Belgische bedrijven verlagen kosten en verharden kredietbeleid ter voorbereiding op historische recessie.

Intrum publiceert, na de speciale Covid-19 White Paper Editie van deze zomer, vandaag het volledige European Payment Report 2020. De resultaten laten zien dat de nationale economieën in Europa zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Covid-19 heeft vandaag nog geen ernstige impact op het betalingsgedrag in België maar bedrijven moeten waakzaam blijven.

  • De helft van de Belgische bedrijfsleiders zegt dat een pan-Europese recessie in de komende twaalf maanden een van de grootste uitdagingen vormt.
  • Bijna de helft van de Belgische respondenten (45%) is van plan kosten te besparen.
  • B2B klanten vertonen een betalingskloof van 3 dagen. Belgische overheden zijn stipter geworden dan vorige jaren maar behouden een betalingskloof van 6 dagen. Vergelijking van het pre- and post lockdown betalingsgedrag wijst wel op aanzienlijke vertragingen bij bedrijven en overheid, niet bij de particulier.
  • Drie op tien Belgische bedrijven (28%) is van plan om betalingen sneller veilig te stellen, wat wijst op een verharding van het kredietbeleid.
  • Bijna de helft van de Belgische bedrijfsleiders (49%) ziet het betalingsrisico de komende twaalf maanden toenemen.

 

Recessie slaat ook hard toe bij Belgische bedrijven

Niet alleen andere Europese landen voelen een economische terugval. Ook in België zegt bijna vijf op de tien Belgische bedrijfsleiders dat een pan-Europese recessie in de komende twaalf maanden een van de grootste uitdagingen vormt als het gaat om tijdig betalingen ontvangen van klanten.

“Bedrijven zijn volop bezig met het nemen van maatregelen om zich voor te bereiden op de recessie die volgt op de coronapandemie. Door lagere inkomsten is de cashflow van bedrijven overal in Europa afgenomen en is de druk op hun uitgaande betalingen toegenomen. De impact op het internationale betalingslandschap is dramatisch,” zegt Christophe De Boeck, commercieel directeur bij Intrum.

De betalingskloof blijft voorlopig stabiel, de coronacrisis kan roet in het eten gooien

Belgische bedrijven zijn er de afgelopen jaren in geslaagd de betalingskloof, de tijd die verloopt tussen de vastgelegde betalingstermijn en de effectieve betalingstermijn, te dichten. B2B klanten vertonen een betalingskloof van 3 dagen. Belgische overheden zijn stipter geworden dan vorige jaren maar behouden een betalingskloof van 6 dagen.

Over het algemeen kunnen wij stellen dat vandaag in België minder lange betalingstermijnen worden toegestaan en dat die bovendien beter worden gerespecteerd dan in het merendeel van de andere, Europese landen. Dat neemt niet weg dat bij drie op tien Belgische bedrijven een toenemende betalingskloof een reëel risico vormt voor de duurzame groei in de komende periode.

Pre-lockdown vs post-lockdown betalingsgedrag: Eerste cijfers ontmoedigend

Door de coronacrisis kan het snel opnieuw slechter gaan met het betalingsgedrag in ons land. De effectieve betalingstermijn van bedrijfsklanten is sinds de corona uitbraak met 20% toegenomen. Bij overheidsklanten steeg de effectieve betalingstermijn met 12%. Bij particuliere klanten konden wij in de post-lockdown periode nog geen noemenswaardige stijging van de effectieve betalingstermijn vaststellen, wat ongetwijfeld een positief effect is van de ondersteunende overheidsmaatregelen voor huishoudens, zoals de regeling voor tijdelijke werkloosheid.   

Belgische bedrijfsleiders zijn pessimistisch: bijna de helft (49%) ziet het risico van debiteuren de komende twaalf maanden toenemen. Niet minder dan 15 procent zegt dat het ‘aanzienlijk’ zal toenemen. De druk op bedrijven door de afname van hun liquiditeit stijgt, waardoor velen van hen op zoek moeten gaan naar alternatieve manieren om geld vrij te maken.

Recessie: Risico op wanbetaling in volgende 12 maanden
Recessie: Risico op wanbetaling in volgende 12 maanden - Bron: European Payment Report 2020 (Intrum)

“Ondanks de inspanningen van Belgische bedrijven op het vlak van credit management in de afgelopen jaren, kan de betalingskloof door de coronacrisis snel opnieuw een groeiende zorg worden. Als de bedrijfswereld niet massaal zijn financiële administratie klaarstoomt voor een tsunami aan onbetaalde facturen, zal de coronacrisis alsnog een groeiend aantal bedrijven in moeilijkheden brengen.” zegt Christophe De Boeck, commercieel directeur van Intrum.

