Wekom in de 90 procenteconomie: Wat met uw omzetcijfer?

Het ziet er naar uit dat wij na de corona lockdown beland zijn in een economie die op 90 procent draait: een 90 procenteconomie. Bedrijven zien zich verplicht hun werking bij te sturen en dat weegt op de productiecapaciteit, het omzetcijfer, de kosten en de winstmarge. Toch kunnen Belgische bedrijven zonder al te veel kleerscheuren uit de coronacrisis komen als ze goed waken over hun financiële gezondheid in de anderhalvemetereconomie.

Lagere productiecapaciteit en hogere kosten

De regels voor social distancing dwingen bedrijven de werkvloer te herorganiseren. In Trends Magazine lezen wij eind mei 2020 hoe Kinepolis impulsaankopen van snoep, drank en popcorn misloopt doordat geen zelfbediening in de shops is toegelaten. Enkel vooraf bestellen via de website kan, maar het is weinig waarschijnlijk dat die online verkoop een even hoog verkoopcijfer genereert.

Ook op de zaalbezetting is een negatieve impact van de coronamaatregelen voelbaar. Elk bezoekersgezelschap zal aan beide zijden minstens twee lege stoelen hebben en een volledig lege rij voor en achter zich.

Het betreden en verlaten van de zaal zal er dan weer erg geregisseerd aan toe gaan, wat extra personeel vraagt. Naast een sterk teruggelopen capaciteit, doet zich dus een stijging van de variabele kosten voor. Dat alles weegt op de marges.

Welkom in de 90 procenteconomie of legestoeleneconomie

Dezelfde verhalen horen wij bij restaurants. Tafeltjes worden verwijderd om de anderhalve meter afstand te garanderen. De menu wordt ingekort om keuzestress te vermijden en de bediening vlotter te laten verlopen.

"In het beste geval draaien restaurants aan 50 tot 60 procent van hun capaciteit in de anderhalvemetereconomie", verklaart Dominique Michel, de CEO van de belangenorganisatie Comeos, in de pers.

De horeca behoort dan ook, samen met de amusementssector, de retail en de transportsector tot de hardst geraakte sectoren. Andere sectoren doen het beter. Gemiddeld zou onze economie terugvallen op 90% van haar capaciteit, zo becijferden economen.

Voor België betekent zo’n 90 procenteconomie jaarlijks 50 miljard euro minder aan geproduceerde welvaart. Bovendien mist onze overheid jaarlijks 25 miljard aan belastinginkomsten.

Anderhalvemetereconomie: Bijna 90 procent kan doorgaan

Rabobank becijferde dat negentig procent (89%) van de economische activiteit met ten minste 1,5 meter afstand kan plaatsvinden, waarvan 43% helemaal vanuit huis. Home office is vooral mogelijk in de ICT, zakelijke dienstverlening en bij financiële instellingen.

In de landbouw, bouw en industrie is thuiswerken vrijwel onmogelijk, maar kan het werk wel zo georganiseerd worden dat 1,5 meter afstand tussen werknemers gegarandeerd is.

Zo’n 11% van de Belgische economie kan niet op 1,5 meter afstand plaatsvinden. Het gaat dan vooral om de horeca, zorg en bepaalde dienstverlening.

Wordt een 90 procenteconomie de nieuwe realiteit?

De theoretische berekening van de 90 procenteconomie heeft een aantal beperkingen:

  1. Positief voor de economie is dat sommige beroepscategorieën, waarvan men dacht dat ze niet op 1,5 meter kunnen plaatsvinden, toch aan de slag gaan. Kappers bijvoorbeeld.
  2. Het ingevoerde thuiswerk leidt in bepaalde gevallen tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit, zo bleek al uit vroegere thuiswerk experimenten met o.a. call center medewerkers. De coronamaatregelen kunnen voor sommige beroepen dus ook leiden tot een omzetverhoging.
  3. Het feit dat een beroep valt in de categorie van jobs die op anderhalve meter kunnen worden uitgeoefend, betekent niet dat er geen kosten zijn om die social distance te garanderen of dat men op volle snelheid zal kunnen draaien.
  4. Het onderzoek kijkt uitsluitend naar de aanbodzijde: Wat kan er nog worden geproduceerd in de anderhalvemetereconomie? Dat betekent nog niet dat de consument klaarstaat om de aangeboden diensten en producten af te nemen. Sommigen zullen bijvoorbeeld een restaurant- of cafébezoek achterwege laten uit veiligheidsoverwegingen, anderen omdat ze het financieel moeilijk hebben omwille van jobverlies.
  5. Het onderzoek houdt evenmin rekening met haperende supply chains. Nu de Belgische economie terug opleeft, dreigen tekorten. Die dynamiek kan nog maandenlang instabiliteit veroorzaken want sommige landen, die belangrijk zijn in onze bevoorradingsketens, staan nog maar aan het begin van een corona uitbraak.

Echt exact is de inschatting van een 90 procenteconomie dus niet. De realiteit kan beter uitvallen of harder zijn. Toch moeten wij aannemen dat het bbp, en dus ook de omzet van de meeste bedrijven, in 2020 een pak lager zal liggen.

De Belgische economie zou in 2020 volgens in juni gepubliceerde cijfers van het Planbureau krimpen met 10,6 procent. Dat is een pessimistischer beeld dan voorspellingen in april, toen men nog uitging van een krimp met 8 procent dit jaar.

“Belgische economie zal in 2020 grootste krimp sinds WOII noteren”

Bijna de helft van de Belgen (43%) doet minder uitgaven sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land, volgens het European Consumer Payment Report van Intrum. “Met de opening van de restaurants en cafés, zeg maar het opendraaien van de bierkraan, zullen we de geldkraan niet meteen terug open draaien,” voorspelt Christophe De Boeck, Commercieel Directeur van intrum.

