Internationaal ondernemen? Voorzichtig met de exportbom...

Meer nog dan bij nationale vorderingen, is het in een internationale context van groot belang om de zakelijke risico’s goed te kennen en de juiste invorderingsprocessen toe te passen.

Volgens het European Payment Report van Intrum, is een belangrijk aandeel van de bedrijfsleiders, vooral binnen de KMO markt, zich te weinig bewust van de betalingsrisico’s in het buitenland, en net daarom riskeren ze zich te bevinden op een kleine export bom.

Afschrijvingen verschillen sterk

Neem nu het bedrag aan onbetaalde facturen ... Er treden aanzienlijke verschillen op tussen de landen. In België schrijven wij 3,5% van onze omzet af, vergelijkbaar met onze buurlanden UK (3,0%) en Frankrijk (3,1%). Duitsland en Nederland doen het een stuk beter met een bad debt percentage van respectievelijk 1,7% en 2,6%.

Maar doet u pakweg zaken met bedrijven uit bijvoorbeeld Roemenië (6,4%) of Griekenland (4,1%) dan neemt u best toch beschermende maatregelen die de export bom ontmijnen. En bij problemen kan u steeds rekenen op Intrums internationale incassodienst.

 

Interessante vaststellingen over Intrums internationale invorderingsactiviteit

Wereldwijde invordering, maar grote concentratie bij onze buurlanden. Intrum heeft een wereldwijd netwerk voor invorderingsactiviteiten, maar onze activiteiten concentreren zich helemaal in lijn met de belangrijkste handelspartners, onze buurlanden. De grootste internationale invorderingsactiviteit situeert zich dus in de ons omringende landen. Maar ook 152 (!!) andere landen kwamen voor in de lijst.

Intrum zet resultaten neer ook in exotische bestemmingen: "Hakunna matata"

Voor een opdrachtgever met een vordering van 185.000 euro op een Senegalese klant, slaagde Intrum erin om 150.000 euro te recupereren in 4 stortingen!

In een ander dossier op een Amerkaans bedrijf werd de volledige hoofdsom van 113.000 euro gerecupeerd... dit soort van successtory's is geen uitzonderlijk verhaal.

Welke troeven helpen Intrum om deze resultaten neer te zetten?

  1. Kennis van de lokale gewoonten en wetgeving: in Senegal verloopt alles op een onderhandelde "Hakunna matata" manier. Met veel geduld en de juiste aanpak werd het geld uiteindelijk toch gerecupereerd.
  2. Directe communicatielijnen (ondersteund door geïntegreerde informaticasystemen) tussen onze Belgische medewerkers en het internationale netwerk zijn onmisbaar om het invorderingsproces gecontroleerd en geïnformeerd te laten verlopen.


Intrum zet resultaten neer, ook in grote internationale invorderingen

Vaak zijn internationale invorderingen in internationale handel heel hoge bedragen. Dit maakt het voor u als opdrachtgever des te belangrijker om die éne hoge factuur toch geïnd te krijgen. Onze tariefstructuur houdt vandaar rekening met deze specifieke situatie. Voor grotere facturen hanteert Intrum u een opvallend lager commissiepercentage.

 

Onbetaalde facturen innen in het buitenland?

Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven >

Zowel voor kleine als voor grote bedragen!