“Help, mijn klant betaalt zijn facturen niet” - Seminarie verslag

Op vrijdag 10 februari organiseerde Intrum samen met haar partner Roularta Business Information een halve dag rond “Help, mijn klant betaalt zijn facturen niet”. Doel was het publiek bij te praten over de huidige stand van zaken.

Sterke vooruitgang economie

Daan Killemaes (Hoofdredacteur Trends) schetste een positief beeld over onze economie, en besloot dat 2017 het beste jaar wordt sinds 2008, al sprak hij nog niet van een hoogconjunctuur. Een duidelijke vooruitgang, en een sterk herstel voor onze economie, op voorwaarde dat er geen grote economische problemen opduiken.

Europa zag ook een achteruitgang van ons nationaal begrotingstekort, allemaal goed nieuws dus. Deze positieve spiraal komt ten goede aan onze bedrijven en ondernemers die blijven ijveren om extra jobs te creëren en mensen aan de slag te krijgen.

Belgische bedrijven te braaf met wanbetalers

In de namiddag wees Guy Van Mullem van Intrum erop dat Belgische “braafheid” in 2015 onze bedrijven 4.6 miljard kostte aan afgeschreven onbetaalde facturen... Onze bedrijven mogen best wat assertiever zijn als het gaat over innen van openstaande facturen. Een sterk onderbouwd pleidooi om hier meer aandacht aan te besteden: onbetaalde facturen betekent minder inkomsten en lagere bereidheid om te investeren in groei en personeel.

Panelgesprek over de zg. "schuldindustrie"

Het hoogtepunt van de dag was een panelgesprek met vertegenwoordigers van Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en federale oppositiepartij s-p-a. FOD Justitie liet zich verontschuldigen. Het centrale thema was de zg. “schuldindustrie”, een term die opdook in de media half januari en die wel wat omkadering nodig had. Het panelgesprek werd geleid door Marc Dupain, ex-VTM journalist maar nu hoofd van de periodieke pers in België.

Standpunt sp.a
Onbetaalde facturen hebben een impact op de slagkracht van onze ondernemingen en zorgden bij de panelleden voor een duidelijk verschillende visie in aanpak. Sp.a stak van wal door erop te wijzen dat 350.000 Belgen een betalingsachterstand hebben. Maar onbetaalde facturen kwijtschelden, die boutade van sp.a daar komen ze alvast op terug, al pleitten ze wel voor het afschaffen van de extra kosten. Het basisbedrag moet betaald worden.

Standpunt Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
De gerechtsdeurwaarders denken daar anders over en stelden zich het meest principieel op: de wet voorziet immers bepaalde sancties en die willen ze ook uitvoeren. Geen dialoog dus maar een one-way-street.

Standpunt Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen
Incasso zoekt naar een gematigde, gulden middenweg en pleitte voor een “streng maar rechtvaardige” aanpak, maar wees ook op de te sterk oplopende gerechtskosten bij een gerechtelijke invordering door deurwaarders. Incasso is een minnelijke invordering o.b.v. dialoog, wat toch een duidelijk verschil is.

Kosten lopen op, vooral bij "gerechtelijke invordering"

Ervaringsdeskundige en moderator Marc Dupain legde de pijnpunten meteen bloot en gaf het voorbeeld van zijn onbetaalde parkeerboete van 15 euro die via een gerechtsdeurwaarder in alle stilte was opgelopen tot 189 euro. Dit voorbeeld legde meteen de structurele pijnpunten bloot van het huidige systeem van gerechtelijke invordering.

Kosten lopen op, en de schuld groeit maar aan, en wie een kleine schuld had, geraakt dieper in de problemen. Bovendien wordt de schuldeiser pas op het einde van de gerechtelijke procedure betaald. De Nationale Kamer gaf zelf mee aan handen en voeten gebonden te zijn: dura lex sed lex…

Incassobureau vermijden hoge kosten dankzij dialoog met schuldenaar

Incasso is daar een oplossing voor: door dialoog en onderhandeling over een afbetaling vermijd je hoge kosten en krijgt de schuldeiser als eerste zijn bedrag terugbetaald. Alle partijen roepen op tot een betere dialoog om structurele problemen op te lossen in het voordeel van een menselijker gelaat naar de schuldenaar.