Ouders plooien voor “schone schijn”

Sociale druk neemt in 2017 toe om steeds meer uit te geven aan de kinderen.

  • Jaarlijks Europees onderzoek van Intrum N.V. bij 24.401 Europeanen
  • 1 op 3 europese ouderparen ervaart grote sociale druk om zaken te kopen voor hun kinderen, ondanks het feit dat ze zich dat vaak niet kunnen veroorloven. 87% geeft daar ook aan toe, of 28% van alle Europese ouders
  • Sociale media spelen een sleutelrol
  • Hypes als Black Friday en Cyber Monday verhogen de sociale druk nog meer
  • Intrum België besteedt vanaf deze week regelmatig aandacht aan de Belgische resultaten uit het onderzoek


Intrum is in België marktleider in credit management en maakt deel uit van een Europese groep. Jaarlijks organiseert Intrum op Europees niveau een grootschalig onderzoek dat peilt naar de intenties van consumenten m.b.t. hun uitgaven en betalingen. Daarbij komen steeds meer opmerkelijke trends naar boven.

European Consumer Payment Report 2017

Dit jaar richtte het onderzoek specifiek het vizier op de drijvende krachten achter “overconsumptie”. Intrum slaagde er in dit jaar 24.401 consumenten te laten deelnemen aan het onderzoek. Het European Consumer Payment Report 2017 (ECPR 2017) toont aan dat ouders kwetsbaarder worden met de jaren voor de grote sociale druk om zaken te kopen voor hun kinderen, ondanks het feit dat ze zich dat vaak niet kunnen veroorloven.

Bij 1 Europees ouderpaar op 3 was dat alvast het geval en 87% geeft ook toe hierop in te gaan “om de schijn op te houden”. Dat zorgt er voor dat 28% van de Europese ouders regelmatig iets koopt dat ze eigenlijk niet nodig hebben – of 1 ouderpaar op 4.

Aankopen onder sociale druk

“De cijfers tonen aan dat kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij onder sociale druk soms toegeven aan het aankopen van producten die ze niet nodig hebben. Er bestaan steeds meer nieuwe vormen van (uitgesteld) betalen, leningen en kredieten. De combinatie tussen sociale druk en laagdrempelige kredieten zorgen voor een mogelijk structureel probleem van onvermogen en financiële problemen, vooral dus bij die kwetsbare doelgroepen met een te laag inkomen. Er is dringend nood aan meer opleiding om onze huidige generaties te leren omgaan met geld, en hen vooral “neen” te leren zeggen tegen bepaalde aankopen,” zei Mikael Ericson, CEO en voorzitter van Intrum.

De studie toont niet alleen aan dat 1 op de 3 ouderparen onder druk staat, het geeft ook aan dat jonge ouders (tussen 18 en 34 jaar) extra kwetsbaar zijn. Bij hen loopt de druk op tot 4 op 10 ouderparen. Grote boosdoeners zijn de sociale media, voor iedereen, en niet alleen voor ouders of jonge koppels. 4 op de 10 gaan akkoord met de stelling dat sociale media hen onder druk zet om meer aan te kopen dan ze zich kunnen permitteren. Het gaat dan vaak over goederen zoals mobiele telefoons, merkkledij, schoenen, games en zelfs citytrips of vakanties.

Steeds meer aankopen op krediet

Er is een rechtstreeks verband met “consumptie van kredieten”. Mensen zoeken steeds meer naar een uitweg om toch te kunnen aankopen zonder er het geld voor te hebben. Kredieten, leningen, je ontsnapt er niet aan, je kan altijd wel ergens terecht. Denken we maar aan hypes zoals Black Friday en Cyber Monday. 31% van de deelnemers aan het ECPR onderzoek geeft dat ook toe en vindt het goed om TV of computers op krediet te kopen. Twee jaar geleden was dat nog 19% en vorig jaar 26%...

 

Ontvang het 'European Consumer Payment Report':

Vraag uw gratis exemplaar van dit uniek rapport >

Weet alles over financiele situatie van Belgische gezinnen.