Meer vrouwen dan mannen zeggen dat geld voor spanningen zorgt binnen hun relatie

Geldproblemen zijn al geen lachertje wanneer je er alleen voor staat, maar wanneer ze een impact hebben op het gezinsleven, wordt het pas echt problematisch. Uit onderzoek van Intrum blijkt dat meer dan één vrouw op vier lijdt onder spanningen binnen hun relatie omwille van geld.

Intrum heeft eind 2019 een enquête gehouden onder Europese consumenten en uit die resultaten blijkt dat geldzorgen een belangrijke stressfactor zijn bij koppels. Het waren vooral vrouwelijke respondenten die dit probleem naar voren schoven.

Het European Consumer Payment Report 2019 (ECPR), dat peilt naar het financiële gedrag van consumenten in 24 Europese landen en hun mening over geldzaken, laat zien dat meer dan 29% van de vrouwen akkoord gaat met de stelling dat geldproblemen voor spanningen zorgen binnen een relatie, tegenover slechts 22% van de mannen.

Spanningen binnen relatie door geldproblemen
Spanningen binnen relatie door geldproblemen

Een morele of een inkomenskwestie?

Uit het ECPR rapport van Intrum blijkt dat meer mannen (41%) dan vrouwen (39%) “er alle vertrouwen in hebben” de huishoudelijke rekeningen op tijd te kunnen betalen. Slechts 4% van de vrouwen en 3% van de mannen “heeft er absoluut geen vertrouwen in” om dat waar te kunnen maken. Toch beweren meer vrouwen dan mannen dat ze voorrang geven aan het betalen van de rekeningen boven dagelijkse uitgaven (75% vrouwen, 67% mannen).

Dat wijst op een kloof tussen het vertrouwen om rekeningen op tijd te kunnen betalen en welke rekeningen prioriteit krijgen, wat misschien verklaard kan worden door het verschil in beroepssituatie van de geslachten. Volgens gegevens van Eurostat is er nog steeds een merkbaar verschil tussen de geslachten wat de tewerkstellingsgraad op de Europese arbeidsmarkten betreft: meer mannen dan vrouwen hebben een betaalde baan.

De verschillen op de arbeidsmarkten vertalen zich ook in inkomensverschillen, wat gevolgen heeft voor de sectoren van de kredieten en schuldinvorderingen. Een hogere tewerkstellingsgraad betekent meer inkomen en bijgevolg een groter vertrouwen om de rekeningen op tijd te kunnen betalen.

Open communicatie kan helpen

Voorts gaan meer vrouwen (24%) dan mannen (22%) akkoord met de stelling dat ze moeite hebben om over geldzaken te praten met hun partner.

In die categorie bedraagt het Europese gemiddelde 23%, maar in Roemenië loopt dat gebrek aan financiële openheid op tot 76%, gevolgd door Tsjechische koppels (42%). België, Frankrijk, Italië, Denemarken, Zweden en Nederland bevinden zich aan het andere uiteinde van de schaal met 12%.

Open communicatie over geld binnen relatie
Gebrek aan open communicatie binnen relatie

Koppels met kinderen hebben vaker financiële problemen

Uit de studie blijkt dat koppels met kinderen vaker te kampen hebben met financiële problemen binnen hun relatie dan kinderloze koppels. Ongeveer 32% van de ouders zegt dat geld een bron van spanningen was, tegenover slechts 21% van de niet-ouders.

Spanningen binnen relatie met kinderen door geldproblemen
Spanningen omwille van geld in huishoudens met kinderen & zonder kinderen

De financiële implicaties van de opvoeding van kinderen zijn voor de hand liggend, en elders in het ECPR 2019 rapport staan vaststellingen die deze financiële spanningen kunnen verklaren.

Zo geeft 38% van de respondenten aan dat ze het krediet op hun creditcard de jongste zes maanden minstens één keer helemaal hebben opgebruikt om iets te kopen voor hun kind(eren). Voor diezelfde periode zei 24% van de Europeanen dat ze geld hadden moeten lenen om de rekeningen te betalen en meer dan zeven ouders op tien (73%) gaf aan dat ze geld hadden moeten lenen om iets te kopen voor hun kind(eren).

Hulp binnen handbereik

“Een van de belangrijkste conclusies van het ECPR 2019 rapport is dat de Europese consumenten steeds meer stress hebben om hun persoonlijke financiën te regelen”, zegt Anna Fall, Chief Communications Officer bij Intrum.

“De oplossing ligt in een betere toegang tot financiële kennis in verschillende stadia van het leven. Intrum moedigt iedereen die worstelt met onbetaalde schulden aan om hulp te zoeken bij onze teams van ervaren adviseurs.”