Kmo's nog steeds onder druk om langere betalingstermijnen te accepteren

Rapport toont aan dat kleine en middelgrote ondernemingen nog steeds onder druk worden gezet om langere betalingstermijnen te accepteren. Zes van de tien kmo’s in Europa (61% in België) voelen druk om langere betalingstermijnen te accepteren. Een op de vier geeft aan dat de druk van grote multinationale bedrijven komt. Correcte betalingstermijnen zouden de norm moeten zijn, aldus Mikael Ericson, CEO en bestuursvoorzitter van Intrum.

De Verenigde Naties roepen donderdag 27 juni 2019 uit als de tweede internationale dag voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Zo erkennen zij de essentiële bijdrage die ondernemingen met minder dan 250 werknemers leveren aan economieën overal ter wereld.

De International Council for Small Business (ICSB) schat dat 90 procent van alle ondernemingen wereldwijd kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn. Zij nemen 60 à 70 procent van de totale werkgelegenheid en 50 procent van het bruto binnenlands product (BBP) voor hun rekening.

Ondanks die erkenning zien heel wat kmo’s geen reden tot vieren.

Zorgwekkende bevindingen in het European Payment Report

Uit een nieuw rapport van Intrum blijkt dat veel kmo’s gevraagd worden om langere betalingstermijnen te aanvaarden waar zij zich niet comfortabel bij voelen. Die zorgwekkende bevindingen zijn te lezen in het European Payment Report, een jaarlijkse barometer van de Europese economie die inzicht geeft in het betaalgedrag en de financiële gezondheid van Europese ondernemingen.

Dit jaar, in een bevraging onder 11.856 bedrijven in 29 landen, antwoordde 64 procent van de kmo’s (61% in België) dat ze gevraagd werden om betalingstermijnen te aanvaarden die langer zijn dan wat zij als comfortabel ervaren. Hoewel grotere bedrijven ook te maken hebben met langere betalingstermijnen, berichtte 26 procent van de kmo’s (27% in België) dat die langere betaaltermijnen hen werden gevraagd door grote ondernemingen. En 23 procent (22% in België) aanvaardde die door grote ondernemingen opgelegde termijnen.

Uit het rapport blijkt ook dat bedrijven hun facturen na gemiddeld 40 dagen (38 dagen in België) betalen, een stijging ten opzichte van de 34 dagen uit het rapport van 2018. De openbare sector betaalt na gemiddeld 42 dagen (60 dagen in België), een stijging ten opzichte van de 40 dagen vorig jaar. (Ter vergelijking: de betalingstermijn voor consumenten aan kmo’s bedraagt 23 dagen (19 dagen in België)). Die stijgende tendensen geven aan dat de slechte betaalgewoontes van zowel commerciële ondernemingen als de publieke sector verder toenemen, en dit op een moment waar een economische terugval dreigt.

“Dit is een alarmerend signaal dat moet worden aangepakt,” zegt Mikael Ericson, CEO van Intrum. “Veilige en correcte betalingen vormen een belangrijk onderdeel van een gezonde economie.”

Laattijdige betalingen beïnvloeden levensvatbaarheid van kmo’s

De impact van laattijdige betalingen op kmo’s is duidelijk. Volgens het European Payment Report verklaart 30 procent van de kmo’s (42% van de kmo’s in België) dat die late betalingen een grote impact hebben op hun bedrijf inzake liquiditeitsdruk en 27 procent (33% van de kmo's in België) beweert hetzelfde inzake gederfde inkomsten. Het heeft aanzienlijke gevolgen want het bedreigt de cashflow van die ondernemingen en zelfs hun voortbestaan.

Een vijfde (21 procent / 20% van de kmo's in België) van de ondervraagde bedrijven in het onderzoeksrapport stelt dat snellere betalingen het mogelijk zouden maken om meer personeel aan te nemen.

Gebrek aan voorzorgsmaatregelen bij betalingsrisico's

In vergelijking met grote ondernemingen nemen veel kmo's geen voorzorgsmaatregelen om zich te beschermen tegen slecht betaalgedrag. Uit het rapport blijkt dat meer kmo's onzeker zijn over late betalingen.

Dit hangt samen met het zorgwekkende gebrek aan kennis over de Europese ‘Richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstand’ die sinds 2011 van kracht is.

Slechts 27 procent van de kmo's (17% van de kmo's in België) weet dat die richtlijn bestaat, in vergelijking met 57 procent van de grote ondernemingen (41% van grote ondernemingen in België). En terwijl 53 procent van de grotere bedrijven (57% in België) de richtlijn soms of altijd gebruikt, past slechts 32 procent van de kmo's (33% in België) die ervan op de hoogte zijn dit toe, inclusief het recht om minimaal 40 euro plus rente in rekening te brengen bij transacties tussen bedrijven onderling en in de openbare sector.

Hoe kan de betalingsproblematiek worden aangepakt?

Meer dan vier van de tien ondervraagden in het European Payment Report geven aan dat nieuwe nationale wetgeving en vrijwillige initiatieven de problematiek van late betalingen zouden terugdringen.

Sinds enkele jaren is Intrum in Zweden en daarbuiten een belangrijk pleitbezorger voor het vastleggen van betalingstermijnen op 30 dagen. Intrum is een groot voorstander van het initiatief ’The 30-day voluntary payment code’ dat in 2018 gelanceerd werd door de Zweedse overheid en enkele toonaangevende Zweedse.

Het bedrijf onderhoudt ook nauwe contacten met de Europese Commissie in Brussel en deelt zijn bevindingen met Europese politici en bestuurders die onderzoek doen naar manieren om late betalingen aan te pakken.

“Correcte betalingsvoorwaarden en tijdige betalingen vragen een duurzame verandering van het betaalgedrag van Europese ondernemingen,” constateert Mikael Ericson. “Bij Intrum erkennen we het belang van tijdige betalingen en ondersteunen we verscheidene initiatieven op het gebied van vastgelegde betalingstermijnen.”

 

Vraag uw exemplaar van dit uniek onderzoeksrapport:

Ontvang het European Payment Report >