Covid-19 en de ”New Definition of Default” zullen de financiële markten bepalen in 2021

De beslissing om opnieuw een algemeen betalingsuitstel voor particulieren en bedrijven mogelijk te maken en de tweede garantieregeling voor KMO’s te verlengen, vergroot de nood bij de banken aan een duidelijk intern invorderingsproces. Door de ruimere “Definition of Default“ in de European Banking Authority’s (EBA’s) guidelines moet uw organisatie bovendien meer voorzieningen aanleggen, wat een negatieve impact heeft op uw werkkapitaal. - Intrum helpt uw werkkapitaal te vrijwaren door een efficiënte interne opvolging van uw dossiers en Off-balance transfer van de NPL’s.

Nood aan een efficiënte interne opvolging na einde van het moratorium

Intrum Finance ondersteunt vandaag diverse financiële instellingen bij het optimaliseren van hun interne invorderingsstrategie. Wij faciliteren hen door het toevoegen van calls, sms, e-mail, chatbot, virtuele IVR aan hun bestaande invorderingsproces.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tot een structurele uitbesteding van een gedeelte of het gehele proces over te gaan, bijvoorbeeld door een White Label oplossing waarbij Intrum Finance acties onderneemt vanuit uw naam.

Voordeel voor onze partners:

 • Positieve impact op uw werkkapitaal                               
 • Re-focus op uw kernactiviteit
 • Verlagen van de Cost to Income ratio
 • Verschuiven van vaste naar variabele kosten

 

Off-Balance houden van de NPL's

Heel wat financiële instellingen gaven al hun vertrouwen aan Intrum Finance voor de verkoop en uitwinning van NPL’s. Waarom, hoor ik u denken?

Met de verkoop van NPL’s verdwijnt de verplichting tot het aanleggen van provisies, hetgeen de balans van de financiële instellingen verlicht. Naast een evidente baat in termen van een consequent lagere financieringsbehoefte voor uw financiële instelling, maakt u werkmiddelen vrij aan de investeringszijde van uw organisatie:

 1. One-stop-shop over de complete waardeketen;
 2. Capaciteit om grote strategische projecten op te zetten;
 3. Een oplossingsgerichte en flexibele partner;
 4. Track record in structureren van complexe deals en waarde creatie;
 5. Grensoverschrijdende mogelijkheden;
 6. Grote financiële draagkracht om te investeren en te innoveren;
 7. Verlagen van de Cost to Income Ratio

 

Benieuwd hoe u efficiënter en effectiever omgaat met de gevolgen van de ECB richtlijnen? Graag gaan we het gesprek met u aan om de financiële weerslag tot een minimum te beperken:

Bel 0473 11 53 95 voor een persoonlijk gesprek met Yves Willems, onze Banking & FinTech Business Development Manager.

Zullen NPL's omhoogschieten in 2021?

Bekom een exemplaar van onze unieke NPL White Paper >

 

How banks in Belgium reduce their NPL ratio?
How banks in Belgium reduce their NPL ratio?

Vrijwaar uw werkkapitaal, in deze uitdagende tijden, door een off-balance transfer van uw NPL’s

De European Banking Authority’s (EBA’s) guidelines omtrent de "New Definition of Default" harmoniseren de definitie van wanbetaling in de EU en verbeteren de consistentie in de manier waarop EU-banken regelgevingsvereisten toepassen op hun werkkapitaal.

"Netting" is niet meer toegestaan. Hierdoor is de bank verplicht om de totale outstanding van de cliënt, zowel deze in default als deze niet in default, aan te merken als Default.

De default status blijft minimaal 90 dagen bestaan nadat de klant de betalingsachterstand met de bank vereffent.

Wat zijn de gevolgen voor uw bank:

 • Minder tijd om de onbetaalde achterstanden te beheren
 • Verhoogd aantal leningen welke in default 90 blijven of overgaan
 • Meer voorzieningen aanleggen, wat een negatief impact heeft op uw werkkapitaal 

Hoe kan Intrum Finance uw organisatie ondersteunen?

Door de gevolgen van de strengere richtlijnen betreffende de provisiedekking van nieuwe NPL ’s, die niet alleen hoger maar ook langer aangelegd moet worden, wordt het financieel-economisch nog interessanter om de NPL’s sneller off-balance te krijgen. Wat ook aan belang toeneemt, is de instroom van NPL’s aan de voorkant beperken door het optimaliseren van uw huidig invorderingsproces. Intrum Finance helpt u bij beide!

 

Stel uw vraag

Advies voor een efficiëntere, interne opvolging van dossiers of het sneller off-balance krijgen van NPL's? Uw werkkapitaal vrijwaren in deze uitdagende tijden? Hoe slim omgaan met de "New Definition of Default"?

 

Stel uw vraag aan onze salesafdeling en krijg advies van onze Banking & FinTech Business Development Manager. Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "Verzenden":


Contact person

Uw contactpersoon

Yves Willems

Business Development Manager Banking & FinTech

0473 11 53 95