Schuldvordering voor de toekomst

Intrum is een onderneming met een trots erfgoed. Maar boven alles hebben we een opwindende toekomst voor ons. De technologische vooruitgang van deze tijd, het nieuwe gedrag van de klanten van onze opdrachtgevers en het nieuwe aankoopgedrag, evenals disruptieve businessmodellen, hebben allemaal een invloed op ons en onze klanten.

Bij Intrum streven we er continu naar ons aanbod te verbeteren en nieuwe manieren te ontwikkelen om nog slimmer te werken. De combinatie van analyse en digitale innovatie opent de deuren voor nieuwe diensten op maat. We zullen dan ook in de toekomst blijven investeren in digitale gegevensoplossingen, om een nog betere relatie te ontwikkelen met de klanten van onze opdrachtgevers. Tegelijk zullen we blijven werken aan onze groei, zowel in de bestaande als in nieuwe markten. We zullen blijven bouwen aan onze positie als de onbetwiste marktleider.

Onze leiderspositie op de markt brengt een zware verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen ons werk enkel doen als we erin slagen het vertrouwen van onze opdrachtgevers en hun klanten te behouden, en het is dan ook belangrijk voor Intrum dat we onze positie als rolmodel binnen onze sector kunnen bewaken. Bij Intrum gaan we nog een stap verder dan alleen de naleving van de wetten, en onze ethische traditie vormt de kern van wie we zijn en wat we doen. We streven ernaar de hoogste normen aan te houden in alles wat we doen. We gaan hoogst professioneel te werk en we nemen verantwoordelijkheid voor onze acties.

Onze visie is dat Intrum vertrouwd en gerespecteerd wordt door iedereen die krediet verschaft en ontvangt. Met oplossingen die groei genereren en die de klanten van onze opdrachtgevers helpen schuldenvrij te worden, creëren we gedeelde waarden voor personen, ondernemingen en de maatschappij.

Door ons dagelijkse engagement om elke dag een beetje beter te worden dan gisteren brengen we het beste in elkaar naar boven. We groeien als individuen en als teams om de toekomst van Intrum vorm te geven, en om grotere waarde te creëren voor onze opdrachtgevers en hun klanten. Verandering is een constante in onze wereld, maar we blijven ons altijd ontwikkelen, en nemen het voortouw op weg naar een gezonde economie.