Trotseert uw sector onbetaalde facturen?

Europese bedrijven schrijven in 2017 gemiddeld 2,1% van hun jaaromzet af wegens oninbare vorderingen (Bad Debt Loss). Dat is een lichte verbetering tegenover vorig jaar toen datzelfde cijfer nog op 2,4% lag.

Deze daling is zonder meer goed nieuws, maar niet alle sectoren hebben reden tot juichen. In de mijnbouw lag het Bad Debt Loss op 9,7% - meer dan het dubbel van vorig jaar. Ook de nutssector (4,4%), de horeca (3,9%) en de immosector (3,7%) blijven opvallend geteisterd worden door slechte betalers.

Omzet gaat verloren door onbetaalde facturen

Oninbare vorderingen zijn nefast voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Als u een openstaande factuur afboekt, moet uw sales team extra uren draaien om de verloren omzet goed te maken!

Welk percentage van de omzet gaat verloren in uw sector?

Meer cijfers over de betalingsproblematiek in uw sector?

Ontvang gratis de unieke EPR – Industry White Paper >

De ideale basis om uw eigen debiteurenbeheer te benchmarken!

 

4 belangrijkste oorzaken van laattijdig betalen in België

Schuldenaar in financiële moeilijkheden
Vooral in de klein- en groothandel komt het voor dat rekeningen niet worden betaald omdat de schuldenaar in financiële moeilijkheden zit.

Intentioneel laattijdig betalen
Bewust te laat betalen om zo zelf langer over cash te beschikken, komt vaker voor in de professionele dienstverlening.

Administratieve slordigheid
Professionele dienstverleners zijn ook vaker dan anderen het slachtoffer van de laksheid van hun klanten. Simpelweg door slordigheid vergeten hun klanten soms te betalen.

Betwistingen omtrent geleverde goederen en diensten
Betwistingen zorgen voor het achterblijven van betalingen, vooral in de bouwsector.

Intrum kent uw slechte betalers & recupereert meer

Wanneer één van uw klanten niet betaalt, is de kans zeer groot dat hij gekend is in onze databank. Wij kennen meer dan 500.000 wanbetalers in België!

Meer nog, wij hebben al met hen gecommuniceerd. En tijdens die contacten leerden wij de persoon in kwestie kennen:

  • Wij weten waarom hij/zij laattijdig betaalt.
  • Wij weten of de persoon geldproblemen heeft.
  • Wij weten of de persoon bewust te laat betaalt.
  • Wij weten op welke boodschappen de persoon reageert.
  • Wij weten hoe de persoon best te benaderen.
  • We weten hoe hem/haar best aan te sporen tot betaling.

U mag niet zomaar alle wanbetalers over dezelfde kam scheren. Afhankelijk van o.a. de oorzaak van het laattijdig betalen, reageert uw klant op andere, specifieke prikkels.

Waar andere incassobureaus een ‘one-for-all’ aanpak hanteren om uw geld te recupereren bij slechte betalers, kiest Intrum resoluut voor een aanpak op maat van uw specifieke klant!

Daardoor recupereren wij meer geld dan kleinere incassobureaus, die veel minder zicht hebben op de specifieke aard van elke unieke wanbetaler.

 

Onbetaalde klantenfacturen maximaal innen?

Kies voor onze incasso-aanpak op maat >

Intrum is niet voor niks de Nr 1 in België