Intrum en Intesa Sanpaolo sluiten een strategische overeenkomst

Zoals gepland, hebben Intrum en Intesa Sanpaolo de overeenkomst, die werd ondertekend op 17 april 2018, gefinaliseerd voor de oprichting van een toonaangevende beheerder van dubieuze leningen in Italië.

De hoofdaandeelhouder van het beheerplatform (Intrum Italy) is Intrum. Intesa Sanpaolo heeft een aandeel van 49% in het eigen vermogen.

Parallel met de oprichting van het platform heeft Intesa Sanpaolo een portefeuille dubieuze leningen voor een nominale waarde van meer dan € 10 miljard verkocht, waarin Intrum een minderheidsbelang van 41% heeft genomen en die zal worden beheerd door Intrum Italy.

Het gecombineerde investeringsniveau voor beide delen van de overeenkomst bedraagt meer dan € 600 miljoen, zoals eerder al gecommuniceerd.

"Door deze overeenkomst kunnen wij in Italië op volle sterkte actief zijn. 
We kijken ernaar uit om dit langetermijn partnership op de strategisch belangrijke Italiaanse markt verder te ontwikkelen", aldus Mikael Ericson, voorzitter en CEO van Intrum