Openbare aanbestedingen in de zorgsector: 7 aandachtspunten

U staat er misschien niet bij stil, maar ook als privaat ziekenhuis bent u weldra voor diensten onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten. Naast wat er wettelijk bepaald is, zijn er nog andere aandachtspunten. Ik geef u graag een overzicht van de 7 belangrijkste aandachtspunten.

Aandachtspunt 1

Volg een degelijke opleiding over de wijzigende wetgeving op het gebied van openbare aanbestedingen.

 

Aandachtspunt 2

Win advies in op de markt wanneer u uw bestekteksten opmaakt. U goed informeren omtrent de beschikbare oplossingen en de juiste terminologie voorkomt moeilijkheden achteraf.

 

Aandachtspunt 3

Denk in de breedte. Denk “out-of-the-box” wanneer u op zoek gaat naar oplossingen. Vertrek bij het opstellen van bestekteksten niet vanuit de oplossing die u nu gebruikt. Misschien biedt de markt ondertussen nieuwe oplossingen die veel beter resultaat geven. Beslis pas na voldoende studie van innovaties op de markt welke specifieke oplossing u verkiest.

 

Aandachtspunt 4

Start tijdig & voorzie voldoende tijd voor het ganse proces van opmaak bestek tot gunning. Zowel het opmaken van kwaliteitsvolle bestekteksten langs uw kant als het opstellen van prijsoffertes langs de kant van de leverancier, vraagt tijd. Ook voor het vergelijken van binnengekomen prijsoffertes, voorziet u beter voldoende ruimte.

 

Aandachtspunt 5

Neem voldoende kwalitatieve parameters mee in de gunningscriteria. Laat u niet misleiden: Prijs is niet het belangrijkste criterium! Wat bent u met een “goedkope” oplossing die u opzadelt met een hoop extra werk of simpelweg weinig resultaat oplevert? Als u de invordering van onbetaalde facturen wilt uitbesteden, vergelijkt u best de netto cash die de verschillende spelers u opleveren.

 

Aandachtspunt 6

Stel SMART doelen in uw bestekteksten:

- Specifiek

- Meetbaar

- Acceptabel

- Realistisch

- Tijdsgebonden

 

Aandachtspunt 7

Stem de inhoud van uw lastenboek intern af met collega’s en extern met specialisten ter zake. Luister naar de pijnpunten, wensen en noden van collega’s. Door collega’s te betrekken, zal u niet alleen waardevolle info achterhalen. U zorgt er ook voor dat ze zich meer betrokken voelen wanneer de nieuwe oplossing wordt geïmplementeerd. Bespreek de intern verzamelde info met externe specialisten, wiens ervaring u helpt om prioriteiten en SMART-doelen te bepalen.

 

De werking van uw financiële afdeling optimaliseren?

Krijg hulp bij de opmaak van uw lastenboek & bestekteksten >