90 procenteconomie - Uitgaven consumenten dalen
90 procenteconomie - Uitgaven consumenten dalen

Waarom is het risico groot dat de vraag zich op korte termijn niet volledig herstelt?

  1. Veel Belgen zullen de komende maanden minder consumeren simpelweg omdat ze er het geld niet voor hebben. Een deel van de mensen die hun job verloren tijdens de lockdown, hebben hun kleine spaarbuffer ondertussen grotendeels opgebruikt en dreigen vanaf het derde kwartaal moeite te krijgen om hun schulden af te lossen.
  2. Een andere reden voor de dalende vraag is een sterke daling van het consumentenvertrouwen. Bij de actieve bevolking speelt de vrees om zijn job te verliezen, als dat nog niet is gebeurd. Geen onterechte vrees want de Nationale Bank van België rekent op bijna 190.000 extra werklozen dit jaar.
  3. Als de oudere generaties, die wel koopkracht hebben, nog lange tijd minder consumeren omwille van veiligheidsoverwegingen, is een snelle heropleving van de vraag zeer onwaarschijnlijk.
  4. De afgelopen decennia is er een verschuiving geweest van 'materialistisch consumeren' naar 'ervaringsconsumeren': Toerisme, cultuur en amusement waren jaren de grote stijgers. Net deze groeimotoren van onze economie zijn nu sterk geraakt door de coronavirus pandemie.
  5. Ook het ondernemersvertrouwen heeft een forse duik genomen, blijkt uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België. Bedrijven zullen de komende periode minder investeren.

 

Meer weten over de impact van Covid-19 op de consumentenuitgaven?

 

Ontvang het “European Consumer Payment Report 2020” >

 

Zowel consumenten- als ondernemersvertrouwen kelderen in de 90 procenteconomie

Consumentenvertrouwen in de 90 procenteconomie
Consumentenvertrouwen in de 90 procenteconomie (Bron: Nationale Bank Van België)
Ondernemersvertrouwen in de 90 procenteconomie
Ondernemersvertrouwen in de 90 procenteconomie (Bron: Nationale Bank van belgië)

Uw omzet in 2020: Vermijd dat oninbare facturen nog meer schade aanrichten

Een economie die slechts op 90 procent draait, heeft een grote impact op uw bedrijfsresultaten. Uw cashflow daalt gemakkelijk met 20 procent en de nettowinst kan helemaal verdampen.

Hoe de Belgische economie en de vraag evolueert, heeft u als bedrijfsleider niet onder controle.

Waar u wel over kan waken, is de financiële gezondheid van uw eigen onderneming. Wist u dat Belgische bedrijven gemiddeld 3,5% van hun jaaromzet verliezen omwille van facturen die niet geïnd geraken? Klanten die laattijdig betalen hypothekeren de overlevingskansen van uw bedrijf.

Uw financiële afdeling staat vandaag voor een aartsmoeilijke uitdaging. Enerzijds is het van levensbelang dat oninbare facturen uw al erg aangetaste omzetcijfer geen bijkomende schade berokkenen. Anderzijds is het gevaar op reputatieschade en klantenverlies in deze harde tijden groter dan ooit, als u geen oog heeft voor klantvriendelijkheid bij de recuperatie van achterstallige factuurbedragen.

De organisatie van uw financiële administratie perfectioneren, is in de 90 procenteconomie cruciaal voor de financiële gezondheid van uw onderneming.

Laat onze experts - geheel vrijblijvend - een scan maken van uw financiële administratie. U ontvangt een helder rapport met direct toepasbare verbeterpunten:

 
Vraag een scan van uw financiële administratie >

 

Capaciteit om open facturen te betalen daalt in de 90 procenteconomie

De capaciteit om openstaande facturen te betalen, daalt vandaag zowel in huishoudens als in bedrijven. Gezinnen worden in toenemende mate geconfronteerd met (tijdelijke) werkloosheid en verlies van inkomen. Bedrijven zien hun verkoop dalen en cashflow achteruit gaan.

Lopen uw klantentegoeden op?

Wij doen, bij Intrum, ons uiterste best om oplossingen voor schuldinvordering te vinden die aangepast zijn aan de huidige, sociale en economische realiteit maar ook aan de specifieke situatie van uw klant. Wij luisteren, tonen begrip en helpen uw klant opnieuw schuldenvrij worden.

Een compleet arsenaal aan ervaren dossierbeheerders, digitale betaaloplossingen, klanteninzichten, een call center en bemiddelaars staan bij Intrum voor u klaar wanneer facturen onbetaald blijven. Op een klantvriendelijke manier staan wij zo garant voor een maximale recuperatie van uw geld in de '90% economie'.

Ontvang gratis de Survival gids voor Belgische bedrijven in coronatijden

We geloven bij Intrum dat een goed draaiende financiële administratie cruciaal is voor de financiële gezondheid van uw onderneming. Vooral in deze moeilijke tijden!

Niet alleen financiële slagkracht maar ook vindingrijkheid en wendbaarheid zijn nodig om de komende periode op volle snelheid te kunnen draaien. Wij zijn er om u te helpen overleven in een 90 procenteconomie.

Wenst u een exemplaar van onze ‘Checklist - 12 essentiële vragen om te overleven in coronatijden’ te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u de checklist.

Survival gids voor Belgische bedrijven in coronatijden
Survival gids voor Belgische bedrijven in coronatijden
It is not the most intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself.
Charles Darwin