Openstaande facturen? Oninbare vorderingen afboeken?

Een vordering is een bedrag dat u als schuldeiser tegoed heeft van een schuldenaar. Wanneer uw onderneming een factuur opmaakt en dus een vordering boekt, dan komt die terecht in uw omzet. Betaalt uw klant zijn factuur niet, dan blijft die factuur toch in uw omzet zitten. Uw onderneming betaalt in zo’n geval belastingen op inkomsten die ze in realiteit niet ontvangen heeft. Bovendien draagt u BTW af op de factuur terwijl u deze niet heeft geïnd.

Hoe oninbare vorderingen afboeken?

Oninbare vorderingen hebben geen enkele waarde en zullen uiteindelijk uit uw boekhouding moeten verwijderd worden. Hoe gebeurt dat?

Via een zogenaamde minderwaarde kan u een factuur definitief afboeken. De vordering verdwijnt dan uit uw boekhouding en de minderwaarde wordt afgetrokken van de belastbare winst.

U zal dan geen inkomstenbelasting meer betalen op de onbetaalde factuur. Ook het reeds afgedragen BTW-bedrag kan u terugvorderen.

Voor het afboeken van een openstaande factuur moet u het “definitieve verlies” van de vordering kunnen bewijzen.

 

Wanneer een openstaande factuur afboeken?

De fiscus zal zo’n minderwaarde pas accepteren wanneer het verlies van de vordering “zeker en vaststaand” is. U moet bewijzen dat u als schuldeiser “al het mogelijke” heeft gedaan om het openstaande bedrag te recupereren. Hiervan dient u wel het bewijs te leveren.

 

Elementen die als bewijs kunnen dienen:

  • Een attest van de curator wanneer uw klant (bedrijf) failliet is
  • Een attest van de schuldbemiddelaar wanneer uw klant (particulier) in “collectieve schuldenregeling” zit
  • Een fiscaal attest van incassobureau Intrum

 

Een openstaande factuur afboeken?

Krijg een geldig fiscaal attest bij niet-inning >

Na een incassotraject bij Intrum

 

Wat kost het afboeken van oninbare vorderingen?

Hoe je het ook draait of keert: Openstaande facturen afboeken, betekent een financiële kater. Niet alleen omdat u het gebruikte materiaal zelf wel aan uw leverancier heeft betaald, maar ook omdat u “gratis” gewerkt heeft.

U kunt het verlies door oninbare vorderingen enkel goed maken door “extra sales te draaien”. Maar dat wordt al snel een zeer moeilijke opgave. Een bedrijf met een winstmarge van 5% moet voor € 200.000 meer verkopen om een afgeschreven vordering van € 10.000 goed te maken!

 

Schrijft u een lang openstaande vordering af?

Doe beroep op schuldbewaking bij Intrum >

U heeft nog een flinke kans om geld te innen voor een afgeboekte vordering.

 

Hoe oninbare vorderingen voorkomen?

Uiteraard staat preventie voorop. U heeft liever zo weinig mogelijk openstaande facturen die u moet afboeken.

Wist u dat in België bedrijven 2,6% van hun jaarlijkse omzet afboeken? Dat is meer dan het Europees gemiddelde van 2,1%. Landen waar bedrijven hun openstaande facturen sneller doorgeven aan een incassobureau doen het opvallend beter: Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland.

Hoe voorkomen dat u openstaande facturen moet afboeken?

  1. Voorzie een strikte incassoprocedure en een gestroomlijnd proces waarin een vooropgestelde timing stipt wordt gevolgd.
  2. Heeft u onvoldoende tijd, mensen of middelen voor een stipte opvolging van openstaande facturen? Doe al na het sturen van één betalingsherinnering beroep op een incassobureau.
  3. Beschikt u wel over de tijd, mensen en middelen maar zijn uw pogingen onsuccesvol? U zal merken dat de effectiviteit afneemt wanneer u aanmaningen uit eigen naam blijft sturen. Wij raden u aan om openstaande facturen binnen 90 dagen na vervaldag aan Intrum door te geven. Wanneer de wanbetaler plots een aanmaningsbrief ontvangt van een incassobureau weet hij dat het u “menens” is.
  4. Voorzie tijdens het bestelproces (online bestelformulier, papieren bestelbon, contract, …) een aanvaarding van uw Algemene Voorwaarden door de klant.
  5. Voorzie in uw algemene voorwaarden sancties voor te laat betalen: verwijlintresten en een schadebeding. Verstuur een vriendelijke betalingsherinnering nog voor vervaldag.