BTW-verplichtingen bij factoring (of debt sales)

Er heerst nogal wat verwarring omtrent deze complexe materie alhoewel de principes hieromtrent eenduidig zijn. Onze debt sales expert legt de verschillende mogelijkheden uit.

Hoe ermee omgaan?

Er heerst nogal wat verwarring omtrent deze complexe materie alhoewel de principes hieromtrent eenduidig zijn. Twee elementen zijn cruciaal:

  1. Welk BTW-stelsel is van toepassing: kasstelsel of factuurstelsel?
  2. Heeft de verkopende partij de BTW al teruggevorderd van de fiscus op het moment van de verkoop van de openstaande vorderingen?

Op basis van deze twee elementen kunnen we de complexiteit al een flink stuk reduceren.

Kasstelsel of Factuurstelsel?

Het onderscheid tussen kasstelsel en factuurstelsel heeft betrekking op het moment dat de leverancier de BTW aan de staat verschuldigd is. Bij factuurstelsel is dat op moment van facturatie, bij kasstelsel op het moment van de inning van de BTW.

BTW-verplichtingen bij factoring (of debt sales) in het kasstelsel

Wanneer we dieper inzoomen op het kasstelsel, dan zien we dat de BTW bij niet-geïnde vorderingen nooit zal teruggevorderd zijn aangezien deze nog niet is geïnd bij de eindklant en dus ook niet afgedragen. Bij de verkoop van dergelijke vorderingen, zijn er twee manieren van werken mogelijk:

  1. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille exclusief de BTW en zorgt achteraf voor de volledige afhandeling van de BTW.
  2. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille inclusief de BTW en de verkopende partij handelt op dat moment ook de BTW administratie af. Een eventueel later ontstaan verschil wordt dan door de kopende partij gemeld en afgehandeld.

De eerste manier van werken wordt door vele partijen verkozen, voornamelijk door de lagere workload.

BTW-verplichtingen bij factoring (of debt sales) in het factuurstelsel

Wanneer we te maken hebben met vorderingen waar het factuurstelsel van toepassing is, is het belangrijk om te weten of de BTW al teruggevorderd is of niet.

Veelal zal een bedrijf niet kunnen bewijzen dat er alles aan gedaan is om de vorderingen zelf te innen. Het kan dus niet bewijzen dat de vorderingen oninbaar zijn waardoor het de BTW niet kan terugvorderen van de fiscus.

Aangezien de klant bij consumer factoring de vorderingen verkoopt tegen een bepaalde prijs (waarde), impliceert dit derhalve dat er toch een gerede kans is op inning.

 

Factuurstelsel – BTW teruggevorderd van de fiscus

Het komt weinig voor, maar in het geval de verkopende partij de BTW heeft teruggevorderd van de fiscus, zijn er twee manieren van werken mogelijk:

  1. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille exclusief de BTW en zorgt achteraf voor de volledige afhandeling van de BTW.
  2. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille inclusief de BTW en de verkopende partij handelt op dat moment ook de BTW administratie af. Een eventueel later ontstaan verschil wordt dan door de kopende partij gemeld en afgehandeld.

 

Factuurstelsel – BTW niet teruggevorderd van de fiscus

Wanneer de BTW nog niet is teruggevorderd, hebben we een compleet andere situatie. Ook dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille exclusief de BTW en financiert de terug te vorderen BTW integraal voor aan de verkoper. De koper zal dan aan de hand van een tax ruling de verdere BTW administratie op zich nemen.
  2. De kopende partij betaalt een prijs op de portefeuille inclusief de BTW en de verkopende partij handelt op dat moment ook de BTW administratie af. Een eventueel later ontstaan verschil wordt dan door de kopende partij gemeld en afgehandeld.


Ook hier geldt dat de eerste manier van werken de voorkeur geniet voornamelijk door de lagere workload maar vooral ook door het financieringsmechanisme.

 

Meer weten over factoring / debt sales & BTW-regeling?

Spreek met een specialist ter zake >

Krijg advies voor uw specifieke situatie!