Hoe AI en Machine Learning het pad effenen naar duurzaam incassobeheer

Het traditionele incassobeheer, waarbij alle klanten min of meer op dezelfde manier worden behandeld, maakt sinds enige tijd plaats voor een meer gepersonaliseerde incasso benadering. Dankzij de opkomst van AI en Machine Learning kan Intrum nu incasso oplossingen bieden die effectiever zijn afgestemd op de individuele behoeften en financiële situatie van elke eindklant. Intrum, Europees marktleider in credit management, heeft met de overname van Ophelos deze nieuwe technologieën omarmd om een meer mensgericht en duurzaam incassobeheer te realiseren, vooral in de omgang met kwetsbare klanten.

De kracht van personalisatie in incassobeheer

Machine Learning en AI spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van deze personalisatie. Door enorme hoeveelheden gegevens te analyseren, kan AI patronen en trends identificeren die voorheen onopgemerkt bleven. Hierdoor kan Intrum zijn communicatie met uw klanten verfijnen en zijn incassobeheer duurzamer maken. Dit resulteert niet alleen in een grotere kans op succesvolle schuldinning, maar ook in een verbeterde klanttevredenheid.

Het Ophelos Machine Learning communicatiemodel bepaalt de beste manier om met elke klant te communiceren - op welk tijdstip van de dag, met welk bericht en via welk kanaal. Opens, clicks, logins, schuldgrootte en meer voeden allemaal het algoritme, resulterend in een unieke communicatiestroom voor elke individuele klant. Het model is geprogrammeerd om acties te berekenen met de hoogste kans op positief resultaat.

De weg naar schuldoplossing personaliseren met AI & Machine Learning >

Incasso met AI & Machine Learning
De kracht van personalisatie in incasso

Duurzame incasso: Een mensgerichte benadering

Duurzaamheid staat centraal in de missie van Intrum, waarbij het doel is om een gezonde economie te bevorderen door consumenten te helpen schuldenvrij te worden en bedrijven te ondersteunen bij het ontvangen van betalingen voor geleverde goederen en diensten.

In plaats van puur gericht te zijn op onmiddellijke betalingen, zal Intrum nu gebruik maken van Machine Learning-algoritmen om de kwetsbaarheid van klanten te identificeren en zijn communicatie dienovereenkomstig aan te passen. De debiteur meer flexibiliteit bieden bij het vaststellen van een afbetalingsplan of extra telefonische ondersteuning voorzien wanneer mensen die nodig hebben, het zijn slechts twee voorbeelden van duurzaam incassobeheer, gestuurd door AI en Machine Learning.

Wat zijn de vereisten voor mensgerichte incasso? >

Omgaan met kwetsbare consumenten bij duurzaam incassobeheer

Bij Intrum begrijpen we dat kwetsbaarheid zich op verschillende manieren kan manifesteren en dat het van cruciaal belang is om klanten op een respectvolle en gepaste manier te behandelen.

Door geavanceerde analyse van gegevens kan Intrum nu vroeger risico's identificeren en proactief maatregelen nemen om te voorkomen dat klanten problematsiche schulden ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de dossierbeheerder bij Intrum wordt gewaarschuwd voor mogelijke problematische financiële situaties zodat hij samen met de betrokken persoon kan zoeken naar een passende oplossing.

7 redenen om voor maatschappelijk verantwoorde incasso te kiezen >

Schuldpreventie campagne gericht op door Ophelos als kwetsbaar gemarkeerde groepen

Intrum neemt het voortouw naar een gezonde economie met gerichte social media campagnes, waarin bijvoorbeeld Millennials tijdens Valentijn worden gewaarschuwd voor de gevolgen van overspending.

Dankzij Ophelos Analytics kan Intrum kwetsbare groepen identificeren en doelgerichte initiatieven opzetten ter preventie van problematische schulden. Onderstaand initiatief helpt niet alleen individuen financieel gezond te blijven, maar draagt ook bij aan een breder welzijn door de schuldenlast van de Belg te verminderen en economische stabiliteit te bevorderen.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux
Duurzaam incassobeheer start bij schuldpreventie
Duurzaam incassobeheer: schuldpreventie campagne van Intrum in Valentijnsperiode 2024

Het belang van een gebruiksvriendelijke User Interfase voor duurzame incasso

Een ander aspect dat niet over het hoofd gezien mag worden, is de rol van gebruiksgemak en zelfbediening in duurzaam incassobeheer. Door te investeren in een intuïtieve en gebruikersvriendelijke gebruikersinterface (UI) en gebruikerservaring (UX), stelt Intrum uw klanten in staat om zelf hun financiële situatie te beheren en betalingsregelingen aan te passen. Dit verhoogt niet alleen de tevredenheid van uw klanten, maar versnelt ook de schuldaflossing.

Flexibele, gebruiksvriendelijke digitale trajecten >

Ophelos Analytics: uw one-stop-shop voor een uitgebreid overzicht

Ons nieuwe dashboard biedt een geheel nieuwe manier om in uw gegevens te duiken. U krijgt als opdrachtgever een realtime inzicht in de prestaties op het gebied van schuldafwikkeling.

Ophelos Analytics biedt Belgische bedrijven geavanceerde datagedreven inzichten en oplossingen voor optimale besluitvorming. Met ons innovatieve platform helpen we bedrijven om hun operationele efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en groeikansen te identificeren. Kies voor Ophelos en benut het volledige potentieel van uw gegevens voor incassosucces in een complexer wordende omgeving.

Echte inzichten. Real-time >

AI-gedreven incasso zal Belgische bedrijven, consumenten en de samenleving als geheel versterken

Het pad naar duurzaam incassobeheer wordt geplaveid met de kracht van AI en Machine Learning. Door de revolutionaire mogelijkheden op het vlak van personalisatie en gebruiksvriendelijkheid te benutten, zal Intrum een positieve impact hebben op zowel de financiële resultaten van haar opdrachtgevers als het leven van hun eindklanten. Uiteindelijk is het de bredere samenleving die zal profiteren van AI-aangedreven duurzaam incassobeheer.

White Paper: AI-gedreven duurzame incasso
AI White Paper - Download via knop hierboven