Ziekenhuizen lopen miljoenen mis

Tussen 2007 en 2010 is het aantal kwijtgescholden ziekenhuisfacturen met meer dan de helft gestegen. Door de economische crisis kunnen meer en meer patiënten hun facturen niet meer betalen.

Patiënten betalen vaker dan ooit hun ziekenhuisfactuur niet

In 2010 stond elk ziekenhuisbed gemiddeld voor 2.800 euro open. Dat is 47 % meer dan in 2007, blijkt uit de cijfers. Bijna twee derde van de Vlaamse ziekenhuizen hebben aan de enquête deelgenomen.

Niet-betalers zetten financiële marge van ziekenhuizen onder druk

Frederik Coussée, stafmedewerker bij Zorgnet Vlaanderen zegt in De Standaard: "Het gaat om de bedragen waarvan het ziekenhuis vermoedt dat ze het geld nooit zullen krijgen. Patiënten houden zich niet aan het afbetalingsplan of negeren aanmaningen."

Samengeteld wachten de ziekenhuizen op nog 49,1 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag dat op de helling staat!

Ziekenhuizen schelden steeds meer facturen kwijt. In 2007 verloren ze per bed gemiddeld 390 euro. In 2010 was dat al 600 euro. In 2010 liepen de 35 ziekenhuizen samen 10,5 miljoen euro mis door niet-betalers.

Deze verliezen zetten de financiële marge en toekomstige investeringen in de ziekenhuissector zwaar onder druk.

Ziekenhuisfactuur al te vaak een complete verrassing

Uit cijfers blijkt dat slechts 35% van de ziekenhuizen voldoende duidelijk communiceert over de prijs van een opname. Bij 33% van de ziekenhuizen is verwarring over de prijzen mogelijk. Dit zijn factoren die een belangrijke rol spelen bij latere niet-betaling. Dit toont aan dat een goed creditmanagementproces start vóór het uitsturen van de ziekenhuisfactuur.

Een efficënt facturatie- en incassoproces, goed opgeleide mensen en een performant systeem zijn cruciaal om deze negatieve tendens een halt toe te roepen!