Een stap in de richting van 'One Intrum'

Een stap in de richting van 'One Intrum'

Intrum is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en we mogen trots zijn op onze prestaties. We hebben ambitieuze doelstellingen voor 2020 en waarderen de grote inspanningen van de hele organisatie om deze te realiseren. Het bereiken van deze doelstellingen zal voor ons een belangrijke stimulans zijn om te blijven presteren en onze onderneming te transformeren. Om deze stap te ondersteunen, zullen we onze vier regio's met ingang van 1 januari 2020 verwijderen en onze organisatiestructuur herzien in drie business lines.

  1. Credit Management Services (CMS) inclusief:
    - CMS Verkoop & Service Ontwikkeling
    - Beveiligde activa
    - Fusies & overnames (M&A) en Business Process Outsourcing (BPO's)
  2. Portfolio Investments blijft een belangrijke business line binnen Intrums geïntegreerd bedrijfsmodel.
  3. Strategische Markten bestaande uit de belangrijkste markten Griekenland, Italië en Spanje die hebben alle soortgelijke kenmerken die gebaseerd zijn op partnerschappen met grote financiële instellingen, met inbegrip van structurele afsplitsingen en joint ventures.

Zo zal ons bedrijfsmodel er vanaf januari 2020 uitzien:

"Eén Intrum" - Wat bedoelen we?

Met 'One Intrum' vereenvoudigen we onze organisatiestructuur door de regionale laag te verwijderen. De verandering zal de 'best practices' binnen onze organisatie beter faciliteren en daarmee de dienstverlening aan klanten en opdrachtgevers optimaliseren. Door meer op één lijn te werken ontmoeten we ook internationale klanten op een meer gecoördineerde manier. We vergroten de transparantie, de opvolging van onze prestaties en de efficiëntie door ons te blijven richten op de totale kostenbasis.

Vooruitblik

De herziene structuur gaat vanaf 1 januari van kracht en zal worden weerspiegeld in onze externe financiële rapportage vanaf het eerste kwartaal (Q1) 2020. In de komende weken zullen de herziene organisatiestructuren voor de betrokken groepsfuncties en business lines worden gecommuniceerd.

Intrum is een succesvolle onderneming met een sterke staat van dienst op het gebied van positieve resultaten. Waarom moeten we veranderen? Wij, zoals veel organisaties, moeten transformeren voor de toekomst en ons voorbereiden op de veranderde eisen en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden. Als bedrijf staan we op een kruispunt en Intrum gelooft echt dat het met "One Intrum" de juiste stap zet. Met ons doel om "de weg te leiden naar een gezonde economie" dicht bij onze strategie, en met alle professionele en toegewijde collega's, zullen we onze positie als onbetwiste marktleider bewaken.