“De geldkraan zal niet even vlot opengedraaid worden als de bierkraan”

De gemiddelde Belg doet aanzienlijk minder financiële uitgaven sinds de uitbraak van het coronavirus. Met de vijfde plaats van de 24 Europese landen moet ons land slechts vier landen voor zich laten die nog minder uitgeven. Dat blijkt uit het jaarlijkse consumentenrapport (European Consumer Payment Report) van financieel dienstverlener Intrum.

De vraag is of men met de opening van de cafés en restaurants naast de bierkraan ook de geldkraan terug zal opendraaien. Christophe De Boeck, Commercieel Directeur van intrum, ziet het eerder somber in. “De mensen zullen bewuster moeten omspringen met hun uitgaven, zeker op langere termijn wanneer de impact van de economische crisis duidelijk wordt.”

Bijna de helft van de Belgen doet minder uitgaven

Dit jaar lanceerde financieel dienstverlener Intrum een Covid-19-versie van haar jaarlijks consumentenrapport waarin het betaalgedrag van consumenten uit 24 Europese landen in kaart werd gebracht. In vergelijking met de andere Europese landen doet de Belg aanzienlijk minder uitgaven sinds de corona-uitbraak. 43% van de Belgen geeft aan minder financiële uitgaven te doen sinds de coronacrisis. Daarmee scoort ons land 7% beter dan het Europese gemiddelde. 2 op 3 Belgen (62%) geeft aan zich tijdens het coronatijdperk te beperken tot hoogst essentiële uitgaven.

“Het is niet onlogisch dat landen met een Bourgondische levensstijl zoals Frankrijk (tweede plaats) en Ierland (derde plaats) ook beduidend minder uitgeven sinds de corona-uitbraak”, zegt De Boeck. “Er is duidelijk een verband tussen levensstijl en vermindering van uitgaven tijdens het coronatijdperk. Frankrijk en België scoren hoog op deze barometer. Nederland scoort dan weer gemiddeld en landen als Polen, Denemarken, Oostenrijk en Duitsland, die toch een minder Bourgondische levensstijl hebben, zien hun uitgaven in veel mindere mate afnemen”, zegt De Boeck. “Met de opening van de restaurants en cafés, zeg maar het opendraaien van de bierkraan, zullen we de geldkraan niet meteen terug open draaien. De mensen zullen bewuster moeten omspringen met hun uitgaven, zeker op langere termijn wanneer de impact van de economische crisis duidelijk wordt.”

Bewust betalingen uitstellen

Geen hoera-verhaal dus wat betreft het financiële welzijn. “Neen helaas niet. We moeten uiteraard niet euforisch zijn over het feit dat we sinds de corona-uitbraak minder uitgeven”, zegt De Boeck. “1 op 2 Belgen (51%) geeft aan dat het financiële welzijn over het algemeen verminderd is ten opzichte van zes maanden geleden. Met financieel welzijn bedoelen we het beschikken over financiële zekerheid om aan de dagelijkse uitgavenbehoeften te voldoen en de controle over uw persoonlijke financiën te hebben.”

Volgens het rapport geeft 1 op 5 (22%) Belgen aan bewust meer betalingen van facturen uit te stellen om zo te kunnen voorzien in essentiële dagelijkse behoeften. 42% geeft ook aan dat de toename van achterstallige betalingen zorgt voor een negatieve impact op het algemene welzijn. “De overheid heeft in enkele sectoren beslist om betalingsuitstel te geven aan de consument. Zoals bijvoorbeeld in nutsvoorzieningen. We moeten op onze hoede zijn dat mensen de coronacrisis niet aanwenden als een vals excuus om facturen niet te moeten betalen. Dit lijkt een mooie oplossing op korte termijn, maar vroeg of laat wordt die rekening wel terug gepresenteerd. Dit zorgt enerzijds voor een gevoel van financiële ademruimte op korte termijn, anderzijds beseft de consument ook wel dat dat het financiële welzijn op langere termijn niet ten goede komt. Door die opeenstapeling lijkt een tsunami aan onbetaalde facturen bij bedrijven niet ondenkbaar”, aldus De Boeck.

European Consumer Payment Report 2020

Hoe sterk heeft Covid-19 de persoonlijke fincanciën van consumenten in de war gestuurd? Wat zijn de economische neveneffecten van de coronacrisis? Het European Consumer Payment Report is een barometer voor de economie van ons land vanuit het perspectief van de consument.

 

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u het European Consumer Payment Report zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":