3 factoren die een invloed hebben op het kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat ontstaat wanneer u aan een andere partij krediet verleent. 

Bijvoorbeeld als u een artikel op factuur of op afbetaling verkoopt, of als u geld uitleent. Een stijging van het kredietrisico kan uw bedrijf op verschillende manieren beïnvloeden:  

  • Tijd tot betaling: klanten wachten langer om te betalen, zodat u de kloof tussen verkoop en betaling zelf moet overbruggen.

  • Het risico dat het geld helemaal niet wordt betaald, neemt toe.  

  • Veranderingen in kredietrisico kunnen leiden tot meer afschrijvingen, ondanks aanhoudende economische groei.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat het kredietrisico kan toenemen, zelfs bij economische groei
Tor-Erik Ingebretsen

Gelukkig zijn er verschillende macro-economische variabelen die aangeven hoe het kredietrisico voor uw bedrijf zal evolueren.

1. Risicobeoordeling – incasso

De incassoactiviteit bij bedrijven toont het wanbetalingspercentage in het algemeen en geeft een indicatie van de financiële draagkracht van bedrijven. Dat is nuttige informatie voor de risicobeoordeling van uw bedrijf.

Om het wanbetalingspercentage te berekenen, kijken we naar de totale incassoactiviteit bij kapitaalvennootschappen, het aantal kapitaalvennootschappen met incassoactiviteit en het gemiddelde incassobedrag per bedrijf, zegt Ingebretsen.  

Als dit verhoudingsgewijs stijgt, dan neemt de risicoconcentratie toe. 

2. Transactievolume in de economie

De belangrijkste factor die op korte termijn bepalend is voor de groei van incassoactiviteiten, is het aantal transacties in de economie. Bij een hogere vraag van de huishoudens stijgt ook de vraag tussen bedrijven. En daardoor stijgt dan weer het aantal transacties.

Als het aantal niet-betalende bedrijven onveranderd blijft, zal het bedrag aan wanbetalingen toenemen, aangezien het aantal financiële transacties groter wordt. Het kredietrisico, d.w.z. de kans dat een tegenpartij niet betaalt, blijft onveranderd.

Maar wanneer de groei van het aantal transacties tussen bedrijven stabiliseert, kan dat een invloed hebben op de toegang tot geld, en dus op de liquiditeit van individuele bedrijven. Daardoor kan het langer duren om incassodossiers af te handelen, en bijgevolg neemt het kredietrisico toe.

3. Vraag van de huishoudens

De winstgevendheid van bedrijven is afhankelijk van de vraag van de huishoudens – de consumenten dus. En die vraag is in grote mate afhankelijk van hun besteedbare inkomen – het inkomen dat overblijft nadat consumenten hun vaste kosten hebben betaald.

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op het besteedbare inkomen, waaronder:

  • De debetrentevoeten: wanneer de rente stijgt, neemt het besteedbare inkomen af. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op zowel de woningprijzen als de vraag naar andere goederen.   

  • De lonen: een stagnatie van de reële lonen in combinatie met hogere debetrentevoeten leidt tot een daling van het besteedbare inkomen.

  • Het schuldniveau: hoge schuldniveaus verhogen de kwetsbaarheid voor hogere debetrentevoeten. Het is dan ook belangrijk om naar de verhouding tussen schuld en inkomen te kijken om het kredietrisico te berekenen en te beoordelen aan wie er krediet kan worden verleend.

Weet u hoe u uw klantenbestand moet segmenteren om te weten aan welke klanten u al dan niet krediet kunt verlenen? Wij kunnen u hierbij helpen.

Bij Intrum weten we hoe we onze opdrachtgevers kunnen helpen zodat ze op tijd worden betaald. Dankzij ons geografische bereik en onze ervaring, in combinatie met een waaier van diensten in alle fasen van de kredietcyclus, bevinden wij ons in een ideale positie om u te helpen uw debiteurenbeheer te verbeteren, en tegelijkertijd de reputatie van uw bedrijf te beschermen.

Onze uitstekende klantenservice biedt u de gemoedsrust dat uw cashflow en uw klanten bij ons in goede handen zijn. Neem contact met ons op via het onderstaande formulier om met ons te praten over uw vereisten.

Maak een afspraak

Vul uw gegevens in en maak een afspraak met een van onze credit management experts.

Regel een afspraak met één van onze credit management experts. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en contacteren u om een datum af te spreken.

Vul de velden in en klik "verzenden":