Onze partners

Als onbetwist marktleider in Credit Management geniet Intrum het vertrouwen van belangrijke partners. Verschillende Belgische belangenverenigingen bevelen hun leden aan om beroep te doen op Intrum wanneer hun klanten moeilijk betalen.

UNIZO

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel. UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners. De UNIZO Incassoservice wordt aangeboden in samenwerking met Intrum.

Start als UNIZO lid de UNIZO Incassoservice >

UCM

UCM is de belangrijkste franstalige werkgeversorganisatie in België. UCM neemt de verdediging op van zelfstandigen en zaakvoerders en biedt een breed gamma aan diensten om hen te ondersteunen.

Profiteer als UCM lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

NVP

Het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Vleesuitsnijderijen, richt zich tot alle Belgische pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen, groothandelaars in vlees, gevogelte & wild en konijnenslachterijen.

Profiteer als NVP lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

NVE

Het Nationaal Verbond van Eierhandelaars vzw verenigt pakstations, groothandelaars en eiproductenfabrikanten.

Profiteer als NVE lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

Navex behartigt de algemene en de beroepsbelangen van de groothandelaars en exporteurs van sierteeltproducten, bloemen en planten en de zelfstandige ondernemers en KMO’s met handelsactiviteiten in de sierteeltsector.

Profiteer als NAVEX lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

NAVEMA VZW is de beroepsvereniging van Hippische Ondernemers. De vereniging staat open voor hippische ondernemers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen welke actief zijn in de paardensector. Hiertoe behoren onder meer maneges, pensions, ruiterclubs, dekstations, hengstenhouderijen, stoeterijen, melkerijen, dressuurstallen, hoefsmeden, beroepsruiters, gediplomeerde trainers, gediplomeerde lesgevers, producenten en handelaars in toebeboren aan de paardensector (zoals zadels, medicijnen, voeders, transportmiddelen, diverse machines, inrichtingen,...) en leveranciers van diensten aan de paardensector (zoals tandartsen, osteopaten,...)

Profiteer als NAVEMA lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

Landbouwservice

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enige erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en meststoffen.

Profiteer als Landbouwservice lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

Vlamef

Vlamef vzw is de beroepsvereniging op maat van het Vlaamse KMO-bedrijf in de metaalsector.

Profiteer als Vlamef lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >

Sigma EigenZaak

Sigma heeft, speciaal voor zelfstandige schildersbedrijven, het servicepakket ‘EigenZaak’ in het leven geroepen. Door haar leden een oplossing te bieden voor incasso activiteiten, zorgt Sigma EigenZaak dat schilders meer tijd oververhouden voor hun kernactiviteit: ondernemen en schilderen.

Profiteer als Sigma EigenZaak lid van voordelige tarieven voor onze Incassodiensten >