Verloop van een incassodossier bij Intrum

Wanneer u de vordering ter incasso aan ons doorgeeft, zorgen wij voor het hele invorderingsproces en de communicatie met uw klant.

We blijven met u overleggen en u kunt de voortgang ook volgen via onze online portal. Ongeacht uw aantal dossiers en ongeacht of het om grote of kleine bedragen gaat: wij kunnen u helpen.

Er zijn veel factoren die bij de verwerking van een dossier in aanmerking moeten worden genomen, zoals:

  1. hoe oud de schuld is
  2. wat u zelf al hebt gedaan
  3. wie uw klant is

Wat de betrokken factoren ook zijn, wij beschikken over de expertise om het dossier te behandelen op een manier die de beste resultaten oplevert. De incassodienst omvat tal van activiteiten, ook brieven, sms-berichten, e-mails en telefoonoproepen.

Wanneer Intrum een dossier ontvangt, worden alle gegevens nagegaan en wordt de informatie van de klant gecontroleerd. Vervolgens nemen we op een aantal mogelijke manieren contact op met de klant.

Als het niet mogelijk is om met de klant in gesprek te gaan, maken we de afweging of het dossier in de bewakingsfase moet blijven, of er een juridische oplossing moet worden gezocht, of dat het dossier moet worden afgesloten. Als het dossier in de bewakingsfase blijft, blijven we de financiële situatie van uw klant en eventuele veranderingen goed in de gaten houden. Wanneer de situatie verbetert, zullen we proberen een betalingsovereenkomst te sluiten.

In de overgrote meerderheid van de gevallen zullen we er ook voor zorgen dat uw klant geregistreerd wordt bij kredietinformatiebureaus.