Bewoner – eigenaar dossiers, mag Intrum hiermee verder aan de slag?

Wat zijn bewoner-eigenaar dossiers?

Bewoner-Eigenaar dossiers zijn het gevolg van problematische verhuizen, waar de energieleverancier een melding van verhuis ontvangt van haar eigen klant maar geen bericht van klant- en leverancierswissel ontvangt van de leverancier van de nieuwe bewoner-eigenaar van het pand.

Wat zegt de regelgeving?

Het Energiebesluit bepaalt dat in dergelijk geval de energieleverancier uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen aan de distributienetbeheerder dient te melden dat hij zijn levering op het oude adres van haar klant wil stopzetten. Dit betreft de zogenaamde MOZA-procedure (move out zonder afspraak). De MOZA-procedure is een procedure die wordt gevoerd met als doel om een mogelijke klant te identificeren en/of een verbruik te regulariseren op een toegangspunt waarvoor er geen geregistreerd contract bestaat. Een gelijkaardige procedure bestaat aan Waalse zijde.

Verder bepaalt het Energiebesluit dat vanaf de verhuisdatum van de oude bewoner alle kosten die vanaf die datum veroorzaakt worden door de levering van elektriciteit of aardgas, ten laste vallen van de nieuwe bewoner of van de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner.

Ook het Consumentenakkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ bepaalt dat na de melding van zijn verhuizing door een consument aan zijn leverancier uiterlijk 30 kalenderdagen na de verhuisdatum, de leverancier de aanrekening van het energieverbruik in zijn vorige woning aan de consument stopt vanaf de verhuisdatum.

Het is op basis van deze regelgeving dat de energieleverancier de aanrekening van het energieverbruik rechtsgeldig opstart t.a.v. van de nieuwe bewoner-eigenaar bij problematische verhuizen vanaf de verhuisdatum van de vorige bewoner.

Mag Intrum aan de slag met deze vorderingen?

Het is zo dat de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument nergens bepaalt dat de schuldenaar bij identiteit moet vermeld zijn. Het invorderen van deze vorderingen in samenwerking met Intrum, is dus nergens in strijd met deze wet.

Wat met het briefgeheim als geen identiteit gekend is?

Ofwel is men bewoner van een woonst, al dan niet als huurder, ofwel is men eigenaar van een woonst. Een schending van het briefgeheim zal dus niet aan de orde zijn voor de betrokkene.

Verdere gesprekken?

Wij nemen graag de tijd om verder in te gaan op problematiek van de bewoner-eigenaar dossiers. Als u de koffie voorziet, dan voorzien wij de nodige kennis ter zake voor een boeiend gesprek.