European Payment Report

Het Europees Betalingsrapport beschrijft de impact die laattijdige betalingen hebben op de ontwikkeling en de groei van Europese bedrijven. Dankzij de resultaten van dat rapport krijgen we een beter inzicht in hoe Europese bedrijven denken over het betalingsgedrag in hun land.

Vraag het European Payment Report 2018 aan

Vul de velden in en klik "verzenden":

Over het rapport

Het Europees Betalingsrapport is gebaseerd op een enquête die tussen februari en maart in 29 Europese landen tegelijk wordt uitgevoerd. Voor dit rapport verzamelden we gegevens van duizenden bedrijven over heel Europa, om inzicht te krijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van de Europese bedrijven.

Het rapport brengt het debat op gang

Aan de hand van dit uitvoerige onderzoek bij Europese bedrijven creëren we bewustzijn en lokken we het debat uit in de politiek en in de media, bijvoorbeeld over de impact van laattijdige en niet-betalingen op de Europese economie. We nemen deel aan congressen en vergaderingen in Brussel, om de EU-afgevaardigden te informeren over de situatie en over de beste aanpak om in Europa een gezonde economie en betalingen met meer zekerheid tot stand te brengen.

Hoogtepunten

• In tegenstelling tot de politieke ambitie toont het nieuwste Europees Betalingsrapport dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) over heel Europa gedwongen worden langere betalingstermijnen te aanvaarden van andere, vaak grotere, bedrijven.
• Het rapport toont een onthutsende toename van dit probleem in 2017. Meer dan zes op tien (61 procent) bedrijven klagen nu dat ze gevraagd worden langere betalingstermijnen te aanvaarden dan ze comfortabel vinden, terwijl dat er vorig jaar nog maar vier op tien waren.

Laattijdige betalingen

Het probleem lijkt een vicieuze cirkel te worden, waarbij bedrijven die hun betalingen laattijdig ontvangen, op hun beurt gedwongen worden hun onderaannemers later te betalen. Vier op tien (40%) bedrijven geven toe regelmatig te laat te betalen. Door deze verontrustende ontwikkeling neemt de vraag van bedrijven om striktere betalingsregels toe.
“Hoewel ik blij ben te merken dat de Europese bedrijven nu over het algemeen enigszins positievere toekomstvooruitzichten hebben, is het alarmerend dat de betalingscultuur de verkeerde richting uitgaat. Sommige bedrijven duwen de contractuele betalingstermijnen voor subleveranciers in de richting van 90 dagen of langer en betalen opzettelijk later dan overeengekomen. Dat heeft een ernstige impact op de economische omgeving. Er zijn dringend nieuwe initiatieven nodig om een radicaal nieuwe cultuur van strikte betalingen in te voeren." Mikael Ericson, CEO & Voorzitter Intrum

Richtlijn achterstallige betalingen

Heel wat betalingen in commerciële transacties tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheden worden later uitgevoerd dan werd overeengekomen. Voor bedrijven is dit een dure zaak. Om de Europese bedrijven, en in het bijzonder kmo's, te beschermen tegen laattijdige betalingen, nam de EU in februari 2011 Richtlijn 2011/7/EU aan, voor de bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer. De richtlijn beveelt voor bedrijven een maximale betalingsperiode van 60 dagen aan, en voor overheden 30 dagen.

Meer weten over de Europese richtlijn achterstallige betalingen [http://ec.europa.eu/growth/smes/support/late-payment/]