Debiteurenbeheer uitbesteden : 6 goede redenen

Het economisch verlies van Belgische ondernemingen door het afschrijven van oninbare vorderingen is in 2019 opnieuw erg hoog: 3,5 % van de totale omzet – goed voor een verloren omzet van enkele miljarden euro!

Nog te vaak wachten Belgische bedrijven te lang met het inschakelen van een externe credit management specialist. In landen zoals Finland en Duitsland, leidt het vroeger uitbesteden van debiteurenbeheer tot:

  • een betere kredietrisico positie,
  • minder liquiditeitsproblemen en
  • minder faillissementen.

1. Meer geld innen dankzij uitbesteden debiteurenbeheer

De dossierbeheerders van Intrum hebben een duidelijk doel voor ogen. Over de volledige invorderingsketen zoveel mogelijk geld innen, op een zo snel mogelijke manier en aan een zo laag mogelijke proceskost. De dossierbeheerders van Intrum worden voortdurend getraind en hebben bovendien pakken ervaring.

 

Reken op onze specialisten debiteurenbeheer:

Kies een incasso oplossing op maat van uw bedrijf >

Niemand anders volgt uw wanbetalers zo nauwgezet op!

 

2. Goed debiteurenbeheer start bij contract management & acceptatiebeleid

Een gezond contract management & acceptatiebeleid vereist een doorgedreven kennis van:

  • credit management technieken
  • wetgeving terzake
  • lokale gewoonten & gebruiken wanneer u internationaal handel drijft

Onze credit management experts staan u bij met praktisch advies.

 

3. Proces automatisatie van debiteurenbeheer

Een verhoogde graad van automatisering zorgt voor een substantiële daling van de manuele workload (en dus een daling van de kost) en een verhoogde kwaliteit (lagere kans op manuele fout). Wereldwijd helpt Intrum kleine, middelgrote en grote bedrijven bij het optimaliseren van hun omzet, winst en cash flow. Onze consultants bezorgen u een totaalbeeld op vlak van processen, mensen, systemen & kpi’s en formuleren concrete actiepunten.

 

4. Slimmer debiteurenbeheer leidt tot minder kosten

Door het realiseren van schaalvoordelen is Intrum in staat om de proceskost blijvend te verlagen. Wij zijn bovendien sterke voorstander van AI-gedreven debiteurenbeheer: Wij voorzien voor elk type debiteur een aanpak op maat zodat wij het invorderingstraject kunnen inkorten en sneller innen.

 

5. Snellere actie dankzij uitbesteding debiteurenbeheer

Uw eigen mensen vinden vaak niet de tijd om snel te reageren wanneer een betaling achterblijft. Nochtans is snel actie ondernemen een belangrijke voorwaarde! Hoe langer u een openstaande vordering laat liggen, hoe kleiner de kans op succesvolle inning.

De klok tikt. Hoe snel onderneemt u actie bij wanbetaling?

 

6. Smart Sourcing & kennis delen

Bedrijfsprocessen uitbesteden, gaat meestal gepaard met sociale onrust. Bij Intrum onderzoeken wij altijd hoe we uw menselijk kapitaal en bijhorende expertise kunnen benutten. Op die manier wordt niet alleen werkzekerheid geboden, maar wordt ook expertise gedeeld. Wanneer u uw debiteurenbeheer gedeeltelijk uitbesteedt aan Intrum, geniet uw organisatie van een leercurve. Uw medewerkers krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in het domein waar ze specialist zijn.

 

Debiteurenbeheer uitbesteden?

Vraag nu prijsofferte >

Voor de uitbesteding van uw debiteurenbeheer