Debt Sales alternatief voor gerechtelijke invordering van uw schadedossiers

Waarom niet iedereen zo wild is van gerechtelijke invordering?

Het hoeft geen uitleg dat een goed proces van invordering een zeker escalatieniveau inhoudt zodat de moedwillige wanbetaler inziet dat er geen ontsnappen is aan zijn betalingsverplichting. Die escalatie mondt uiteindelijk uit in een weloverwogen proces van gerechtelijke invordering.

Maar niet iedereen is zo wild van gerechtelijke invordering:

  • Gerechtelijke invordering is complex en tijdrovend
  • U weet wel waar u begint maar niet waar u uitkomt qua opbrengst en kosten
  • Het gerecht werkt vaak traag
  • De rechters zijn niet altijd even consequent en nemen de consument veelal in bescherming
  • De gerechtskosten lopen vaak hoog op
  • Er zijn heel wat nieuwe regelgevingen op komst, en ga zo maar door…

Minnelijke invordering als natuurlijke filter - het moderne credit management

Het kan ook anders: Een traject van minnelijke invordering werkt als een natuurlijke filter. Het heeft een bewezen succes op korte termijn en hier ontvangt u eerst het geld en zijn de kosten quasi altijd in functie van de inningsresultaten (de welbekende “no cure no pay”).

Het is pas als u begint aan de gerechtelijke invordering (ná de minnelijke fase) dat de zaken complexer worden. De recuperatiecijfers bouwen zich pas op na een paar jaren en zijn niet vergelijkbaar met de resultaten uit een doorgedreven minnelijk traject.

Gerechtelijke invordering is immers een ander proces waar veel meer tussenpersonen komen bij kijken, en het zijn de moeilijkere maar – normaal gezien – solvabele dossiers waarvoor u feitelijk het risico wil nemen. Alleen is tijd relatief.

Klassieke invorderingsmodel voor de invordering van schadedossiers

Maar waarom zo lang wachten op uw geld na de minnelijke fase?

Er bestaat vandaag een oplossing om sneller aan uw geld te geraken: Debt Sales bij Intrum.

Modern invorderingsmodel voor de invordering van schadedossiers

U cedeert de openstaande vorderingen direct na de minnelijke fase. Op die manier vereenvoudigt u de organisatie van gerechtelijke invordering zeer drastisch. U laat het zware werk simpelweg over aan Intrum.

De voordelen van Debt Sales zijn talkrijk:

  • De kosten van gerechtelijke invordering vallen weg,
  • U weet direct waar u staat financieel: U hebt onmiddellijk uw geld,
  • De risico’s verbonden aan gerechtelijke invordering worden overgedragen aan Intrum,
  • Met Debt Sales besteedt u dat deel van uw debiteurenbeheer met het grootste risico uit en maakt u tijd vrij om te werken op de actieve klantenbasis.

Modern invorderingsmodel met debt sales opstarten?

Bespreek het met onze credit management expert >