Black Friday: Indicaties voor een verschuiving naar een duurzamere consumptie bij Europese consumenten

4 op de 10 Europeanen geven aan dat hun aandacht voor duurzaamheid hen ertoe aanzet om hun uitgaven te beperken. Wijst dit, met Black Friday in zicht, op een verschuiving naar een duurzamere consumptie?

Op 29 november 2019 is het Black Friday, een heus fenomeen in de detailhandel dat zich vanuit de VS over de hele wereld verspreidde. In de afgelopen jaren is het schouwspel van shoppers die strijden om koopjes een vertrouwd beeld geworden, maar nu duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt, is het maar de vraag of dit ook een impact heeft op onze kooplust.

 

European Consumer Payment Report: Aandacht voor duurzaamheid

Als we kijken naar de belangrijkste bevindingen van het European Consumer Payment Report (ECPR) van Intrum, dat op 28 november 2019 werd gepubliceerd, zijn er inderdaad tekenen die wijzen op een mentaliteitsverandering.

Volgens het verslag is 42 procent van de Europese consumenten in 24 Europese landen het eens met de stelling 'Mijn aandacht voor duurzaamheid heeft mij ertoe aangezet om mijn uitgaven te beperken'.

Deze stelling vindt vooral bijval in Griekenland (61 procent), Slowakije en Roemenië (58 procent) en Portugal (57 procent).

 

Duurzaamheid heeft in België kleinere impact

Elders in Europa lijkt het argument voor verandering zich minder snel door te zetten. Aan de andere kant van het spectrum zegt slechts 26 procent van de Nederlandse en 29 procent van de Britse consumenten dat ze hun bestedingspatroon beperken omwille van duurzaamheid. Ook Belgische consumenten staan, met 32 procent, niet echt te springen om hun uitgaven te beperken omwille van duurzaamheid.

Uitgaven beperken omwille van duurzaamheid
Uitgaven beperken omwille van duurzaamheid

Duurzame alternatieven voor Black Friday

Deze kerncijfers bevestigen alleen maar de groeiende impact van het debat over de omvang van onze consumptie en de negatieve impact van overconsumptie op het milieu en het klimaat.

Sommige activisten zien Black Friday als een duidelijk voorbeeld, en dit jaar was er op maandag 25 november 'White Monday', een beweging die mensen aanmoedigt om Black Friday te mijden en in plaats daarvan kleding en andere goederen te hergebruiken, herstellen en huren. Om, met andere woorden, de circulaire economie te omarmen door verspilling tegen te gaan en wat we al hebben te hergebruiken.

De organisatoren van het evenement, Henning Gillberg en Alexandra Davidsson, beschrijven White Monday als 'een klein duwtje in de rug voor zowel particulieren als bedrijven om zich vertrouwd te maken met het circulaire consumptiepatroon'.

Gezien de impact van jonge klimaatactivisten zoals Greta Thunberg is het niet verrassend dat de 18- tot 21-jarige respondenten het vaakst (47 procent) instemden met het idee dat ze hun uitgaven beperken omwille van duurzaamheid. Maar de Europese cijfers lagen in het algemeen, voor elke leeftijdsgroep, ook al op of boven de 40 procent, waaruit blijkt hoe ver het duurzaamheidsdebat al is doorgedrongen.

Impact duurzaamheid per leeftijdsgroep
Impact duurzaamheid per leeftijdsgroep

Social media en Black Friday hebben invloed op het consumentengedrag

Het rapport wijst ook op de impact van sociale media op zowel duurzame als niet-duurzame uitgaven.

Bijna een op de drie Europese consumenten (32 procent) zeggen dat de sociale media hen bewuster hebben gemaakt van het kopen van ethische en/of duurzame producten. Finland, Griekenland en Portugal laten de hoogste cijfers optekenen in deze categorie.

Aan de andere kant komt ook een negatieve invloed van de sociale media naar voren uit de antwoorden op een andere vraag in de enquête: 39 procent van de Europeanen is het eens met de stelling dat 'de sociale media druk uitoefenen om meer te consumeren dan nodig is'.

"Een gezond consumentengedrag draagt bij aan een gezonde economie. Daar staan we bij Intrum volledig achter." - Mikael Ericson, CEO & voorzitter van Intrum

 

Meer weten over het consumptiegedrag van de Belg?

Bekom het European Consumer Payment Report >