Aanpassing van de wettelijke rentevoeten voor betalingsachterstanden

Met een vaste frequentie worden de wettelijke rentevoeten voor betalingsachterstanden aangepast. In handelstransacties om het half jaar, in niet handelstransacties wordt de wettelijke intrestvoet voor een gans jaar bij het begin van het jaar vastgelegd.

Als algemene stelregel geldt: een wettelijke rentevoet is van toepassing wanneer er geen contractuele / conventionele intrest werd vastgelegd met de klant. In sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld energie, zijn echter afwijkende regelingen van toepassing.

Nieuwe wet komt eraan

Op dit moment zit een nieuw boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht in de laatste fase van het wetgevend proces. Belangrijkste doel van deze nieuwe wet is het reglementeren van kosten en intresten aan de consument bij betalingsachterstanden. Op moment van dit schrijven is de impact (onder andere op de wettelijke rentevoeten) nog niet volledig duidelijk. Maar dat die impact er komt, is zeker.

Wil u op de hoogte blijven van deze impactvolle wetswijziging?

Schrijf u in voor ons Webinar over het Wetsontwerp voor de Minnelijke Invordering van schulden op particulieren.

Het hoeft u niet te verwonderen dat met de algemene prijs- en rentestijgingen ook de wettelijke rentevoeten aan een opwaartse beweging bezig zijn ten opzichte van 2022.

Indien u de impact van deze rentestijgingen op uw klant tot een minimum wil beperken, doet u er goed aan uw invorderingsprocessen op punt te zetten en uw klanten te faciliteren bij een stipte betaling. Daarbij kan Intrum u zeker adviseren.

Hieronder vindt u de nieuwe wettelijke rentevoeten:

 

  • Voor het 1ste semester 2023 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 10,5%
  • De wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5,25%

 

Bron: Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties | FOD Financiën (belgium.be)

 

Wenst u meer informatie?

Stel hier uw vraag >