Een betere liquiditeitspositie: vijf tips voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven kunnen laattijdige betalingen een probleem zijn – veel kmo's ervaren immers druk om langere betalingstermijnen te aanvaarden dan ze comfortabel vinden. Dus wat kunnen ze doen om hun liquiditeitspositie te verbeteren?

Omdat een zorgeloze kaspositie niet zo vanzelfsprekend is, hebben we enkele tips verzameld om uw bedrijf draaiende te houden.

Veel kleine ondernemingen hebben niet heel veel financiële bewegingsruimte, en laattijdige betalingen kunnen u blootstellen aan het risico op faillissement. Een strikt beheer van kosten en inkomsten levert u een appeltje voor de dorst op.

Stel een overzicht van uw liquiditeit op

Door gebruik te maken van een liquiditeitsbudget kunt u plannen voor de toekomst, omdat u zo kunt zien wanneer u voldoende geld op uw rekening hebt om kosten te betalen. Houd de situatie goed in de gaten: zo behoudt u de controle en kunt u maatregelen nemen voordat u in de problemen komt.

Leg kortere betalingstermijnen op

De termijn tussen de verkoop van een product of een dienst en het tijdstip waarop het geld op uw rekening staat, heeft een enorme impact op uw cashflow. Die termijn is het liefst zo kort mogelijk, want het krediet dat u klanten biedt, wordt gewoonlijk niet gewaarborgd door activa. 

Tips:

  • Houd u aan een tijdige facturatieroutine zodat u sneller wordt betaald.
  • Vermeld op uw factuur een zo kort mogelijke betalingstermijn.

Deze twee tips verkorten de kredietperiode, wat betekent dat u over meer van uw eigen geld kunt beschikken. 

Plan activiteiten in een winstbudget

Een prestatiebudget is een andere manier om activiteiten te plannen dan gewoon door naar uw liquiditeit te kijken. Het biedt een overzicht van wat het kost om het bedrijf te runnen, in verhouding tot de inkomsten die u in dezelfde periode genereert. Daardoor krijgt u informatie over hoe winstgevend uw bedrijf al dan niet is. 

Volg openstaande facturen goed op

Er kunnen tal van redenen zijn waarom een klant niet op tijd betaalt. Sommige klanten hebben zelf moeite met hun cashflow, andere zijn gewoon slecht georganiseerd en weer andere betalen opzettelijk te laat.

U kunt natuurlijk van alles veronderstellen en alles gewoon laten betijen, maar een tijdig verstuurde herinnering is een eenvoudige stap die heel wat problemen kan oplossen.

Krijg uw financieel beheer onder controle

Als u een zaak runt, is er heel wat bij te houden. Zorg ervoor dat u over de juiste hulp beschikt zodat u altijd een goed inzicht hebt in uw financieel beheer. Zo hebt u de tijd om aan uw bedrijf te werken, wetende dat uw financiën in goede handen zijn en dat u op de hoogte wordt gebracht zodra er iets is.

Wat veel bedrijven nodig hebben, is gespecialiseerde hulp. Intrum bevindt zich in een ideale positie om kmo's die moeite hebben met laattijdige betalingen te helpen. We gebruiken onze data, kennis en expertise om ervoor te zorgen dat u wordt betaald. En tegelijkertijd zorgen we voor uw klanten en beschermen we uw reputatie.

Vraag nu prijsofferte voor onze kmo incassodiensten >