Belgische bedrijven staan financieel sterker dan hun Europese tegenhangers

Een lichtpunt is dat Belgische bedrijven de recessie ingaan vanuit een relatief sterkere positie. Hoewel één op vijf (18%) liquiditeitskrapte ervaart, schatten Belgische bedrijven de impact van laattijdige betalingen vandaag lager in dan bedrijven in de rest van Europa.

In de rest van Europa ziet twee op drie bedrijven (67%) kredietverliezen vandaag reeds als problematisch, in België is dit het geval voor ‘slechts’ één op drie bedrijven (34%). Belgische bedrijven (17%) worden momenteel nog veel minder door late betalingen gehinderd in hun groei dan bedrijven in de rest van Europa, waar bijna de helft van de bedrijven (46%) zijn groeiobjectieven nu al in vraag moet stellen.

Belgische bedrijven verlagen kosten en verharden kredietbeleid

Om hun bedrijf te beschermen ter voorbereiding op een economische recessie, is bijna de helft van de Belgische respondenten (45%) van plan kosten te besparen, terwijl één op drie (33%) voorzichtiger wordt met betrekking tot het aangaan van schulden.

Drie op tien Belgische bedrijven (28%) is van plan om betalingen sneller veilig te stellen, wat wijst op een verharding in het kredietbeleid. Dat laatste blijkt ook uit een aantal andere elementen in het European Payment Report 2020. Slechts 17% van de Belgische bedrijven aanvaarden langere betalingstermijnen om te voorkomen dat een klant failliet gaat, minder dan de helft van hun Europese tegenhangers (35%). Slechts één op drie Belgische bedrijven (38%) aanvaardt langere betalingstermijnen om de goede relatie met de klant te bewaren, bij de Europese tegenhangers is dat twee op drie (69%).

“De schaamte om achter hun centen aan te gaan, lijkt te zijn verdwenen bij Belgische bedrijven. Die evolutie komt net op tijd, nu onze economie een donkere periode ingaat.” reageert Christophe De Boeck. “Belangrijk is dat Belgische bedrijven die discipline aanhouden maar toch ook voldoende solidair zijn. Klanten financiële ademruimte geven wanneer een faillissement dreigt, is ook een kwestie van zelfbehoud.”

Hoe Belgische bedrijven omgaan met betalingstermijnen
Hoe Belgische bedrijven omgaan met betalingstermijnen - Bron: European Payment Report 2020 (Intrum)

Over Intrum

Intrum is sinds 1898 de toonaangevende financiële dienstverlener op het gebied van credit management services. Wij helpen opdrachtgevers succesvol te zijn door voor hun klanten te zorgen. Als marktleider realiseert Intrum verbeteringen binnen betalingsprocessen, een hogere efficiëntie en een toename van de cashflow bij haar opdrachtgevers.

Intrum heeft ongeveer 80.000 opdrachtgevers in de 25 landen waarin we aanwezig zijn. Onze opdrachtgevers zijn actief in talrijke sectoren. Wij zijn gespecialiseerd in het bijstaan van grote bedrijven en financiële instellingen met grote volumes aan vorderingen. Tot onze klanten behoren echter ook tienduizenden kmo’s.

Bij Intrum werken ongeveer 10.000 mensen. We helpen onze opdrachtgevers bloeien door te zorgen voor hun klanten. Dit bereiken we met ongeveer 250.000 klantencontacten die onze medewerkers dagelijks hebben, waarbij we onze opdrachtgever helpen om betaald te geraken en mensen en bedrijven helpen schuldenvrij worden.

Door te zorgen voor duurzame betalingsstromen tussen bedrijven en individuen, vervullen wij een belangrijke functie in de samenleving en bevorderen wij een gezonde economie.

Over het European Payment Report 2020

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betalingsgedrag en het toekomstperspectief van ondernemingen: het European Payment Report. Met bijna 10.000 respondenten over 29 landen (voor België 560 ondernemingen) is dit rapport toonaangevend.

Dit jaar viel de uitbraak van corona midden in de enquêteringsperiode. Omdat de helft van de respondenten de vragenlijst na de uitbraak van corona invulden, bevat het rapport interessante pre-/post-corona vergelijkingen.

Download het European Payment Report 2020

Het 'European Payment Report 2020' beschrijft de impact die laattijdige betalingen hebben op de ontwikkeling van uw bedrijf. Dankzij dit rapport krijgt u een helder zicht op het betalingsgedrag van Belgische bedrijven, particulieren en overheden.

 

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u het European Payment Report.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Payment Report 2020
European Payment Report 2020