Wat zijn goede incassopraktijken?

Goede incassopraktijken vereisen dat aanbieders van deze dienst zich houden aan de wettelijke normen die gelden in de markten waar ze actief zijn. Bij Intrum zijn we van oordeel dat ethisch zakendoen de enige mogelijke manier is.

Bij Intrum houden we ons altijd aan goede incassopraktijken. Onze opdrachtgevers en hun klanten worden ethisch en eerlijk behandeld. Intrum houdt zich vanzelfsprekend aan de wet en de marktvereisten, maar laat zich ook leiden door een aantal kernwaarden: Empathy, Ethics, Dedication en Solutions. Die zijn cruciaal voor onze identiteit en leiden al onze werkprocessen in goede banen.

Waarom zijn goede incassopraktijken belangrijk?

Goede incassopraktijken helpen om ervoor te zorgen dat zowel onze opdrachtgevers als hun klanten tijdens het hele incassoproces goed worden behandeld. Iemand met schulden mag bijvoorbeeld niet onredelijk onder druk worden gezet. 

Bij Intrum zijn we ons terdege bewust van goede incassopraktijken. We zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers en hun klanten ethisch en respectvol worden behandeld. We innen schulden alleen op het juiste moment en op de juiste manier. We zullen mensen nooit misleiden, lastigvallen of bedreigen. We verstrekken geen informatie over de schuld aan hun werkgever of vrienden. Bedrijven die zich niet aan hoge normen houden, moeten daar verantwoording voor afleggen. En zo hoort het.

Bescherming voor u en uw klanten

Goede incassopraktijken beschermen niet alleen uw klanten, maar ook uw bedrijf. Bij Intrum behandelen we uw dossiers op uw manier – zonder uw goedkeuring bieden we geen schikkingen of schuldverrekening aan.

We beschouwen het als onze plicht om u te begeleiden, om het dossier te onderzoeken en om u in te lichten over de kans dat een schuld zal kunnen worden geïnd en over de kosten die dat met zich meebrengt. Als de klant zijn schuld niet kan aflossen, dan krijgt u die informatie van ons. Zo weet u dat uw bedrijf geen tijd en geld verspilt om te proberen oninbare bedragen te vorderen.

We willen het verschil maken

Incasso is een belangrijk onderdeel van een gezonde en duurzame economie. Bij Intrum willen we voor bedrijven, mensen en de samenleving het verschil maken door te helpen het aantal faillissementen terug te dringen, banen veilig te stellen en verdere schulden te voorkomen.

Dankzij onze positie als marktleider hebben wij de unieke gelegenheid om de hele sector in een ethische richting te sturen.

We willen altijd een vertrouwde partner zijn, met een verstandhouding van wederzijds respect tussen ons en onze opdrachtgevers. We weten dat de relaties tussen u en uw klanten belangrijk zijn. We zorgen ervoor dat ze eerlijk worden behandeld en dat ze een positieve ervaring beleven via een begripvolle en respectvolle dialoog, zodat het incassoproces niet alleen efficiënt is, maar ook uw verdere relatie ten goede komt.