Wetsontwerp Minnelijke Invordering Schulden Consument: De plenaire Kamer zet licht op groen

De plenaire Kamer heeft donderdag 27 april 2023 het licht op groen gezet voor een wetgeving die een reeks maatregelen invoert om consumenten beter te beschermen bij laattijdige betaling van facturen. Het wetsontwerp nieuw Boek XIX WER Schulden van de Consument werd goedgekeurd met 103 stemmen voor, 22 onthoudingen en geen stemmen tegen. Een eerste herinnering wordt gratis en er komt een plafond op de extra kosten bij een te late betaling!

Wat houden de nieuwe regels o.a. in?

  1. Een eerste herinnering voor een onbetaald schuld wordt gratis en de herinnering zal moeten vermelden of er mogelijk bijkomende kosten zijn bij een te late betaling. Bovendien moeten consumenten na de ontvangst van de eerste herinnering nog minstens 14 dagen de tijd krijgen alvorens eventuele extra kosten in rekening worden gebracht.
  2. Er komt ook een plafond op extra kosten bij te late betaling. Voor schulden onder de 150 euro kan er maximaal 20 euro bij komen. Bedragen de schulden meer dan 150 euro maar minder dan 500 euro, dan geldt een plafond van 30 euro plus tien procent op de schijf boven de 150 euro. Voor schulden boven 500 euro geldt een plafond van 65 euro plus vijf procent op de schijf boven de 500 euro (met een maximum van 2.000 euro).
  3. Tot slot komen advocaten en gerechtsdeurwaarders die schulden invorderen onder het toezicht van de FOD Economie te staan, zoals nu al het geval is voor incassobureaus.

Wanneer treedt de nieuwe wet in werking?

De nieuwe wetgeving treedt in werking de eerste dag van de vierde maand die volgt op de publicatie in het Staatsblad. Voor schulden uit bestaande contracten is de inwerkingtreding voorzien zeven maanden na de verschijning in het Staatsblad. De publicatie in het Staatsblad wordt verwacht voor de tweede helft van de maand mei 2023.

Nieuwe Wetgeving Minnelijke Invordering Schulden Consument
Abonneer op de Intrum Newsletter of bel ons om de bedrijfsimpact van de nieuwe regels te beheersen

Als u één van onze experts graag persoonlijk spreekt over de nieuwe regels, aarzel niet om contact op te nemen met uw accountmanager bij Intrum of bel 09 265 65 20 als u nog geen beroep doet op onze diensten.

Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen?