Begeleiding

Voor carrièreplanners is dit een uitgelezen biotoop; ook mensen die willen dagelijks uitmunten in hun job, en/of zichzelf wensen te ontwikkelen, zullen zich als een vis in het water voelen.

Bij Intrum vind je mensen met heel verschillende achtergronden. Voor alle nieuwe Intrummers organiseren wij introductiesessies tijdens dewelke je uitgebreid kennis kan maken met de collega’s, de diensten, de bedrijfscultuur, de gewoonten én plaatsen waar je koffie of snoep kan krijgen. Daarnaast wordt ook een opleidingsprogramma uitgewerkt, in functie van jouw specifieke job en kennisvereisten. Dit programma leidt je doorheen de hele onderneming.

Er worden op regelmatige tijdstippen opvolgingsmomenten ingepland, waarbij we stilstaan bij de samenwerking tussen Intrum, je leidinggevende en jezelf. Het objectief daarvan is het integratieproces permanent te verbeteren, het opleidingsprogramma indien nodig bij te sturen en te peilen naar de verwachtingen van de betrokken personen.