Onbetaalde schoolfacturen: Schakelen scholen te snel incasso in?

Het is verbazend dat armoedeverenigingen de inzet van een incassobureau voor onbetaalde facturen vaak veroordelen. Nogal wat elementen worden hiermee gratuit overboord gegooid.

Schoolfacturen: Verantwoordelijkheid van de ouders

Vooraleer we spreken over de inzet van een incassobureau, begint het in de eerste plaats bij de ouders en de scholen zelf. Bij de ouders omdat die toch wel als eerste de mogelijkheid hebben om in geval van financiële problemen overleg te plegen met de school in kwestie.

Ik ken geen enkele school die niet begripvol zal optreden en een oplossing zal zoeken voor de onbetaalde facturen samen met de ouders. Maar niet alle ouders gaan proactief de school contacteren, soms uit schaamte, maar soms ook - jawel - uit gemakzucht of onwil.

Schoolfacturen: Verantwoordelijkheid van de scholen

De scholen zijn in de eerste plaats ingericht voor hun educatieve opdracht. Het aanrekenen van kosten, factureren, verwerken van betalingen en opvolgen van onbetaalde facturen is geen echte ‘core’ business. Het gevolg is dat een aantal scholen - groot én klein - hier moeite mee hebben. Maar zelfs dan proberen de meeste scholen het probleem van de onbetaalde facturen zelf op te lossen via de leerkracht of de administratie.

Incassobureau: Soms noodzakelijke toevlucht voor scholen

Maar soms is ook dat niet voldoende en dan is het op zich niet zo verwonderlijk dat er gekozen wordt voor de inzet van een incassobureau of een aanbieder van financiële diensten.

Dit hoeft niet tot gevolg te hebben dat de vertrouwensband verdwijnt tussen de school en de ouders. Immers, een professionele aanbieder van incassodiensten bewaakt dat vertrouwen en voorkomt dat de situatie nog erger wordt.

Een goed incassobureau is contactvaardig en zoekt een minnelijke oplossing in samenspraak met de ouders of zelfs de OCMW- en CAW-begeleiders die gezinnen in moeilijkheden begeleiden. Dat er een toename is van onbetaalde schoolrekeningen is al langer bekend en de redenen daarvoor ook.

Preventieve aanpak voor onbetaalde schoolfacturen

Scholen dienen actie te ondernemen om te vermijden dat het zover komt. Het is een feit dat bij veel ouders een “bill shock effect” optreedt wanneer te veel schoolfacturen samen komen. Scholen kunnen zich laten adviseren door een credit management expert voor een preventieve aanpak.

 

Spreek met onze scholen expert:

Maak een afspraak met een Intrum expert >

Werk een succesvol credit management uit voor uw school!