Aanpak betalingsachterstand op b2c-facturen wijzigt na goedkeuring nieuwe wet: Hoe uw bedrijf voorbereiden?

Vrijdag 28 oktober 2022 keurde de federale ministerraad een wetsontwerp goed, dat beoogt de consument beter te beschermen bij de aanpak van betalingsachterstand op b2c-facturen. Het wetsvoorstel vertrekt nu naar de Raad van State, waarna het wetsontwerp verder het wetgevend traject dient te volgen. Een exacte timing geven is onmogelijk, maar we hebben de indruk dat de politieke initiatiefnemers de nieuwe regels willen laten ingaan begin 2023.

Wat houdt het wetsontwerp precies in?

Het doel van de nieuwe wet is nobel: vermijden dat de kosten snel oplopen voor particulieren die betalingsproblemen hebben. Iets wat we bij Intrum in het kader van maatschappelijk verantwoorde incasso toejuichen.

Niet alle details zijn bekend, maar dit is wat we tot nog toe weten:

  1. De eerste betalingsherinnering die aan de consument wordt toegestuurd is voortaan altijd en voor iedereen gratis. Na ontvangst kan de consument alsnog het tegoed betalen zonder extra kosten als hij binnen 14 dagen orde op zaken stelt.
  2. Bij de tweede betalingsherinnering kunnen wel bijkomende kosten of intresten aangerekend worden: Voor een openstaand bedrag tot 150 euro is dat maximum 20 euro extra. Voor een openstaand bedrag van 500 euro of hoger is de extra kost maximum 65 euro + 5% van de openstaande schuld
  3. Wanneer de consument de schuld betwist, een afbetalingsplan vraagt of schuldbemiddeling inroept, komt er een periode van maximaal 45 dagen windstilte, waarbinnen geen verdere invordering kan gebeuren.
  4. Er komen striktere regels die schuldeisers moeten naleven. 

We houden de laatste evoluties omtrent deze wetswijziging voor u in de gaten. Als wij meer details horen, houden wij u zeker verder op de hoogte via de Intrum newsletter.

Waarom bedrijven met particuliere klanten zich tijdig moeten voorbereiden?

Belgische bedrijven die particuliere klanten hebben, beginnen zich best nú voor te bereiden want de nieuwe regels hebben grote gevolgen:

  1. De impact op de operationele processen is enorm. Bepaalde routines bij de invordering van onbetaalde facturen zullen moeten wijzigen. Processen in uw debiteurenbeheer zullen moeten worden bijgestuurd, software aangepast of herschreven.  
  2. Daarnaast is er het juridisch aspect. De Algemene Voorwaarden van uw bedrijf dienen worden herbekeken.
  3. Voor de medewerkers van uw financiële administratie is training en coaching vereist.
  4. Tenslotte dient u ook de financiële impact van dit wetsvoorstel in kaart te brengen. Belangrijke ratio’s zoals DSO en Net cash zullen wijzigen.  De kosten voor aanpassingen en extra workload dienen  worden gebudgetteerd. 

Hoe een adequaat antwoord geven op de toegenomen complexiteit?

Enerzijds helpen onze credit management consultants de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw specifieke situatie in kaart brengen. Anderzijds staan we klaar met oplossingen die uw zorgen direct verlichten.

White Label Credit Management: volledig compliant met nieuwe wetgeving

Met het White Label Credit Management van Intrum, biedt u uw klanten debiteurenbeheer dat volledig compliant is met deze nieuwe wetgeving. En dit, zonder te hoeven investeren in mensen, processen, systemen en software.

Bij onze ‘White Label’ oplossing gebeuren alle contacten tussen onze mensen en uw klanten vanuit úw naam, zodat het lijkt alsof ze gebeuren door uw eigen mensen. Intrum blijft anoniem. Uw merk, onze expertise!

Openstaande vorderingen verkopen

Door openstaande facturen te verkopen op het moment dat ze de vervaldatum overschrijden, bent u ook meteen af van uw zorgen over het naleven van de nieuwe wetgeving. U laat het zware werk simpelweg over aan Intrum.

Bijkomend voordeel is dat u direct kapitaal vrijmaakt, waardoor u makkelijker kan investeren in uw bedrijfsgroei met de zelf gegenereerde cashflow. Met andere woorden, u valt minder terug op financiering via kredietneming, wat vandaag mooi meegenomen is. De rentes stijgen immers fors, geld lenen wordt duurder.

Advies nodig?

Bel uw Account Manager bij Intrum. Of contacteer ons via 09 / 265 65 20.

Registreer voor Webinar over nieuwe regels voor Minnelijke Invordering van schulden op particulieren

Op woensdag 01/03/2023 van 12u15 tot 12u45 nemen zij u mee in wat de meest impactvolle verandering in credit management wordt voor 2023.