Belgische consument bezorgd om de toekomst

Het binnenkort te verschijnen European Consumer Payment Report van Intrum suggereert dat steeds meer Belgische gezinnen hun rekeningen niet kunnen betalen, ondanks hun inspanningen om de broeksriem aan te halen en hun financiën beter te beheren. Hoe bedrijven met de nakende betalingscrisis omgaan, zal hun relaties met hun klantenbasis voor de komende jaren bepalen.

Geld raakt op

De forse inflatiestijging en hoge rente zetten de financiën van Belgische huishoudens onder druk. Minder uitgeven, overstappen naar een goedkopere supermarkt en A-merken wisselen voor witte producten heeft tijdelijk enig soelaas geboden, maar slechts tot op zekere hoogte.

Wanneer hun geld opraakt, stoppen consumenten uiteindelijk met het betalen van hun rekeningen. Veel Belgische gezinnen hebben dat punt ondertussen bereikt: een derde van de Belgische huishoudens (33%) heeft minstens één rekening te laat betaald in de afgelopen 12 maanden.

Bijna de helft van de Belgische consumenten (44%) heeft, na het betalen van essentiële items en rekeningen, minder besteedbaar inkomen dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Slechts 29% kan maandelijks geld opzij zetten. Ruim de helft van de Belgische gezinnen (55%) haalt met het gezinsinkomen net het einde van de maand. Eén op zes Belgische zinnen (16%) gaat elke maand in het rood, met een gemiddelde overschrijding van hun budget van € 239.

België doet het beter dan Duitsland en Nederland

Wij doen het daarmee wel beter dan de gemiddelde Europeaan, wat we te danken hebben aan de automatische indexering van de lonen en uitkeringen in ons land. Het percentage Belgen dat zijn gezinsbudget overschrijdt (16%) ligt een derde lager dan het Europees gemiddelde (24%). Het percentage Belgen dat geld opzij kan zetten (29%) ligt een vijfde hoger dan het Europees gemiddelde (24%).  België presteert ongeveer even goed als Frankrijk, maar merkbaar beter dan Duitsland en Nederland, waar een significant hoger percentage huishoudens in het rood gaat.

“Dankzij de automatische indexering van de lonen in België is ons land het enige in Europa waar het reëel uurloon, het uurloon gecorrigeerd voor inflatie, in 2023 is gestegen. Dit helpt er voor zorgen dat een betalingscrisis bij ons minder snel op gang komt dan in de rest van Europa. Naarmate de inflatie en hoge rente aanhouden, kampen echter ook Belgische gezinnen in toenemende mate met betaalproblemen,” verklaart Guy Colpaert, Managing Director van Intrum Benelux.

Pessimisme onder Belgische consumenten

Slechts één op drie Belgen (37%) gelooft dat zijn financiële situatie zal verbeteren in de komende 12 maanden. Gemiddeld verwachten de gezinnen in ons land dat het nog minstens anderhalf jaar zal duren voordat de negatieve impact van de hoge inflatie op hun huishoudfinanciën stopt.

Deze angst voedt een breder gevoel van onbehagen en ontevredenheid. Twee op de drie Belgen (64%) zeggen dat ze zich niet kunnen voorstellen ooit rijk te worden in hun leven, ongeacht hoeveel tijd en moeite ze steken in hard werken en meer sparen. Twee op de tien Belgen (21%) maken zich zorgen dat technologische ontwikkelingen, zoals generatieve AI, hun inkomen verder kunnen aantasten.

Belgische bedrijven dubbel geraakt

De gestegen loonkost, maar ook de stijging van energie-en grondstofprijzen hebben het afgelopen jaar stevig ingehakt op de winstmarges van bedrijven. Daar bovenop komt nu een groeiend probleem van wanbetaling en een nieuwe regelgeving voor de invordering van schulden bij consumenten.

Guy Colpaert, Managing Director van Intrum Benelux, hoort vaak dezelfde verzuchting terugkeren bij bedrijfsleiders: "Veel bedrijven in België zitten vast tussen de wil om te besparen en de nood aan investeringen in technologie en skills om laattijdige betalingen effectief terug te dringen binnen de krijtlijnen van de nieuwe incassowet. Dit terwijl hun systemen om betalingsproblemen aan te pakken vaak hopeloos verouderd zijn en flexibiliteit missen. Belgische bedrijven zien zich vandaag genoodzaakt om hun incassoprocessen grondig bij te sturen, wat een niet te onderschatten IT- en personeelskost met zich meebrengt.”

Hoe moeten bedrijven omgaan met deze nieuwe situatie?

Uit het European Consumer Payment Report van Intrum blijkt dat vier op tien late betalers (38%) simpelweg niet over het geld beschikken. Geldgebrek is echter niet de enige reden waarom Belgen laattijdig betalen. Ongeveer de helft van de Belgische consumenten die laattijdig betalen, doet dat omwille van administratiestress of laksheid. Eén op tien betaalt moedwillig te laat om zelf langer over zijn geld te kunnen beschikken. Ze gebruiken hun leveranciers als bank.

“In deze tijd van onzekerheid dienen Belgische bedrijven keuzes te maken. Ze streven best  naar een persoonlijke benadering van de schuldenaar, waarbij er oog is voor de oorzaak van de schuldproblematiek en gestreefd wordt naar een oplossing op maat. Op langere termijn zal een betere relatie met de klant een goede reputatie en blijvend concurrentievoordeel opleveren,” stelt Guy Colpaert, Managing Director van Intrum Benelux. “Als een organisatie die maatschappelijk verantwoorde incasso hoog in het vaandel draagt, geloven we dat Intrum hier een cruciale rol te spelen heeft door waardevolle inzichten en begeleiding te bieden aan bedrijven in alle sectoren van de Belgische economie.”

Bescherm uw bedrijf tegen de dreigende betalingscrisis

Vul uw gegevens in en dring laattijdige betalingen effectief terug zonder zelf te hoeven investeren in technologie of skills.

 
Regel een afspraak met één van onze credit management experts. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en contacteren u om een datum af te spreken.

Vul de velden in en klik "verzenden":