Waarom een incassobureau voor kleine bedragen?

Sinds 1 juli 2014 behandelt de Rechtbank van Koophandel alle geschillen tussen ondernemingen over onbetaalde facturen, ongeacht het factuurbedrag. Voorheen werden geschillen over een bedrag van minder dan € 1.860 voor de vrederechter beslecht. Welke gevolgen heeft dit voor u als schuldeiser?

De kostprijs voor gerechtelijke invordering neemt toe

Overzicht kosten voor een onbetaalde factuur van € 150


Vredegerecht

- Dagvaardingskosten € 68,88 + BTW

- Rolrecht € 30 + BTW

- Rechtsplegingsvergoeding € 165 + BTW

 

Rechtbank van Koophandel

- Dagvaardingskosten € 68,88 + BTW

- Rolrecht € 100 + BTW

- Rechtsplegingsvergoeding € 165 + BTW

- Registratierecht € 50 + BTW

- Pleitzegels € 0,87

 

Kleine bedragen via gerechtelijke weg innen, is te duur

De kostprijs voor de invordering van een kleine factuur is bijna verdubbeld. In praktijk komt het er op neer dat schuldeisers kleine facturen steeds vaker “laten vallen” en afschrijven als “bad debt”. Dat is uiteraard een jammere evolutie.

Een oplopend aantal oninbare vorderingen zet uw organisatie voor een zo goed als onmogelijke taak. Om een verlies door afgeschreven vorderingen van € 10.000 goed te maken, moet een gemiddeld Belgisch bedrijf voor € 200.000 extra sales draaien!

 

Premium incassobureau biedt verschillende oplossingen:

Kies de incasso oplossing die best bij u past >

Maximale inning van kleine bedragen. Zonder onnodige gerechtskosten!

 

Hoe omspringen met incasso van kleine, onbetaalde facturen?

Voor ondernemingen die vaak kleine facturen uitsturen is een goede organisatie van het debiteurenbeheer nu levensnoodzakelijk. Kleine, onbetaalde facturen te snel en enkel innen via gerechtelijk weg, is niet rendabel.

  1. Belgische ondernemingen zetten best optimaal in op minnelijke invordering, zonder tussenkomst van de rechtbank.
  2. Wacht geen dag met het uitsturen van een betalingsherinnering wanneer een klant zijn factuur niet betaalt.
  3. Een vriendelijk telefoontje doet wonderen. Schakel onze Call Collect Service in: Onze dossierbeheerders sporen uw wanbetalers aan tot betaling via de telefoon. Laat-betalers opbellen en overtuigen, is hun vak.
  4. Wanbetaling tegengaan, start bij een heldere facturatie en het correct opvolgen van betalingen. Als u uw facturen zelf maakt, kies dan voor een facturatieprogramma dat automatisch betalingsherinneringen stuurt en een koppeling voorziet met een incassobureau.

Gerechtelijke invordering: verbetert de success ratio?

De vrederechter moedigde de partijen meer aan om tot een vergelijk te komen. In praktijk was dit meestal ten voordele van de schuldenaar.

Intrum is van mening dat een rechtbank van koophandel de zaken meer neutraal bekijkt, en dit is vaak ten voordele van de schuldeiser. In het algemeen is dit dus op het eerste zicht een goede zaak maar...

U moet wel over het nodige geduld beschikken. De gerechtelijke procedure is er niet sneller op geworden nu de rechtbank van koophandel overspoeld wordt met geschillen over een bedrag van minder dan € 1.860. Wie snel zijn geld wilt, doet er nog steeds best aan om de inning “minnelijk” te regelen.

 

Incassobureau voor kleine bedragen:

Intrum regelt uw minnelijke incasso >

Vermijd dure gerechtskosten!