat betalingstermijnen betreft, houden Waalse bedrijven zich aan de betalingstermijnen terwijl Vlaamse bedrijven een stuk later betalen dan de einddatum aangeeft. 11,9% van de Vlaamse bedrijven betalen te laat, in Wallonië is dat 7,5%. Een relatief groot verschil.

Oorzaak ligt vaak in het feit dat Vlaamse bedrijven de grenzen opzoeken van wat door de leverancier aanvaard wordt, en zo langer over hun geld beschikken, en dat ook toegeven. Dit is gekoppeld aan de braafheid waarmee bedrijven ook vaak reageren op niet tijdig betaalde facturen. Eerdere studies wezen uit dat er in België jaarlijks zo’n 4 miljard euro ook gewoon niet betaald wordt. In Vlaanderen wordt 3,7% definitief afgeschreven en in Wallonië 3,1% van alle facturen.

Waalse bedrijven zijn ook zorgzamer als het aankomt op betaling van leveranciers: ze willen de goede relatie niet in gevaar brengen. In Vlaanderen speelt dit argument minder.

Meer jobs in Wallonië !

Maar het gaat nog verder. Uit de EPR resultaten blijkt dat onbetaalde facturen bedrijven tegenhouden bij het aanwerven van extra personeel. De onzekerheid of facturen zullen betaald worden, heeft een invloed op het vertrouwen in de capaciteit om zelf te kunnen investeren. En dat heeft een grote impact op aanwervingen.

In Wallonië speelt dat dus minder want vooral Vlaamse bedrijven betalen vaak bewust te laat om zelf langer over de centen te kunnen beschikken, ten nadele van de leverancier. Deze laatste stelt dan vaker geplande investeringen of aanwervingen uit. Jobs, jobs, jobs? Jazeker, maar Wallonië toont aan dat ze als regio daar relatief beter in scoren.

Meer weten?

Vraag het European Payment Report 2019 >