Een kredietverzekering dekt niet alle kredietrisico’s.

Het kredietverzekeringsaanbod vertoont duidelijke lacunes en tekortkomingen. Hoe dekt u zich als bedrijf nog beter in tegen kredietrisico's?

Wat houdt een kredietverzekering precies in?

Een kredietverzekering biedt bescherming tegen het risico dat een klant niet meer in staat is de door u geleverde goederen of diensten te betalen.

Kredietverzekeringen zijn beschikbaar in een aantal vormen:

 1. Per transactie
 2. Per debiteur
 3. Per land
 4. Over uw hele omzet

Hoe werkt een kredietverzekering?

U betaalt een premie over de omzet of over de transactie(s) die u wilt verzekeren. Als uw klant uiteindelijk niet in staat blijkt te betalen, zal uw kredietverzekeraar het gedekte percentage (vaak tussen 70% en 80%) uitbetalen. De verzekeringsmaatschappij treedt vervolgens in uw rechten om de schade te kunnen verhalen op de wanbetaler.

Wat kost de premie van een kredietverzekering?

Als u een specifieke transactie wilt verzekeren, betaalt u een premie van ongeveer 2% op de transactiewaarde. Bij een omzetverzekering betaalt u gewoonlijk tussen 0,3% en 1% van uw volledige omzet.

De hoogte van de premie hangt af van het omzetvolume, het aantal debiteuren, het gedekt percentage bij uitkering en het land van de debiteur.

Om het risico te spreiden dringen kredietverzekeraars vaak aan om uw volledige omzet en alle debiteuren te verzekeren. Daardoor lopen de kosten van een kredietverzekering snel op!

Vier grote tekortkomingen van kredietverzekeringen

 1. Het kredietverzekeringsaanbod vertoont duidelijke lacunes en tekortkomingen. Kredietverzekeraars hanteren bijvoorbeeld minimum bedragen voor te verzekeren risico’s. Met het kredietrisico op “kleine” facturen staat u alleen.
 2. Het afgedekt percentage dat kredietverzekeraars garanderen ligt gewoonlijk niet hoger dan 70% – 80%. Ook wanneer een transactie is “beschermd” door een kredietverzekering, gaat 20% tot 30% van de omzet verloren wanneer uw klant niet in staat is te betalen!
 3. Sommige risico’s wil de kredietverzekeringsmaatschappij simpelweg niet afdekken. Annuleert u dan de verkoop en geeft u uw business, in zo’n geval, weg aan uw concurrent?
 4. In 2008 en 2009 kreeg de verstandhouding tussen Belgische bedrijven en kredietverzekeraars een lelijke knauw. De crisistijden zorgden ervoor dat kredietverzekeraars hun kredietlimieten plots terugschroefden en hun premies gevoelig verhoogden. In sommige gevallen werden dekkingen zelfs helemaal stopgezet. Terwijl u een kredietverzekering toch net neemt voor de momenten waarop het financieel moeilijk wordt?

 

Niet verzekerde kredietrisico’s beheersbaar houden?

Laat uw debiteurenbeheer doorlichten & optimaliseren >

Preventieve en curatieve aanpak gaan hand in hand.

 

Vragen die u zichzelf dient te stellen:

 • Zitten de algemene strategie en de credit management aanpak binnen uw bedrijf op dezelfde lijn?
 • Neemt u geen te groot risico wanneer u leverancierskrediet toestaat aan buitenlandse klanten?
 • Op welke momenten neemt u welke acties? Hoeveel rappels stuurt u en op welke momenten? Hoe zien deze rappels eruit?
 • Steekt uw credit management organisatie goed in elkaar?
 • Beschikt u over de juiste competenties en profielen?
 • Benut u alle mogelijkheden van het invorderingsarsenaal?
 • Beschikt u over de juiste en duidelijk kpi’s die het proces meetbaar en inzichtelijk maken?


Kredietverzekering & invordering: Hand in hand

Een vaak gehoorde kritiek is dat kredietverzekeraars enkel de totaliteit van uw business willen verzekeren of - slechter nog - dat zij het liefst enkel de goede risico’s nemen. De kost van een kredietverzekering kan op die manier sterk oplopen, terwijl de toegevoegde waarde afneemt.

Er is een duidelijke trend bij grotere internationale ondernemingen: Enkel zeer specifieke risico’s worden verzekerd. De andere risico’s worden opgevangen door een performant credit management traject, waarvoor vaak beroep wordt gedaan op externe experts.

In een aantal gevallen is een expert in betalingsverwerking, invordering & risicomanagement een aantrekkelijk alternatief voor de vaak erg dure kredietverzekering.