Deze voorzorgsmaatregelen nemen Europese bedrijven tegen laattijdige betalingen

Vooruitbetaling, kredietcontroles en beroep doen op een incassobureau voeren de ranglijst aan, maar er zijn ook bedrijven die zich helemaal niet indekken

Vroeg of laat krijgt elk bedrijf te maken met laattijdige betalingen. Nochtans kunnen kleine en middelgrote ondernemingen er zwaar door in de problemen komen, tot op het punt dat ze niet meer bij machte zijn om hun personeel of leveranciers te betalen, hun operationele kosten te dekken of hun groeikansen na te jagen.

Volgens het European Payment Report 2019 van Intrum vragen veel bedrijven, groot en klein, vooruitbetaling voor hun goederen en diensten, of ze lichten potentiële wanbetalers door aan de hand van een kredietcontrole. Een derde vaak voorkomende optie is dat bedrijven een incassobureau onder de arm nemen. Liefst 31% van de Europese ondernemingen echter geeft toe hun zaak niet standaard preventief te beschermen.

Voorzorgsmaatregelen tegen laattijdige betalingen
Voorzorgsmaatregelen die bedrijven nemen tegen laattijdige betalingen

Vooruitbetaling blijft populair, met name in Oost-Europa

Algemeen genomen is in Europa vooruitbetaling nog altijd dé methode waar bedrijven het vaakst naar teruggrijpen om zich in te dekken. Gemiddeld bijna twee op vijf (39%) Europese bedrijven beschermen zich aldus tegen wanbetaling.

Er zijn wel duidelijk regionale verschillen merkbaar:

  1. In Oost-Europa eist gemiddeld 52% vooruitbetaling; in geen enkele andere regio in Europa ligt dat cijfer zo hoog. In landen als Servië (65%), Roemenië (58%) en Polen (57%) blijkt vooruitbetaling nog steeds de standaard manier van zakendoen.
  2. In Zuid-Europa ligt het globale gemiddelde op 30%; alleen in Spanje op 19%. De uitschieter hier is Griekenland, waar ruim drie op vijf (64%) bedrijven met een systeem van vooruitbetaling werkt.
  3. 40% van de bedrijven in zowel Centraal-Europa als Noord-Europa eist vooruitbetaling, hoewel de cijfers in beide regio's enorm variëren.
  4. In Centraal-Europa schommelt het cijfer tussen 30% in Hongarije en 55% in Zwitserland.
  5. In Noord-Europa eist amper 35% van de bedrijven vooruitbetaling in Oostenrijk, Finland en Zweden, tegenover 49% in Noorwegen.

Globaal genomen gebruikt 39% van de Europese kmo's vooruitbetaling als een voorzorgsmaatregel tegen laattijdige betalingen. Bij grotere bedrijven (met meer dan 250 werknemers) klimt dat cijfer zelfs tot 45%. Nochtans is er de laatste drie jaar wel een neerwaartse trend voelbaar (50% in 2016).

Schuldvordering en kredietcontroles – Regionale verschillen

Ook op het vlak van incassodiensten en, in het geval van Oost-Europa, het gebruik van kredietcontroles zijn er regionale verschillen. Een bedrijf op drie (33%) in Noord-Europa schakelt naar eigen zeggen een incassobureau in, tegenover nog geen kwart (23%) in Oost- en Zuid-Europa.

Bedrijven die incassobureau inschakelen uit voorzorg
Bedrijven die incassobureau inschakelen uit voorzorg

Wanneer we land per land kijken, neemt amper 1% van de bedrijven in Bosnië en Herzegovina een incassobureau onder de arm, om de simpele reden dat factoring (de schuld doorverkopen aan een derde partij) er veel meer is ingeburgerd (44%).

In Europa ligt het aantal grote bedrijven dat een incassobureau inschakelt (42%) beduidend hoger dan het gemiddelde voor kmo's (24%).

Kredietcontroles van prospects kunnen het risico op oninbare vorderingen beperken. Bijna een Europees bedrijf op drie (29%) hanteert deze vorm van doorlichting om inzicht te krijgen in de risico's van al zijn individuele klanten en te vermijden dat ze krediet verlenen aan klanten van wie de kans groter is dat ze hun facturen niet zullen betalen. 

Andere voorzorgsmaatregelen, of geen van bovenstaande

Kredietverzekering, bankgaranties en factoring zijn andere oplossingen die bedrijven gebruiken om zich in te dekken. Al moeten we er wel meteen bij zeggen dat die alternatieven in Europa veel minder populair zijn dan vooruitbetaling of kredietcontroles, en dat er de laatste jaren minder en minder gebruik van wordt gemaakt.

Intrum stelt verder vast dat 31% van de Europese bedrijven geen van de hierboven vermelde maatregelen neemt tegen laattijdige of wanbetaling. Liefst 58% van de Hongaarse, 50% van de Estse en 47% van de Britse bedrijven treft geen zulke voorzorgsmaatregelen; Oostenrijk (40%), Letland (47%), Litouwen (43%) en Zweden (34%) bewijzen dat dit probleem niet regiogebonden is.

Voor bedrijfsleiders die hun bedrijf draaiende willen houden en zelfs proberen te groeien, kan het moeilijk zijn om laattijdige betalingen te behandelen op een klantgerichte doch vastberaden manier. Gelukkig bieden wij hulp en advies.

Intrum helpt en adviseert u

Een succesvol bedrijf is een bedrijf met een voorspelbare kasstroom en uitstekende klantenrelaties. Wanneer een klant niet tijdig betaalt, kan Intrum de schuld invorderen zonder dat de relatie met uw klant onder druk komt te staan. Wij helpen zo'n 80.000 bedrijven, onze klanten, te bloeien door te zorgen voor hun klanten. Ontdek onze zakelijke oplossingen.

Meer informatie?

Alle resultaten worden gepubliceerd in het European Payment Report (EPR) 2019 van Intrum. Het rapport is gebaseerd op een enquête bij 11.856 bedrijven in 29 Europese landen.