7 tips voor incasso bij bedrijven

Dubieuze debiteuren en laattijdige betalingen kunnen leiden tot ontslagen, liquiditeitsproblemen en faillissement.

In extreme gevallen kunnen eigenaars en bestuurders zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het zo belangrijk om van incasso een prioriteit te maken, en niet alleen in crisistijd.

In werkelijkheid kunnen maar weinig bedrijven dubieuze debiteuren vermijden, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Ongeacht de grootte van uw bedrijf dient u altijd maatregelen te nemen om het risico van openstaande schulden te beperken. Daardoor wordt de kans groter dat uw inspanningen om betalingen te innen, succesvol zullen zijn. Ook hebben ze een positieve invloed op de winst van uw bedrijf, omdat u uzelf de kosten, tijd en moeite bespaart om achter laattijdige betalingen aan te gaan.

Dit zijn zeven dingen die u kunt doen om gemakkelijker te worden betaald:

Wees bereid om over de schuld te onderhandelen

Door u flexibel en realistisch op te stellen, kunt u geschillen vermijden en is de kans groter dat u ook daadwerkelijk wordt betaald. Zo nodig kunt u een betalingsregeling of een afbetalingsplan aangaan. Verlies de uiterste betalingsdatums zeker niet uit het oog.

Houd uw administratie zorgvuldig bij

Alle communicatie – schriftelijk en mondeling – over vorderingen en betalingsverzoeken moet duidelijk, precies en gedetailleerd zijn. Het is belangrijk dat u de vereiste documenten kunt voorleggen voor het geval het dossier wordt overgemaakt aan een incassobureau of aan de rechtbank. 

Leer van uw fouten

Maak nooit tweemaal dezelfde fout en lees zorgvuldig de juridische en transactievoorwaarden. Breng praktische verbeteringen aan: vraag bijvoorbeeld onmiddellijke betaling, controleer de kredietscore van uw zakenpartners en aarzel niet om uw facturatieproces continu te evalueren.

Vraag op tijd om professionele hulp

Als uw brieven en telefoontjes niet leiden tot betaling, is het verstandig om zo snel mogelijk een professionele partner inzake debiteurenbeheer te zoeken voor uw schuldvorderingen. Een incassobureau specialiseert zich in betalingstrends en incassoprocessen, wat betekent dat u vaak sneller wordt betaald. Zo houdt u meer tijd over voor uw kernactiviteiten.

Houd u altijd aan de lokale wetgeving

Zorg ervoor dat u altijd de wettelijke vereisten voor herinneringen en het incassoproces naleeft, bijvoorbeeld wat betreft de uiterste termijnen en de kosten en vergoedingen.

Houd het altijd zakelijk

Bedreigingen en intimidatie zijn illegaal en kunnen een reden zijn voor vervolging. Laat uw emoties niet de bovenhand krijgen. Uw kans op betaling is groter als u constructief met mensen samenwerkt.

Wees realistisch over het verschuldigde bedrag

De kosten om een beroep te doen op professionals, zoals advocaten, staan vaak niet in verhouding tot het verschuldigde bedrag. Span voor een vordering niet meteen een rechtszaak aan. Het kost u allicht minder als u voor het betalingsdossier eerst buiten de rechtbank een incassoprocedure volgt.