Waarom onbetaalde ziekenhuisfacturen ophogen met invorderingskosten?

Hoe reageert u wanneer een patiënt zijn ziekenhuisfactuur niet tijdig betaalt? U stuurt een betalingsherinnering. Als u geluk heeft, volstaat dat om de patiënt tot betalen aan te sporen. Betaalt de patiënt nog steeds niet? Dan stuurt u een tweede en derde betalingsherinnering. Misschien brengt een telefoontje naar de patiënt soelaas?

Verwijlintresten & Forfaitair schadebeding: Signaalfunctie & verliesbeperkend

Sommige wanbetalers volharden en hopen dat u ooit zal stoppen met vragen naar uw geld. Het zijn die onbetaalde facturen die zorgen voor extra kosten en verlies.

Het is van belang om een escalatie in te bouwen richting de wanbetaler. Een signaal is nodig dat niet- en/of laattijdig betalen niet vrijblijvend is. De in uw algemene voorwaarden gestipuleerde verwijlintresten en forfaitaire vergoeding zijn hierbij onontbeerlijk.

In de gezondheidszorg is het belangrijk dat deze middelen op een sociaal verantwoorde manier worden toegepast. Het is geen goed idee om al meteen bij de eerste betalingsherinnering extra kosten in rekening te brengen maar zeker vanaf de volgende stappen.

Naarmate het invorderingsproces escaleert, verdient het ophogen van kosten een prominentere plaats in uw communicatie.

Financiële impact van het ophogen van kosten

Een door Intrum uitgevoerde benchmark wijst uit dat het effectief toepassen van de in uw algemene voorwaarden gestipuleerde verwijlintresten en forfaitair schadebeding het gemiddeld percentage van succesvolle invordering per dossier gevoelig verhoogt.

Door het aanrekenen van extra kosten, vermindert u uw verlies, beperkt u de kost van invordering en voorkomt u dat uw financiële marge afbrokkelt.

Kosten ophogen

Onbetaalde ziekenhuisfacturen ophogen met invorderingskosten

Het succesvol innen van ziekenhuisfacturen garandeert u een gezonde cash flow, waarmee u investeringen financiert.

Grote spelers uit de ziekenhuissector zijn het erover eens: “Het is zoeken naar een goed evenwicht. Enerzijds moet een zorginstelling op een sociaal verantwoorde manier te werk gaan en de patiënt centraal stellen. Anderzijds is het behalen van de financiële doelstellingen noodzakelijk voor het voortbestaan van de zorginstelling."

 

Optimaliseer uw credit management processen:

Roep de hulp in van onze ervaren zorgsector consultant >

Voor een optimaal resultaat. Op sociaal verantwoorde wijze.