Deze facturen geven Europese consumenten de hoogste prioriteit

Hoewel veel Europeanen hun facturen netjes op tijd betalen, zijn er ook die moeite hebben om hun financiële verplichtingen na te komen. Onderzoek leert ons dat consumenten die het niet breed hebben de neiging hebben om bepaalde facturen eerst te betalen.

Volgens het recentste European Consumer Payment Report van Intrum geven Europese consumenten, ongeacht hun leeftijd of achtergrond, prioriteit aan de huishoudelijke rekeningen die ze moeten betalen. Bovenaan op hun lijstje staan gas-, water- en elektriciteitsrekeningen.

De 'grote drie' huishoudelijke rekeningen krijgen de hoogste prioriteit

Volgens het onderzoek van Intrum geven gemiddeld 8 Europeanen op 10 (79%) prioriteit aan huishoudelijke rekeningen: gas, water en elektriciteit. De kloof met de andere facturen is enorm. 

Huishoudelijke rekeningen die voorrang krijgen
Huishoudelijke rekeningen die voorrang krijgen

Welke huishoudelijke rekeningen prioriteit krijgen, hangt natuurlijk af van de leefsituatie. Van de Europese consumenten die een huis huren, krijgen huurbetalingen (75%) en de gas-, water- en elektriciteitsfactuur (74%) de hoogste prioriteit. Huiseigenaars daarentegen vinden vooral gas-, water- en elektriciteitsrekeningen (82%) en internet-/breedbandkosten (59%) belangrijk.

Huishoudelijke rekeningen verschil huurders & huiseigenaars
Huishoudelijke rekeningen verschil huurders & huiseigenaars

In elk van de 24 landen die deelnamen aan het onderzoek is de situatie dezelfde.

Per land varieert het gemiddelde percentage dat prioriteit geeft aan gas-, water- en elektriciteitsfacturen van 70% (Noorwegen) tot 89% (Hongarije). Bij elke leeftijdsgroep staan gas-, water- en elektriciteitsrekeningen op één. Dat geldt ook voor 60% van de 18- tot 21-jarigen, hoewel zij vaak nog thuis wonen en meer dan oudere generaties de indruk wekken onbezorgd door het leven te stappen. Bij de 65-plussers klimt dat cijfer zelfs tot 87%.

Andere bevindingen over huishoudelijke rekeningen

Het hebben van niet-gegarandeerde leningen zoals openstaande creditcardrekeningen is iets wat een aanzienlijk deel van de Europeanen probeert te vermijden. Gemiddeld 41% van de respondenten betaalde deze rekeningen als eerste. Creditcards vallen vaak een pak duurder uit door de interesten die ermee gepaard gaan. 

In heel Europa ziet gemiddeld 46% gezondheidszorgrekeningen, zoals tandarts- of doktersrekeningen, als een prioriteit. In België is dat percentage 60%. 

Aan de andere kant van het spectrum lijkt het erop dat kinderopvangkosten van Europese consumenten de laagste prioriteit krijgen. Gemiddeld 20% van de Europeanen antwoordde deze factuur elke maand prioriteit te geven. Slovaken (37%) vinden deze rekening veel belangrijker dan Belgen en Fransen (14%).

Bedrijven onder druk door laattijdige betaling van huishoudelijke rekeningen

Volgens het European Payment Report van Intrum ondervinden veel Europese bedrijven hinder door laattijdige betalingen. Het verlies uit oninbare vorderingen steeg van 1,69% in 2018 naar 2,31% in 2019. In België liep het 'bad debt percentage' zelfs op tot 3,5% in 2019!

Jaarlijks helpen wij bij Intrum 90.000 opdrachtgevers om betaald te krijgen voor de diensten en producten die zij hebben geleverd. Met onze inzichten in betalingsgedrag en onze professionele credit management diensten helpen wij u laattijdige betalingen te versnellen en onbetaalde facturen te innen, zonder uw relatie met de klant schade toe te brengen.

Over het European Consumer Payment Report

Het European Consumer Payment Report is gebaseerd op het betalingsgedrag van 24.000 individuen in 24 Europese landen. In 2019 publiceerde Intrum de zevende editie van dit rapport.