European Consumer Payment Report

Het European Consumer Payment Report, dat 1.000 Belgen en 20.000 Europeanen uit 20 landen bevroeg, waarschuwt voor een normverschuiving in betalingsgedrag.

European Consumer Payment Report 2023

Waar Belgische consumenten zich vroeger schaamden voor betalingsachterstanden, vinden ze het nu steeds acceptabeler om een betaling te missen. Drie op tien Belgische consumenten (29%) zouden zich minder schuldig voelen dan vorig jaar als ze een betaling oversloegen. Die normverschuiving is een zorgwekkende trend voor Belgische bedrijven, die hierdoor steeds vaker fungeren als onbedoelde financiële tussenpersonen.

 

European Consumer Payment Report 2023 >


Belgische consument bezorgd om de toekomst

Steeds meer Belgische gezinnen kunnen hun rekeningen niet betalen, ondanks hun inspanningen om de broeksriem aan te halen en hun financiën beter te beheren. Een derde van de Belgische huishoudens (33%) heeft minstens één rekening te laat betaald in de afgelopen 12 maanden.

Een op zes Belgische gezinnen gaat elke maand in het rood

Slechts 29% kan maandelijks geld opzij zetten. Ruim de helft van de Belgische gezinnen (55%) haalt met het gezinsinkomen net het einde van de maand. Eén op zes (16%) gaat elke maand in het rood, met een gemiddelde overschrijding van hun budget van € 239.

Kloof overeengekomen / effectieve betalingstermijn met 57% gestegen

Sinds de coronacrisis is iets fundamenteel gewijzigd in het betalingsgedrag en denkpatroon van de Belgische consument. Die lijkt verleerd te zijn om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financieel welzijn.

“Een evenwicht vinden tussen consumentenrechten beschermen en de financiële gezondheid van bedrijven waarborgen is van vitaal belang. Empathie helpt en is cruciaal in deze moeilijke tijden. Een holistische benadering van debiteurenbeheer is voor bedrijfsleiders de sleutel om financiële stabiliteit en groei veilig te stellen.”

Guy Colpaert, Managing Director Intrum BeNeLux
Betalingsgedrag Belgische consument - Rapport

Bedrijven moeten proactief maatregelen nemen om hun financiële positie te beschermen

Bijna de helft van de Belgische consumenten (44%) heeft, na het betalen van essentiële items en rekeningen, minder besteedbaar inkomen dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

 

De helft van de Belgen met betalingsachterstand (49%) zegt regelmatig een betaling te missen. Bovendien verwacht een op drie Belgen (32%) dat bedrijven toch de moeite niet doen om actie te ondernemen tegen consumenten met betalingsachterstanden.

 

European Consumer Payment Report 2023 >


European Consumer Payment Report

Download het rapport