Aantal onbetaalde verzekeringspremies stijgt in België

Datassur, dat de zwarte lijst in de verzekeringssector beheert, slaat alarm in De Tijd van 29 april 2014. In 2013 noteerde Datassur 82.483 nieuwe registraties tegenover 76.897 in 2012, een stijging van meer dan 7%.

Aantal onbetaalde verzekeringspremies stijgt in 2013

In totaal staan er nu 215.000 Belgen op de zwarte lijst van de verzekeringsmaatschappijen, waarschuwt Wauthier Robyns van Assuralia op 6 juni 2014 in het radionieuws.

De economische crisis zorgt er, volgens Datassur, voor dat steeds meer mensen er niet in slagen om al hun facturen op het einde van de maand te betalen. Ook verzekeringspremies zijn daarvan het slachtoffer.

Een verzekeringsnemer wordt geregistreerd in de databank van Datassur wanneer:

  • hij zijn verzekeringspremie niet betaalt (95% van de gevallen)
  • hij weigert de overeengekomen franchise terug te storten aan de verzekeraar
  • hij verzekeringsfraude heeft gepleegd

Geregistreerde verzekeringsnemers worden niet automatisch van verzekering uitgesloten maar de nieuwe verzekeraar kan een hogere verzekeringspremie eisen of strengere voorwaarden opleggen. Registraties die het gevolg zijn van het niet betalen van een verzekeringspremie of een franchise worden 3 jaar bijgehouden. Registratie in geval van aangetoonde fraude blijft 10 jaar bewaard.

Laattijdig betalen in de verzekeringssector

Eind 2013 lanceerde Intrum een studie omtrent het betalingsgedrag van en de financiële situatie waarin de particulier zich bevindt. Ook u als verzekeringsprofessional haalt wellicht veel nuttige informatie uit deze studie. Zo gaf één op drie Belgen (32%) aan dat ze in de afgelopen zes maanden al eens een factuur niet of niet tijdig betalen omwille van financiële redenen.

In vergelijking met andere sectoren, valt het probleem van wanbetaling in de verzekeringssector op het eerste zicht nog mee. Op de vraag welke facturen te laat worden betaald, antwoordt slechts 5% dat de verzekeringspremie na de gespecifieerde periode wordt betaald, 6% laat het variëren, maar ruim 89% heeft alvast de intentie de verzekeringspremie op tijd te betalen.

Daarmee scoort de verzekeringssector net iets minder goed dan huren en hypotheken, maar bijvoorbeeld duidelijk beter dan onderwijsfacturen.

Probleem wanbetaling ernstiger bij facultatieve verzekeringen

Uit onze ervaringen weten we dat het verplichte karakter van bepaalde verzekeringen een belangrijke rol speelt. De impact van de algemene financiële situatie op laattijdtig betalen van de verzekeringspremie is veel meer uitgesproken bij facultatieve verzekeringen.

Hoe verzekeraars omgaan met onbetaalde verzekeringspremies?

Nogal wat verzekeraars gaan, na het versturen van een aantal betalingsherinneringen, vrij snel over tot een schorsing of opzegging van de verzekeringspolis. Nochtans beperkt u, als verzekeraar, het aantal opzeggingen en schorsingen best tot een absoluut minimum. Een nieuwe verzekeringsklant werven, kost tot zeven keer meer dan een bestaande klant behouden!

4 stappen voor een optimale inning van onbetaalde verzekeringspremies:

  1. Laat uw debiteurenbeheer doorlichten door één van onze credit management consultants
  2. Voorzie na uw betalingsherinneringen een voldoende lang traject van minnelijke invordering
  3. Reken op een expert in internationale invordering wanneer de verzekeringsnemer naar buitenland is verhuisd
  4. Een telefoontje doet wonderen. Met Call Collect spoort u een belangrijk deel van uw wanbetalers aan tot onmiddellijke betaling


Onbetaalde verzekeringspremies innen?

Reken op de invordering experts van Intrum >

Maximale inning. Minimale kost